Yhtenäinen linja kumppanin kanssa lasten kasvatuksessa - Äitiyden Ihme
 

Yhtenäinen linja kumppanin kanssa lasten kasvatuksessa

Mitä tulee lasten kasvattamiseen, yhteisen linjan pitäminen kumppanin kanssa voi olla haastavaa. Tämä haaste tulee kuitenkin kohdata yhdessä kumppanin kanssa.
Yhtenäinen linja kumppanin kanssa lasten kasvatuksessa
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 12 huhtikuuta, 2019

Tullessaan vanhemmiksi ja alkaessaan kasvattaa lastaan, pariskunnan osapuolten tarinat kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Tapa, jolla heidät itsensä on kasvatettu, nousee selkeämmin esiin kaikkine uskomuksineen, pelkoineen ja toiveineen, jotka liittyvät nyt myös heidän omaan lapseensa. Yksi vanhempien suurimmista haasteista onkin löytää yhtenäinen linja lasten kasvatuksessa.

Mahdollisia haasteita lasten kasvattamisessa

Kun vanhempien on aika pohtia, mikä on heille paras tapa kasvattaa lasta, edessä on yleensä kaksi skenaariota:

 • Vanhemmat ovat täysin eri mieltä lasten kasvatukseen liittyvistä asioista. Joskus vanhemmat itse on kasvatettu täysin päinvastaisin menetelmin. Tästä syystä ja halusta tehdä se, mikä on lapselle parasta, vanhemmat saattavat muuttua joustamattomaksi. Tilanteessa, jossa halutaan ainoastaan tuoda oma näkökanta esiin, puolisoiden voi olla vaikea katsoa asioita toisen perspektiivistä.
 • Vanhempien välillä vallitsee yhtenäinen linja, mutta toinen vanhempi on toista sallivampi. Tällainen tilanne voi pahimmillaan aiheuttaa jatkuvia konflikteja kumppaneiden välille. Säännöt ovat usein selkeät, mutta toinen vanhempi noudattaa niitä tiukemmin kuin toinen. Tämä voi aiheuttaa lapselle epävarmuutta ja hämmennystä, sillä tämä tarvitsee selvät rajat kehittyäkseen fyysisesti, henkisesti ja älyllisesti.

Saadessaan ristiriitaisia viestejä ja nähdessään vanhempiensa riitelevän, lapsi saattaa tuntea olonsa irralliseksi. Tämä voi johtaa siihen, että lapsi käyttää näitä erimielisyyksiä omaksi hyödykseen.

Vanhempien yhtenäinen linja lasten kasvatuksessa on tärkeää, jotta lapsi kehittyy henkisesti ja fyysisesti hyvin

Yhtenäinen linja lasten kasvatuksessa

 1. Keskustelkaa kokemuksista, joita teillä oli kasvaessanne, sekä siitä, millaisen kasvatuksen haluaisitte antaa lapsellenne ollessanne itse vanhempia. Teidän ei tarvitse toimia minkään tietyn kaavan mukaisesti. Olette osa tuoretta perhettä, ja teidän tulee löytää sellaiset lähestymistavat, jotka tuntuvat teille miellyttäviltä.
 2. Sopikaa rajoista, jotka haluatte asettaa lapsellenne. Keskustelkaa ensin keskenänne ja vasta sitten kertokaa lapsellenne säännöistä ja mahdollisista sääntöjen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista.
 3. Jos toinen vanhempi joutuu konfliktiin lapsen kanssa, toisen vanhemman on hyvä pysyä sivussa tilanteesta. Kuuntele ja odota tilaisuutta keskustella kumppanisi kanssa asiasta kahden kesken. Jos asiasta on erimielisyyksiä, näin olkoon. Yrittäkää keskustella rauhallisesti ja pitää mielessä se, että lapsen hyvinvointi on aina tärkeintä.
 4. Aivan kuten lastenkin kanssa, myös vanhempien on hyvä asettaa toisilleen selkeitä sääntöjä. Molempien tulee tietää rajat, joita ei saa vanhempana ylittää.

Muita lasten kasvattamiseen liittyviä strategioita

 1. Älä milloinkaan syytä lapsia ongelmistanne. Lapsi kärsii eniten vanhempiensa riidoista. Aseta itsesi lapsen osaan, äläkä ihannoi elämää ennen vanhemmuutta. Lapsi ei ole teidän erimielisyyksien aiheuttaja.
 2. Kerro lapselle, että haluatte vanhempana vain hänen parastaan. Lapsen on tärkeää tietää, että olette tiimi, vaikka ette aina olisikaan asioista samaa mieltä. Lapsi tarvitsee tunteen, että hän pystyy luottamaan kumpaankin vanhempaansa, ja että teette parhaanne kasvattaessaan häntä.
 3. Jos lapsenne pääsee todistamaan erimielisyyksiänne, ei se ole maailmanloppu. Hyödynnä tilanne ja analysoi se läpikotaisin. Se auttaa teitä toimimaan paremmin seuravalla kerralla konfliktin kohdatessa.
Lapsen täytyy pystyä luottamaan kumpaankin vanhempaansa

Kyseessä ei ole egojen kilpailu keskenään, tai se, onko oikeassa vai väärässä tai voittaako väittelyn. Tavoitteena on löytää ratkaisuja sekä yhtenäinen linja lasten kasvatuksessa. Tarvitsette vain enemmän visiota ja empaattisuutta muokkaaksenne maaperää, joka hyödyttää koko perhettä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Aguirre Saez De Eguilaz, A. (2015). CLAVES PARA EDUCAR EN IGUALDAD. Qurriculum, n.28;
 • Ríos Garcís, A. L. (2013). Educar en valores, la solución a la violencia doméstica. El Heraldo.
 • Amor Pérez, N., & Díaz, M. V. (2013). La familia. Mendive, ISSN-e 1815-7696, Vol. 11, No. 3, 2013 (Ejemplar Dedicado a: Julio-Sept.), Págs. 291-307. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.