5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä - Äitiyden Ihme
 

5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä

Se, että lasta opetetaan auttamaan kotitöissä paitsi pitää kodin siistimpänä, myös opettaa lapselle hänen tulevaisuudessa tarvitsemiaan arvoja ja taitoja.
5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen vanhempi tietää, että lapsen saaminen tekemään kotitöitä on usein hyvin vaikeaa. Toisinaan vanhemmat päättävät suorittaa askareet itse, koska pääsevät näin helpommalla ja välttyvät konflikteilta. Kotitöiden harjoittelu voi kuitenkin olla toimiva työkalu hyvien arvojen ja taitojen opettamiseksi, minkä vuoksi jaammekin seuraavaksi viisi tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä.

Kotitöiden opettelun hyödyt lapselle

Filosofian ja kasvatustieteiden asiantuntija Joseph Knobelin mukaan on erittäin tärkeää, että perheen lapset auttavat kotitöissä. Kotona tehtävät askareet ovat ensimmäinen vastuu, jonka lapsi kohtaa elämässään. Se, että lasta opetetaan auttamaan kotitöissä paitsi pitää kodin siistimpänä, myös opettaa lapselle hänen tulevaisuudessa tarvitsemiaan arvoja ja taitoja.

  • Vastuuntunto. Lapsi ei välttämättä nauti kotitöiden tekemisestä, mutta hän tuntee itsensä vastuuntuntoiseksi suoritettuaan tehtävänsä, ja tällainen tyydytyksen tunne voi olla hyvin miellyttävä ja lohduttava.
  • Neuvottelutaidot. Lapsi oppii ilmaisemaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan, kommunikoimaan selkeästi ja saavuttamaan yhteisymmärryksen.
5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä
  • Yhteistyö. Lapsi oppii, että toisinaan tavoitteen saavuttaakseen täytyy työskennellä yhdessä muiden kanssa.
  • Herkkyys ja empatia. Auttamalla kotitöissä lapsi oppii ja ymmärtää, kuinka vaikeaa puhtaan kodin ylläpitäminen voi olla.
  • Itsenäisyys. Osallistumalla kodin askareisiin, lapsi oppii suorittamaan tehtävät tehokkaasti ja itsenäisesti, mikä auttaa häntä tulevaisuudessa.

Kirjailija Dan Pinkin mukaan kotitöissä auttaminen on hyvä asia, koska se osoittaa lapselle, että perheet rakentuvat jaetuille velvoitteille. Hän myös oppii, että perheenjäsenten on autettava toisiaan.

5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä

1. Auta lasta aloittamaan

Yksi vanhempien yleisimmistä virheistä on olettaa, että lapsi osaa suorittaa tietyn askareen – joko koska kyse on yksinkertaisesta asiasta tai he kuvittelevat lapsen oppineen, koska hän on nähnyt vanhempien suorittavan saman tehtävän. Usein ainoa, mitä lapsi tarvitsee alkaakseen auttaa kotitöissä, on se, että vanhemmat opettavat häntä.

Esimerkiksi lelujen kerääminen paikoilleen voi tuntua yksinkertaiselta tehtävältä, mutta lapsi ei välttämättä tiedä, mihin esineet kuuluu siirtää. Tämä aiheuttaa turhautumista ja voi saada lapsen luovuttamaan. Tämän vuoksi torumisen sijaan kannattaa kysyä, tarvitseeko lapsi apua. Lasta kannattaa auttaa pääsemään alkuun, minkä jälkeen hän voi suorittaa tehtävän itsekseen loppuun.

2. Jokainen tarvitsee vastuita

Yksi tärkeimmistä asioista lapsen opettamisessa tekemään kotitöitä, on vastuunjako perheenjäsenten kesken. Toisin sanoen, lapsen tulee ymmärtää, että jokaisella perheenjäsenellä on omat vastuunsa, jotka riippuvat henkilön iästä ja kyvyistä.

5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä

Lapselle on tärkeä antaa hänelle sopivia tehtäviä. Esimerkiksi ikään nähden liian monimutkaiset askareet voivat aiheuttaa turhautumista ja pettymyksen, kun taas liian helpot tehtävät johtavat kyllästymiseen.

3. Anna lapsen kasvaa itsenäiseksi

Työelämässä huono esimies ei kuuntele työntekijöidensä mielipiteitä tai arvosta heidän itsenäisyyttään, ja sama voi tapahtua perheympäristössä. On tärkeää, että myös lapsi saa ilmaista mielipiteensä.

Se, että hän saa kertoa, mitä ajattelee, kasvattaa hänen itseluottamustaan. Tämä muokkaa hänet vähitellen omavaraiseksi ja itsenäiseksi. Kun lapsi kokee itsensä itsenäiseksi ja autonomiseksi, hän on motivoituneempi tekemään kotitöitä ja suorittaa ne entistä tehokkaammin.

4. Yhteistyön tärkeys

Kun lapsen halutaan auttavan kotitöissä, hänelle kannattaa antaa tehtävä suoritettavaksi samaan aikaan, kun kaikki muutkin perheenjäsenet suorittavat askareita ympäri kotia.

Näin lapsi tuntee olevansa osa kokonaisuutta. Lisäksi työskentelemällä ryhmänä yhdessä perheen kanssa, lapsi on motivoituneempi hoitamaan oman osansa. Yhdessä tekeminen on myös helppo tapa vanhemmille varmistaa, että työt tulee tehtyä oikein.

5. Muodosta kotitöistä hyvä tapa

Lapselle kannattaa alkaa opettaa jo varhaisessa vaiheessa kodin askareisiin osallistumisen merkitystä. Vähitellen lapsi alkaa pitää vastuitaan normaalina osana elämää, ja lopulta niistä muodostuu tapa.

Asettamalla joka viikolle tietyn ajan kodin järjestämiseen ja siivoamiseen, vanhemmat aloittavat perheen yhteisen tavan rakentamisen. Näin lapsi ymmärtää, että kotitöissä auttaminen on tarpeellista, ja alkaa nähdä sen normaalina rutiinin. Ajatusta vahvistaa se, että lapsi näkee jokaisen perheenjäsenen antavan oman panoksensa kodista huolehtimiseen.

Kerro minulle ja unohdan. Opeta minulle ja muistan. Anna minun tehdä itse ja opin.

– Benjamin Franklin

Se, että lapset osallistuvat kotitöihin vanhempien rinnalla, auttaa vahvojen perhesiteiden muodostamisessa. Tehtävien ja vastuiden jakaminen myös helpottaa vanhempien taakkaa ja voi vähentää kodin sisällä koettua stressiä. Osallistumalla perheen yhteisiin tehtäviin, lapsi tuntee kuuluvansa johonkin itseään suurempaan kokonaisuuteen – samalla, kun hän oppii tärkeitä taitoja tulevaisuutta ajatellen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Knobel, J. (2013). El reto de ser padres. Ediciones B. España: Barcelona.
  • Pink, D. H. (2009). Drive: the surprising truth about what motivates us. Riverhead Books. Estados Unidos: Nueva York.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.