10 tapaa kasvattaa lannistumaton lapsi - Äitiyden Ihme
 

10 tapaa kasvattaa lannistumaton lapsi

Tänään jaamme kymmenen tapaa, joiden avulla lapsesta kasvaa lannistumaton aikuinen, joka pystyy kohtaamaan ja voittamaan vastoinkäymiset.
10 tapaa kasvattaa lannistumaton lapsi
Marián Carrero Puerto

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Marián Carrero Puerto.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Merriam-Webster-sanakirja määrittelee lannistumattomuuden äärimmilleen viedyn kehon kykynä palautua entiselleen erityisen voimakkaan stressitilan aiheuttaman muodonmuutoksen jälkeen sekä kykynä palautua tai sopeutua helposti vastoinkäymiseen tai muutokseen. Tänään jaamme kymmenen vinkkiä, joiden avulla kasvattaa lannistumaton lapsi.

Lannistumattomuus on taito, jota jokainen meistä pystyy oppimaan ja kehittämään. Se on tärkeä piirre, koska sen avulla ihminen pystyy kohtaamaan ja voittamaan vastoinkäymiset, traumat, tragediat, uhat ja stressiä aiheuttavat tilanteet. Vanhemmat voivat omilla toimillaan auttaa lastaan hallitsemaan stressiä, ahdistuneisuuden tunteita ja epävarmuutta, jotka liittyvät tämän kaltaisiin vaikeisiin tilanteisiin.

Lannistumattomuus on korvaamattoman tärkeä ominaisuus muutoksen tai kriisin hetkellä. Lannistumaton ihminen osaa kääntää ongelmat ja epäonnistumiset opettaviksi ja kasvattaviksi asioiksi. Tämä ei tarkoita, etteikö myös lannistumaton ihminen kärsisi kohtaamistaan vaikeuksista. Hän kuitenkin pystyy voittamaan vaikeudet keskittymällä niiden ratkaisemiseen ja sopeutumalla muuttuneisiin olosuhteisiin.

Jokainen meistä pystyy kehittämään tätä taitoa, ja sitä kannattaa opettaa myös omille lapsille. Lannistumattomuus vaatii tietynlaisia käyttäytymismuotoja, ajatusmalleja ja tekoja, joita voi oppia ajan saatossa. Seuraavaksi esittelemme American Psychological Association -järjestön luomat ohjenuorat lannistumattomuuden opetteluun.

“Elämisen taidon hyvä puoli on lannistumattomuus.”

– Alain de Botton

10 tapaa kasvattaa lannistumaton lapsi

1. Korosta ihmissuhteiden tärkeyttä

Opeta lapselle, kuinka luoda ystävyyssuhteita, joissa empatiakyvyllä ja toisen tunteiden ymmärtämisellä on tärkeä rooli. Kannusta lasta olemaan ystävällinen, jotta hän löytäisi itse ystäviä. Ihmissuhteet tarjoavat meille sosiaalista tukea ja vahvistavat sinnikkyyttämme ja lannistumattomuuttamme. Vahvat perheen sisäiset siteet tukevat lasta aikoina, jolloin hän kokee pettymyksiä ja kipua.

Lannistumattomuus auttaa ihmistä kohtaamaan vaikeudet ja pääsemään niistä yli

2. Auta lasta opettamalla hänelle muiden auttamista

Muiden auttaminen saa lapsen pääsemään yli siitä tunteesta, ettei hän pysty tekemään mitään auttaakseen muita. Voit kannustaa lasta osallistumaan hänen ikäiselleen sopivaan vapaaehtoistyöhön. Pyydä lasta myös auttamaan sinua kotitöissä, sekin hyödyttää lasta monin tavoin.

3. Pidä yllä arkirutiineja

Rutiinien ylläpitäminen ja noudattaminen luovat lapselle turvaa, sillä lapsi kaipaa rakennetta elämäänsä. Rutiinit ovat tärkeitä varsinkin pienille lapsille. On siis tärkeää kannustaa lasta rutiinien noudattamiseen. 

