Missä iässä lapsi voi jäädä yksin kotiin? - Äitiyden Ihme
 

Missä iässä lapsi voi jäädä yksin kotiin?

Missä iässä lapsi voi jäädä yksin kotiin?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 13 helmikuuta, 2019

Jokainen meistä tietää lasten kasvavan ja muuttuvan päivä päivältä vähemmän riippuvaisiksi vanhemmistaan. Kysymys kuuluukin, missä vaiheessa lapsi voi jäädä yksin kotiin?

Suomen laissa ei määritellä, milloin lapsen voi jättää yksin kotiin. Lastensuojelulaki määrää, että viranomaisten on puututtava asiaan, jos lapsen hoidon laiminlyönti vaarantaa lapsen kehitystä.

Lapsen itsenäistyminen ja tämän yksin kotiin jättäminen voi aiheuttaa vanhemmissa paljon huolta ja pelkoa. Fakta kuitenkin on, että lapset kasvavat, eivätkä voi aina pysytellä vanhempiensa vierellä. Riskejä on aina olemassa, mutta niitä pystytään minimoimaan tietyin keinoin.

Oikea näkökulma

Kasvaessaan lapsi alkaa kaivata enemmän ja enemmän itsenäisyyttä, mutta hänen täytyy myös olla valmis kantamaan siihen liittyvä vastuu.

Ei ole helppoa jättää lasta yksin kotiin ensimmäistä kertaa, ja tämä vaatiikin vanhemmilta rohkeutta. Vanhempien tulee pyrkiä olemaan maalailematta uhkakuvia kaikista mahdollisesti pieleen menevistä asioista.

Lapsen yksin jättäminen tulisi nähdä osana tämän opettamista ja koulutusta. Tämä on yksi askel vastuuntuntoiseksi oppimisessa ja entistä isompien vastuiden kantamisessa.

H-hetki ei tietenkään tapahdu yllättäen ja yhtäkkiä, vaan valmistautuminen on tärkeässä osassa, jotta lapsi sopeutuu tilanteeseen. Se, että lapsi kaipaa entistä enemmän vapauksia, ei tarkoita, että hän on vapaa riskeistä, eikä, että vanhemmat ovat velvollisia jättämään hänet yksin kotiin.

Missä iässä lapsi voi jäädä yksin kotiin?

Oikean ajan tunnistaminen

Jos päätös on jo tehty, on aika alkaa miettiä, mikä on sopivin aika lapsen yksin kotiin jäämiselle. Lapsen kotiin jättämiseen ei tarvitse olla varsinaista syytä, vaan vanhemmat voivat jättää hänet yksin lyhyeksi aikaa muuten vaan, jotta tämä oppii olemaan yksin.

Usein sanotaan, että paras aika lapselle alkaa opetella yksin kotona oloa, on kahdeksan ja kahdentoista ikävuoden välillä, ja että lapsen on tärkeä tottua vanhempien poissaoloon. Alakouluikäinen lapsi on liian pieni viettämään kokonaisia päiviä toistuvasti yksin kotona, mutta kouluikäinen lapsi voi – ja usein myös haluaa – harjoitella yksinoloa.

Kuinka vanhemmat sitten voivat olla varmoja, että lapsi on valmis yksin jäämiseen?

Valmistautuminen ennen kuin lapsi jää yksin kotiin

Jokainen lapsi on erilainen, eikä kukaan osaa paremmin määrittää oikeaa hetkeä lapsen yksin jättämiselle kuin tämän vanhempi. Vanhempien ei kannata tuntea paineita siitä, mitä muut vanhemmat tekevät. On myös tärkeää, että vanhemmat eivät hämmenny ja hätäänny kaikkien kuviteltavissa olevien tilanteiden ja sattumusten edessä.

Ottamalla seuraavat asiat huomioon, vanhemmat pystyvät määrittämään, onko lapsi sopivassa iässä ja tarpeeksi vastuuntuntoinen jäädäkseen yksin ja selviämään vanhempien poissaolosta.

  • Muistaako lapsi ulkoa kotiosoitteen ja tärkeät puhelinnumerot?
  • Onko lapsella vastuita kotona ja hoitaako hän sovitut tehtävät?
  • Tietääkö lapsi, kuinka toimia, jos ovelle koputetaan tai puhelin soi?
  • Onko lapsi varovainen vieraiden ihmisten suhteen?
  • Tietääkö lapsi, minne mennä lähellä kotia, jos jotain tapahtuu?
  • Tietääkö lapsi, missä ensiapulaukku on, ja osaako hän käyttää sitä?

Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat päättämään, onko lapsi tarpeeksi kypsä jäämään lyhyeksi aikaa yksin kotiin.

Vastaus siihen, voiko lapsen jättää yksin kotiin, ei siis ole aivan yksinkertainen, vaan se riippuu täysin tapauksesta ja olosuhteista.

Kuinka toimia hätätilanteessa?

Vaikka yksikään vanhempi ei halua lapsensa joutuvan hätätilanteeseen, sellaisen mahdollisuutta ei tule sivuuttaa. Kun tilanteeseen varaudutaan etukäteen, lapsella on paremmat mahdollisuudet selvittää se onnistuneesti.

Kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ei tietenkään voida valmistautua, mutta vanhemmat voivat simuloida erilaisia tilanteita arkipäiväisten keskustelujen lomassa. Lapsen reaktiota kannattaa tarkkailla ja häneltä voidaan kysyä, miten hän toimisi kyseisessä tilanteessa. Vanhempien on kuitenkin tärkeä muistaa, että tarkoitus ei ole hämmentää tai pelotella lasta.

Missä iässä lapsi voi jäädä yksin kotiin?

Oikeat syyt

Syiden lapsen yksin jättämiselle täytyy olla aina päteviä. On hyvä muistaa, että ikä ei ole ainoa tekijä, jonka perusteella määritellään, voiko lapsi jäädä yksin kotiin. Myös lapsen luonne ja temparamentti täytyy ottaa huomioon, ja jos lapsi esimerkiksi pelkää yksinoloa, hän on liian pieni viettämään aikaa yksin kotona.

Suosittelemme keskustelemaan lapsen kanssa aiheesta avoimesti ja rehellisesti sekä selittämään, kuinka arvaamattomissa tilanteissa tulee toimia. Tämän lisäksi on tärkeä puhua varovaisuudesta ja ongelmien ennaltaehkäisemisestä. Tarkoituksena ei ole kasvattaa lapsen huolta, vaan tietoisuutta ja ymmärrystä. Tämä auttaa lasta kypsymään ja ottamaan pikkuhiljaa vastuuta elämästä, mikä johtaa itsenäistymiseen vastuullisella tavalla.

Vastaus siihen, voiko lapsen jättää yksin kotiin, ei siis ole aivan yksinkertainen, vaan se riippuu täysin tapauksesta ja olosuhteista. Oli tilanne mikä tahansa, vanhemmat ovat aina vastuussa oikean päätöksen tekemisestä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.