5 keinoa estää nuorta tupakoimasta - Äitiyden Ihme
 

5 keinoa estää nuorta tupakoimasta

5 keinoa estää nuorta tupakoimasta
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 18 elokuuta, 2020

Nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt vuosi vuodelta, mutta alaikäisten tupakointi on silti edelleen ongelma. Vaikka nuoret tupakoivat usein vähemmän ja epäsäännöllisemmin kuin aikuiset, heille syntyy nikotiiniriippuvuus aikuisia nopeammin. Riippuvuusoireita saattaa syntyä jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että vanhemmat ja muut aikuiset tekevät kaikkensa estääkseen nuorta tupakoimasta.

Yleisimmät nuorten tupakoimista aiheuttavat tekijät

Monet tekijät saavat nuoren tupakoimaan. Näiden tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan pystyä estämään ja ehkäisemään nuorten tupakoimista jo varhaisessa vaiheessa.

Sosiaalinen hyväksyntä

Tämä on ehkäpä tärkein nuorten tupakoimista aiheuttava tekijä. Nuoret, jotka eivät tupakoi, kokevat enemmän olevansa joukkoon kuulumattomia. Sen sijaan monet nuoret ovat uteliaita, ja haluavat kokeilla uusia asioita. He saattavat ajatella, että tupakoiminen on siistiä, ja että se tekee nuoresta suositumman muiden keskuudessa.

Normien haastaminen

Murrosikään ja nuoruuteen on aina luonnehdittu kuuluvan kapinallisuutta, tottelemattomuutta sekä joissakin määrin myös provosoimista.

Nuoret saattavat ajatella, että tupakoiminen on helpoin ja tehokkain tapa rikkoa sääntöjä. Se on tapa kapinoida vanhempia, opettajia ja yhteiskuntaa vastaan.

Tekosyy stressin helpottamiseen

Nuorten tupakoimista pitää yrittää estää, sillä se on haitaksi nuoren terveydelle.

Nuorilla on usein väärä uskomus siitä, että tupakka auttaisi vähentämään stressiä tai kontrolloimaan ahdistusta. Tämä saattaa ajaa nuoren tupakoimaan.

Esimerkiksi koeviikkojen aikaan nuori kokee paljon ulkoista painetta sekä tunteet saattavat olla pinnassa. Tupakointi saattaa tarjota nuorelle välittömän, mutta vai hetkellisen rentoutumisen tunteen.

Kun tupakan vaikutukset häviävät, palaa nuoren olo samaan kuin mitä se oli ennen tupakoimista – tai jopa pahemmaksi. Tämä tuntemus saa aikaan sen, että nuoren tulee polttaa enemmän ja enemmän.

Vanhempien vaikutus

Tilastot osoittavat, että mikäli lapsen vanhemmat ovat tupakoitsijoita, myös lapsi aloittaa suurella todennäköisyydellä tupakoimisen vanhempana. Tällaisessa tapauksessa nikotiiniriippuvuus voi olla voimakkaampaa, kuin silloin, jos kyseessä on nuori, jonka vanhemmat eivät polta.

Jos myös vanhemmat itse polttavat, he pystyvät syyttämään nuoren tupakoinnista vain itseään. Antamalla nuorille negatiivista esimerkkiä, he altistavat myös lapsensa samalle addiktiolle.

Median vaikutus

Tänä päivänä on lainvastaista esittää mainoksia tai mainoskampanjoita, jotka kannustavat tupakoimiseen. Yksinkertainen fakta on kuitenkin se, että jos TV-ohjelmassa tai elokuvassa joku sytyttää tupakan, vaikuttaa se nuoriin voimakkaasti. Samoin on myös lehtimedian kohdalla. Mediassa tapahtuva tupakointi yllyttää nuorta epäsuorasti jäljittelemään kyseistä toimintaa.

Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että myös mainonnalla ja alkoholin käytön ihannoimisella on vahva yhteys. Nuoret ovat erityisen vaikutusalttiita tämän tyyppiselle mainonnalle.

5 keinoa estää nuorta tupakoimasta

Tiedon puute

Vallalla on edelleen harhaanjohtavia ja virheellisiä uskomuksia tupakoimisen hyödyistä. Tämän seurauksena todelliset tupakoinnin aiheuttamat negatiiviset seuraukset jäävät virheellisten uskomusten varjoon.

“Tupakoimisen todelliset kasvot ovat sairaudet, kuolema ja kauhu – ei suinkaan glamour ja hienostuneisuus, jota tupakkateollisuus yrittää tuputtaa.”

– David Byrne

5 keinoa estää nuorta tupakoimasta

  • Paras tapa ehkäistä jatkuvaa tupakoimista on se, että tupakoimista ei koskaan aloiteta. On siis tärkeää estää nuorta edes koskaan maistamasta tupakkaa. Nuoren maistaessa tupakkaa, hän saattaa aloittaa tupakoinnin edes ymmärtämättä sen seurauksia.
  • Nuoren kanssa tupakoinnista ja sen vaaroista keskusteleminen. Älä luota siihen, että muut opettaisivat nuorellesi tupakan vaaroista. Kerro siis lapsellesi, mitä haitallisia vaikutuksia tupakoinnilla on hänen terveyteensä.
  • Hyvän esimerkin antaminen. Kuten jo aiemmin mainitsimme, yksi tekijä, joka saa nuoren tupakoimaan, on jäljitteleminen. Nuoret matkivat ystäviään, sukulaisiaan ja varsinkin vanhempiaan. Jos haluamme, että lapsemme pysyvät kaukana tupakasta, tulee meidän vanhempien toimia samoin.
  • Järkeen vetoaminen. Nuoren tulisi itse analysoida tupakoimisen haitallisia vaikutuksia kriittisesti ja objektiivisesti.
  • Fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen. Kun nuori on kiinnostunut mistä tahansa urheilulajista, kannustaa se nuorta ylläpitämään yleistä terveellistä elämäntyyliä. Tämä on eittämättä loistava tapa pitää nuori erossa tupakoimisesta.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.