Kuinka toimia, jos lapsi ei osaa ääntää R- ja S-kirjaimia? - Äitiyden ihme
 

Kuinka toimia, jos lapsi ei osaa ääntää R- ja S-kirjaimia?

Joillakin lapsilla on vaikeuksia tiettyjen kirjainten tai äänteiden muodostamisessa. On tavallista, että etenkin R- ja S-kirjain tuottavat lapsille ongelmia.
Kuinka toimia, jos lapsi ei osaa ääntää R- ja S-kirjaimia?
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Puheviat tai ääntövaikeudet kuten R- ja S-vika ovat kohtalaisen yleisiä puhumaan opettelevilla lapsilla. Mutta onko vanhempien syytä huolestua, jos lapsi ei osaa ääntää esimerkiksi R- tai S-kirjainta, ja kuinka tällaisessa tilanteessa kannattaa toimia?

Onko syytä huolestua, jos lapsi ei osaa ääntää R- ja S-kirjaimia?

On tärkeä tietää, että olemassa ei ole tarkkaa aikarajaa sille, missä vaiheessa lapsen tulisi oppia ääntämään tietty kirjain tai äänne. Tietyn tyyppiset puheviat ovat ilmiönä yleisiä, ja suurimmassa osassa tapauksia ongelma saadaan korjattua jo ala-asteen aikana. Puhevika voi kuitenkin jäädä pysyväksi, ellei sitä pyritä korjaamaan ennen teini-ikää, koska tämän jälkeen ääntöelinten mukauttaminen uuteen äänteeseen on huomattavasti vaikeampaa kuin lapsuudessa.

S-vika eli ässävika tai sigmatismi on puhevika, jossa henkilöllä on vaikeuksia S-äänteen ääntämisessä. Yleisin S-vika on pienillä lapsilla jäänteenä puheenopettelusta. R-vika eli ärrävika tai rotasismi on vastaavasti R-äänteen tuottamiseen liittyvä puhevika.

Erilaisia puhevikoja aiheuttavat erilaiset syyt. S- tai R-vian voi aiheuttaa esimerkiksi jokin seuraavista:

 • Lapsi ole vielä oppinut hallitsemaan ääntöelimiään ja näin lausumaan äännettä
 • Tiukka kielijänne, joka estää kielen liikkumisen yläetuhampaiden takana
 • Kuulon heikkenemiseen liittyvät sairaudet
 • Hengitysteiden sairaudet
 • Kehityksen viivästyminen
 • Kaksikielisyys
 • Vaikeudet hienomotoriikassa
 • Harvinaisissa tapauksissa ääntövaikeus voi johtua vammasta kallon tai ääntöelinten alueella
Kuinka toimia, jos lapsi ei osaa ääntää R- ja S-kirjaimia?

Kuinka toimia, jos lapsi ei osaa ääntää R- ja S-kirjaimia?

Puhevikaa hoidetaan puheterapian avulla, minkä lisäksi joissain tapauksissa R-viasta kärsiville suoritetaan yksinkertainen toimenpide, jossa ylikireä kielijänne katkaistaan. Vanhemmat voivat tukea lapsen ääntämään oppimista myös kotona.

Syvä hengitys

Ennen kuin lapsi alkaa puhua, lausua ja artikuloida, hänen tulee valmistella ääniväylänsä syvän hengittämisen harjoitteilla. Nämä harjoitteet auttavat lasta myös ymmärtämään paremmin kasvojensa lihaksia ja niiden rentouttamista. Toinen kyseisten harjoitteiden eduista on se, että ne antavat lapselle mahdollisuuden keskittyä täysin kieleensä. Näin hänen on helpompi liikuttaa kieltä niin, että hän saa lausuttua sanat ja äänteet oikein.

Vanhempien esimerkki

Syynä siihen, että lapsi ei äännä R- ja S-kirjaimia oikein, on usein se, että hän ei ole huomannut eroa kirjainten artikulaatiossa ja oppinut muodostamaan ääniä oikealla tavalla. Vanhemmat voivat auttaa lasta osoittamalla, kuinka kirjaimet äännetään oikein. He saattavat joutua liioittelemaan kirjainten artikuloimista ja äänen voimakkuutta, jotta lapsi havaitsee nyanssit paremmin.

Kieliharjoitteet

Kieli on lihas, joka tarvitsee muiden kehon lihasten tavoin huoltoa ja harjoitusta toimiakseen tehokkaasti. Kieltä voidaan harjoittaa esimerkiksi seuraavin keinoin:

 • Kielen liikuttaminen ruokaa pureskeltaessa
 • Jokaisen hampaan koskettaminen kielen kärjellä
 • Kielen venyttäminen tai taittaminen nopeasti
 • Kielen työntäminen ulos ja sen vetäminen takaisin sisään

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Cab, A., Campechano, E., Flores, Y. G., López, C. A., Zamora, R. O., Reyes, A. & Vallard, E. (2012). Dyslalia associated with oral habits. Oral13(41), 865-869.
 • Guerra-Manso, E. L., Márquez-Valdés, A. M., & Domínguez-Hernández, E. (2018). La orientación familiar en apoyo a la labor logopédica para la corrección del rotacismo. Márgenes6(3), 62-74.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.