Wits-metodi apuna lapsen älykkyyden kehittämisessä - Äitiyden Ihme
 

Wits-metodi apuna lapsen älykkyyden kehittämisessä

Wits-metodi apuna lapsen älykkyyden kehittämisessä
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsen älykkyyttä voidaan kehittää ja vahvistaa monin tavoin, joista yksi on NASA:n kehittämä Wits-metodi. Tämän menetelmän on osoitettu muun muassa parantavan keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta, muistia ja ongelmanratkaisukykyä.

Menetelmä perustuu niin sanottuun neurofeedback-teknologiaan. Neurofeedback-termillä tai EEG-biopalautehoidolla viitataan aivojen treenaamiseen tietokoneavusteisen ohjelman avulla. Se perustuu aivosähkökäyrien mittaukseen ja positiiviseen palautteeseen, eli siihen, että aivot saavat palautetta toiminnastaan näkö-, kuulo- ja tuntoaistin kautta. Teknologia mahdollistaa lapsen aivotoiminnan, keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden mittaamisen tiettyjen harjoitusten aikana. Mittauksella saadaan selville, milloin lapsi keskittyy annettuun tehtävään ja milloin hänen keskittymisensä alkaa herpaantua.

Wits-metodi auttaa parantamaan lasten muistia

Wits-metodi todistetusti harjoittaa aivoja sekä parantaa muistia, keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Kyseessä on ammattilaisten ohjaama, teknologia-avusteinen toiminta. Ammattilaiset arvioivat ja korjaavat lasten käytöstä hyödyntämällä niin sanottua neurobeedback-teknologiaa. Ohjelmisto strukturoi aivojen opettamisen, ja oppimisesta tehdään samalla lapsille hauska ja leikinomainen aktiviteetti.

NASA teetti koululaisilla tutkimuksen käyttämällä Wits-metodia yhden lukuvuoden ajan. Tutkimuksessa havaittiin, että 10 kuukauden harjoittelun jälkeen puolen tunnin pituisissa sessioissa kaikki viisi seurattua kykyä – tarkkaavaisuus, keskittymiskyky, muisti, motoriset taidot ja sosiaaliset taidot – kehittyivät. Eniten kehittyivät tarkkaavaisuus (37,47 %) ja muisti (35,91 %), mutta myös motoriset ja sosiaaliset taidot paranivat 21–33 %. Monet opettajat, joiden oppilailla on hyödynnetty Wits-metodia, ovat vahvistaneet, että menetelmä on auttanut oppilaita keskittymään paremmin ja pidempään ja suorittamaan tehtäviä nopeammin.

Wits-metodin muut hyödyt

Lyhyen aikavälin hyödyt

  • Muistin ja keskittymiskyvyn paraneminen
  • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyvyn kehittyminen
  • Assimilaation helpottuminen ja käytösongelmien korjaantuminen

Pitkän aikavälin hyödyt

  • Hyvien opiskelutapojen vakiinnuttaminen
  • Koulumenestyksen parantuminen
  • Levottomuuden ja impulsiivisuuden väheneminen
  • Itsetunnon paraneminen
  • Ahdistuksen ja stressin väheneminen
  • Luovuuden kehittyminen
  • Sosiaalisten taitojen kehittyminen

Wits-metodi perustuu astronauttien koulutuksessa käytettävään teknologiaan. Astronautit osallistuvat koulutukseen, koska heidän työnsä vaatii erityisen paljon keskittymistä ja tarkkaavaisuuta. Menetelmää on pikkuhiljaa alettu hyödyntää myös siviileille sen monien hyötyjen vuoksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.