Rokotuksia ympäröivä keskustelu - Äitiyden ihme
 

Rokotuksia ympäröivä keskustelu

Rokotukset ovat tärkeässä asemassa sairauksien ehkäisyssä, mutta ne ovat myös asia, jotka herättävät keskustelua ja jopa kiistoja vuodesta toiseen.
Rokotuksia ympäröivä keskustelu

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 12 toukokuuta, 2020

Rokotteita ja rokotuksia pidetään yhtenä lääketieteen historian suurimmista ja merkittävimmistä edistysaskeleista. Ne ovat muuttaneet ihmiskunnan historiaa vähentämällä monien vaarallisten tautien esiintyvyyttä. Rokottaminen on ollut tehokas keino etenkin tartuntatauteja vastaan, ja on todistettu, että rokotteet estävät vuosittain miljoonia kuolemia.

Vaikka tällä hetkellä rokotteille ei ole olemassa parempaa ja tehokkaampaa vaihtoehtoa, ne herättävät myös paljon keskustelua ja jopa kritiikkiä. On olemassa rokotevastaisia liikkeitä, joiden piirissä uskotaan, että rokotteisiin tai rokotuksiin liittyvät terveysriskit ovat niiden hyötyjä suuremmat. Syyt tällaisiin uskomuksiin voivat olla uskonnolliset, poliittiset, filosofiset tai terveydelliset.

Rokotuksia koskevat lait ja oikeudelliset puitteet vaihtelevat maittain. Suurin osa lääketieteen ammattilaisista ja viranomaisista suosittelee rokotteita, koska heidän mielestään ne ovat tärkeä väline kansalaisten terveyden suojelemisessa.

Rokotuksia ympäröivä keskustelu

Rokotuksia ympäröivä keskustelu

Mitä tulee rokotuksia koskeviin oikeudellisiin puitteisiin, yksi tärkeimmistä aspekteista on tieto. Tämä mielessä pitäen eri maiden terveydenhuollon ammattilaiset ja hallitukset ovat jakaneet ja jakavat tietoa rokotteista kansalaisille. Päättäjät ja terveydenhuollon alalla työskentelevät haluavat varmistaa, että potilailla – ja pienten lasten tapauksessa heidän vanhemmillaan – on riittävästi tietoa aiheesta.

Käytännössä rokotteista sekä niiden eduista ja riskeistä puhuminen ja tiedottaminen on kuitenkin pitkälti koulujen ja terveyskeskusten terveyden- ja sairaanhoitajien vastuulla. On heidän vastuullaan varmistaa, että potilaalla on aiheesta riittävästi tietoa, etenkin, jos tällä on epäilyksiä rokottamista ja rokotuksia kohtaan.

Niin sanottu laumaimmuniteetti tai laumasuoja on tärkeä aspekti, mitä tulee rokottamiseen ja rokotteisiin sekä niihin liittyvään keskusteluun. Sillä tarkoitetaan väestön immuniteettia, joka estäessään tartuntataudin leviämistä voi suojata myös rokottamattoman henkilön. Laumasuoja tautiin syntyy, kun riittävän suuri määrä ihmisiä on vastustukykyisiä taudille. Tällöin myös rokottamattomat ovat paremmassa suojassa sairastumiselta. Tämä suojelee ihmisiä, joita ei voida rokottaa iän tai jonkin terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi. Koska rokote ei anna täydellistä suojaa, paranee myös rokotetun oma suoja laumasuojan ansiosta.

Vanhempien suostumus lapsen rokottamiseen

Useimmissa maissa vanhemmat tai muut huoltajat antavat suostumuksensa alaikäisten lasten rokottamiseen. Hyvänä eettisenä käytäntönä pidetään sitä, että kaikille yli 12-vuotiaille lapsille annetaan tarvittavat tiedot siitä, mitä rokote tekee ja miten se suojaa lasta itseään. Toinen nyrkkisääntö on, että yli 16-vuotiaiden tulisi itse suostua rokotuksiin – pois lukien riskitilanteet, jolloin vanhemmat päättävät rokotuksista nuoren puolesta.

Rokotuksia ympäröivä keskustelu

Suomen tapauksessa, mitä tulee viralliseen rokotusohjelmaan kuuluviin rokotteisiin, jos vain yksi vanhemmista on läsnä rokotustilanteessa, rokotteen antava ammattilainen olettaa vanhemman toimivan vilpittömästi ja toisen vanhemman suostumuksella. Tilanne on eri, jos toinen biologinen vanhempi on ilmoittanut olevansa asiassa eri mieltä. Jos rokote ei ole osa virallista rokotusohjelmaa, se kuuluu valinnaisen lääketieteellisen hoidon piiriin. Tällöin molempien vanhempien suostumus on tarpeen.

Pitäisikö rokotusten olla pakollisia?

Aika ajoin nostetaan esiin kysymys siitä, pitäisikö tiettyjen rokotusten olla pakollisia. Tämä kuitenkin herättää monia yksilönvapauteen ja kollektiivisiin oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Lainsäädäntö on erilainen eri maissa, ja joissakin Euroopan maissa tietyt rokotteet ovat jo pakollisia. Suomessa rokotukset kuitenkin ovat vapaaehtoisia.

Rokotusten pakolliseksi muuttamiseen liittyy monia huomioon otettavia oikeudellisia ja eettisiä näkökohtia. Ironista kyllä, se, että rokotteiden avulla on saatu hallintaan monet vakavat tartuntataudit, edistää tänä päivänä valloilla olevaa kiistaa. Vanhemmat nimittäin voivat kokea, että harvinaisten tautien tartuntariski on niin pieni, että lapsen rokottaminen ei kannata.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.