Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat - Äitiyden Ihme
 

Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat

Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 12 huhtikuuta, 2019

Itsetunto-ongelmat ovat valitettavan yleisiä nuorten keskuudessa ja voivat vaikuttaa suuresti niistä kärsivän henkilön elämänlaatuun. Itsetuntoa pidetään yhtenä tärkeimmistä menestyksen avaimista missä tahansa elämänvaiheessa, mutta positiivisen omakuvan ja itsetunnon kehittäminen on erityisen tärkeää teini-iässä.

Heikko itsetunto voi olla iso haaste ihmisen ollessa nuori, sillä tämä on aikaa, jolloin henkilö altistuu uusille kokemuksille ja ihmissuhteille esimerkiksi lukion tai ensimmäisen kesätyön aloittamisen kautta.

Itsetunto-ongelmiin liitetään monia psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia seurauksia. Nämä voivat vaikuttaa nuoren kehitykseen ja aikuisuuteen siirtymiseen ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa esimerkiksi masennusta, ahdistusta tai syömishäiriön.

Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat

Seuraavaksi listaamme tavallisimman nuorten itsetunto-ongelmat.

1. Vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessa

Itsetunto-ongelmista kärsivän nuoren voi olla vaikea saavuttaa asetettuja tavoitteita. Vastuilla on suora vaikutus itsetuntoon. Se, että henkilö ei kykene suoriutumaan tietyistä asioista, vaikuttaa suoraan hänen näkemykseensä omasta itsestään.

Teini-ikä on aikaa, jolloin nuoren täytyy oppia selviytymään erilaisista haasteista ja myös siitä, että tavoitteita ei aina saavuteta. Negatiivinen asenne ei auta millään tavalla tavoitteiden saavuttamisessa.

Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat

2. Itsensä muihin vertaaminen

Itsensä vertaaminen muihin on yksi tavallisimmista nuorten tekemistä virheistä ja yksi eniten itsetuntoon negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Valitettavasti vertailu on jatkuvaa nuoren kasvaessa ja toteuttaessa itseään. Teini-ikäiset perustavat monet ajatuksensa jatkuvaan vertailuun. Tällainen vertaileminen ei ole järkevää, sillä jokainen ihminen on erilainen, ja jokaisella meistä on omat hyvät ja huonot puolemme.

3. Heikko motivaatio

Teini-ikä on monelle haastava ja herkkä elämänvaihe. Moni nuori huomaa täydellisyyden tavoittelunsa kaatuvan tähän ikävaiheeseen liittyviin fyysisiin, emotionaalisiin, sosiaalisiin tai neurologisiin esteisiin. Moni teini-ikäinen kärsii motivaation puutteesta, mikä voi näkyä apatiana, väsymyksenä, aktiivisuuden puutteena, heikkona koulumenestyksenä tai muista ihmisistä eristäytymisenä.

4. Jatkuva murehtiminen

Huono itsetunto voi saada nuoren murehtimaan monista sellaisista asioista, jotka eivät todellisuudessa ansaitse erityistä huomiota. Huolet ovat osa elämää, mutta ne myös ruokkivat negatiivisia ajatuksia ja epävarmuutta.

“Ollessasi erilainen et usein näe niitä miljoonia ihmisiä, jotka hyväksyvät itsensä sellaisina kuin ovat. Ainoastaan henkilö, joka ei tee näin, tulee huomatuksi.”

– Jodi Picoult

5. Vaikeudet muihin samaistumisessa

Sosiaaliset haasteet luetaan usein ujoudesta johtuviksi, mutta myös huono itsetunto voi aiheuttaa vastaavia ongelmia. Itsetunto-ongelmista kärsivä nuori kokee usein ongelmia kommunikoimisessa ja pelkää tai häpeää omien mielipiteidensä ilmaisemista. Myös pelko siitä, että ei tule hyväksytyksi, vaikeuttaa suhteiden luomista ikätovereihin.

6. Alemmuuden tunne

Alemmuuden tunne kumpuaa tarpeesta olla muita parempi. Tämä tendenssi on niin vahva, että heti, kun nuoren ja hänen tarpeidensa välillä on este, nuori alkaa tuntea itsensä muita huonommaksi.

Itsetunto-ongelmista kertovat merkit

Itsetunto-ongelmista kärsivällä nuorella on todennäköisesti negatiivisia ajatuksia omasta arvostaan. Seuraavat ovat tyypillisiä itsetunto-ongelmista kertovia merkkejä:

 • Henkilö välttelee uusien asioiden kokeilemista
 • Henkilö ei tunne itseään rakastetuksi tai halutuksi
 • Henkilö syyttää muita omista puutteistaan
 • Henkilö on emotionaalisesti välinpitämätön
 • Henkilö ei siedä lainkaan turhautumista
 • Henkilö puhuu itsestään negatiiviseen sävyyn ja vertaa jatkuvasti itseään muihin
 • Henkilö pelkää jatkuvasti epäonnistumista tai nolatuksi tulemista
 • Henkilöllä on vaikeuksia luoda uusia ystävyyssuhteita
 • Henkilön motivaatio on huono, eivätkä asiat kiinnosta häntä

Nuorten itsetunto-ongelmiin liittyy tyypillisesti heikko usko omiin kykyihin. Jos vanhempi huomaa lapsellaan olevan heikko itsetunto, tärkeintä on pyrkiä kuuntelemaan, miten lapsi voi, sekä tarjota positiivisia kommentteja, jotka parantavat itsetuntoa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Casado, I. (2013). Adolescencia. FMC – Formación Médica Continuada En Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/s1134-2072(04)75726-6
 • Iglesias Diz, J. L. (2013). Desarrollo del adolescente: Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatria Integral.
 • Hurlock, E. (1995). Psicología de la adolescencia. Psicología de la adolescencia.
 • Naranjo, C. R., & González, A. C. (2012). Autoestima en la adolescencia: Análisis y estrategias de intervención. International Journal of Psychology and Psychological Therapy.
 • Roa, A. (1982). La adolescencia. Revista Chilena de Pediatria.
 • Silva-Escorcia, I., & Mejía-Pérez, O. (2014). Autoestima, adolescencia y pedagogía. Revista Electrónica Educare. https://doi.org/10.15359/ree.19-1.13

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.