Mikä on lapsen oikeuksien sopimus? - Äitiyden Ihme
 

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita, ellei henkilö määritellä valtion laissa täysi-ikäiseksi jo nuoremmassa iässä.
Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 24 tammikuuta, 2020

Yksi ihmiskunnan historian tärkeimmistä aiheista ovat ihmisoikeudet ja yksi ihmisoikeuksien tärkeimmistä aspekteista on lasten ja nuorten oikeuksien tunnustaminen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus laadittiin määrittelemään lapsen perusihmisoikeudet kaikkialla ja kaikissa tilanteissa.

Valtion tärkein tehtävä on jokaisen sen asukkaan oikeuksien tunnustaminen ja takaaminen. Valitettavasti vielä tänäkin päivänä on monia maita, joissa tämä ei toteudu, mutta onneksi useimmat kehittyneet maat ottavat ihmisoikeusasiat vakavasti.

Yleissopimus lasten oikeuksista

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

Lapsen oikeuksien sopimus on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1989 laatima lasten oikeuksia koskeva yleissopimus. Sen tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.

Lapsen oikeuksien sopimus määrittelee lapsen kansalais- ja kulttuurioikeudet sekä hänen taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset oikeutensa. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita, ellei henkilö määritellä valtion laissa täysi-ikäiseksi jo nuoremmassa iässä. Sopimus on luonteeltaan universaali ja valtioita juridisesti sitova.

Yleissopimus lasten oikeuksista

Lapsen oikeuksien sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia jokaisella lapsella tulisi olla kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, ihonväriin, kieleen, sukupuoleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään katsomatta. Sopimuksen on saattanut voimaan 196 YK:n jäsenvaltiota.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä kaikessa toiminnassa huomioitavaa yleisperiaatetta, jotka ovat:

  • Syrjimättömyys
  • Lapsen edun huomioiminen päätöksenteossa
  • Oikeus elämään ja kehittymiseen
  • Lapsen näkemysten kunnioittaminen kaikissa häntä koskevissa asioissa

Kuka valvoo sopimuksen noudattamista?

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien komitea, joka on yksi YK:n tärkeimmistä elimistä. Sen päätehtävänä ja velvollisuutena on seurata, kuinka jäsenvaltiot huolehtivat omassa maassaan lasten oikeuksien toteutumisesta.

Sopimuksen ratifioineet maat raportoivat komitealle viiden vuoden välein. Suomessa tästä raportoinnista vastaa ulkoministeriö, mutta myös UNICEFilla on oikeus ja velvollisuus valvoa sopimuksen toteutumista, minkä lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto kokoaa komitealle lapsijärjestöjen yhteisen raportin. Raportin toimittamisen jälkeen, komitea toimittaa valtiolle huomautuksia ja suosituksia lasten oikeuksia koskien.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.