Lapsen koulufobia - Äitiyden Ihme
 

Lapsen koulufobia

Lapsen koulufobia
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Moni lapsi ja teini yrittää jossain vaiheessa vältellä kouluun lähtemistä, mikä on täysin normaali ilmiö. Jos lapsi kuitenkin välttelee koulua jatkuvasti ja voimakkaasti tai jopa pelkää kouluun lähtemistä, kyseessä saattaa olla koulufobia.

Mitä koulufobia tarkoittaa ja mistä se johtuu?

Fobia on tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvä todellisen uhkan olemassaoloon perustumaton pelko, jonka aiheuttamia ahdistuneisuusoireita henkilö ei pysty hallitsemaan. Koulufobiaan liittyy seuraavanlaisia piirteitä:

  • Liiallinen, suhteettoman suuri ja irrationaalinen pelko koulua kohtaan. Yli puoli vuotta kestänyt pelko voi viitata koulufobiaan.
  • Lapsi vastustaa kouluun lähtemistä kaikin keinoin.
  • Ajatus kouluun lähtemisestä tuottaa lapselle voimakasta ahdistusta ja epämukavuuden tunnetta. Tähän voi liittyä paitsi itkemistä ja kiukuttelua, myös somaattisia oireita, kuten päänsärkyä tai vatsakipua.
  • Pelko vaikuttaa merkittävästi lapsen jokapäiväiseen elämään ja häiritsee koulussa suoriutumista, sosiaalisia suhteita ja muita elämän osa-alueita.

Monissa tapauksissa koulufobia juontaa juurensa johonkin epämiellyttävään kokemukseen kouluympäristössä. Lapsi on saattanut esimerkiksi joutua konfliktiin opettajan kanssa, tulla kiusatuksi tai hänellä on muita vaikeuksia ikätovereidensa kanssa. Kärjistynyt pelko koulua kohtaan voi johtua myös siitä, että lapsi on todistanut luokkatoverinsa kokevan edellä mainittuja tilanteita tai kuullut vastaavista tapauksista esimerkiksi televisiossa. Myös liiallinen ujous ja arkuus voivat altistaa koulufobialle.

Miten toimia, jos lapsi kärsii koulufobiasta?

Lapsen koulufobia

Altistuminen pelon kohteelle

Kun vanhemmat huomaavat lapsen ahdistuneisuuden koulunkäyntiä kohtaan, he saattavat antaa tämän jäädä kotiin, jotta tämä ei tuntisi oloaan epämukavaksi. Pelon kohteen vältteleminen kuitenkin usein vain ruokkii ja vahvistaa lapsen fobiaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lasta kohtaan saisi olla liian tiukka, määräilevä tai julma. On tärkeää, että hänen kokemaansa pelkoa ei vähätellä, eikä häntä rangaista siitä. Vanhempien on osoitettava lapselle olevansa aina tämän tukena ja apuna.

Tarvittavat työkalut

Vanhempien on tärkeää tarjota lapselle työkaluja pelon työstämiseen, koska hän ei pysty sitä vielä itse tekemään. Pelon voittamisessa kaiken a ja o on pelon alkuperän selvittäminen ja siihen puuttuminen.

  • Jos lapsella on ongelmia opettajan tai luokkakavereiden kanssa, täytyy vanhempien keskustella koulun kanssa, jotta asiaan voidaan puuttua.
  • Jos lapsella on vaikeuksia tulla toimeen muiden lasten kanssa, kannattaa hänen kanssaan harjoitella sosiaalisia taitoja. Jos hänellä on heikko itsetunto tai hän on todella ujo, on hyvä pyrkiä työstämään hänen itseluottamustaan.
  • Lasta voi opettaa rentoutumaan erilaisten rentoutumismenetelmien ja hengitysharjoitusten avulla, jotka auttavat lieventämään ahdistuneisuutta.

Ammattiapu

Kaikissa tapauksissa vanhemmat eivät pysty tarjoamaan lapsen tarvitsemaa apua, ja tällöin kannattaa kääntyä ammattiavun puoleen. Esimerkiksi lapsipsykologi voi työstää asiaa lapsen kanssa ja myös tukea ja ohjata vanhempia tilanteessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.