4. Varmista, ettei lapsi kuormitu liikaa

Opeta lasta keskittymään myös asioihin, jotka eivät aiheuta hänelle huolta. Vanhempien on tärkeää seurata, mille lapsi altistuu, oli kyse sitten uutisista, sosiaalisen median julkaisuista tai lapsen todistamista keskusteluista. Vanhempien on varmistettava, että lapsi saa tarpeeksi taukoja asioista, jotka aiheuttavat hänelle epämukavuutta ja rauhattomuutta.

5. Huolehdi itsestäsi

Näytä lapselle hyvää esimerkkiä syömällä terveellisesti, liikkumalla ja lepäämällä. Lapsen on tärkeää pitää myös hauskaa, eikä lapsen elämä saisi olla minuutilleen aikataulutettua, jossa ei ole aikaa lapsen levolle. Itsestä huolehtiminen ja hauskanpito auttavat lasta ylläpitämään tasapainoa sekä valmistavat lasta kohtaamaan stressiä aiheuttavat hetket menestyksekkäästi. 

“Emme voi yllättyä siitä, että kohtaamme välillä vaikeita aikoja. Kun tuuli huojuttaa puuta, sen juuret tunkeutuvat syvemmälle maahan ja kasvavat entistä vahvempina. Myös meidän täytyy tehdä samoin vaikeina aikoina. Emme saa olla heikkoja ja antaa jokaisen tuulenpuuskan lennättää itseämme. Sielumme täytyy pysyä silloin vahvana.”

– Amy Carmichael

6. Opeta tavoitteiden asettamista

Opeta lasta asettamaan itselleen kohtuullisia tavoitteita, joita kohti hän voi edetä pikkuhiljaa. Tavoitteita kohti eteneminen sekä siitä kehujen saaminen auttaa lasta keskittymään saavutuksiinsa  sen sijasta, mitä lapsi ei ole vielä saavuttanut. Se myös saattaa kehittää lapsen lannistumattomuutta hänen kohdatessa elämän tarjoamia haasteita.

10 tapaa kasvattaa lannistumaton lapsi

7. Kannusta vaikeissa tilanteissa

Voit muistuttaa lasta aikaisemmista tilanteista, joista hän selvisi, vaikka ne olivatkin vaikeita. Auta häntä ymmärtämään, että tällaiset haastavat tilanteet ja ajat vahvistavat ja valmistelevat tulevien haasteiden käsittelyyn. Auta lasta luottamaan itseensä ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa ja hyvien päätösten tekemisessä. Korosta huumorintajun tärkeyttä ja osoita lapselle, että itselleen on tärkeä osata nauraa.

“Reaktiosi vastoinkäymiseen, eikä niinkään vastoinkäyminen itse, määrittää sen, miten elämäntarinasi kehittyy.”

– Dieter R. Uchtdorf

8. Korosta positiivisen asenteen tärkeyttä

Osoita lapselle, että vaikeimpienkin asioiden jälkeen koittaa hyvä tulevaisuus. Positiivinen ja optimistinen asenne auttaa näkemään kaiken sen hyvän, mitä elämä voi tarjota, ja saa luottamaan siihen, että elämä kantaa myös vaikeimpina aikoina.

9. Mahdollisuudet itsetutkiskeluun

Vaikeat hetket ja vastoinkäymiset tarjoavat mahdollisuuden itsetutkiskelulle, itsensä ymmärtämiselle ja itsestä oppimiselle. Kerro lapselle, että se, mitä hän joutuu käymään nyt läpi, paljastaa myös sen, mistä hänet on tehty. Toisin sanoen voit osoittaa hänelle, kuinka vaikeat ajat voivat paljastaa hänen todelliset vahvuutensa ja myös kehittää niitä.

10. Opeta, että muutos on osa elämää

Muutokset voivat olla pelottavia niin lapsille kuin aikuisillekin, mutta koska maailma muuttuu jatkuvasti, vanhempien on tärkeä osoittaa lapselle muutosten olevan normaali osa elämää. Tavoitteiden muuttaminen, lykkääminen tai uusiin vaihtaminen on aina mahdollista ja sallittua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.