Unicefin työ lasten suojelemiseksi - Äitiyden Ihme
 

Unicefin työ lasten suojelemiseksi

Unicefin työ lasten suojelemiseksi ja lasten oikeuksien puolesta taistelemiseksi on tunnustettu ympäri maailman. Tässä artikkelissa kerromme lisää tästä merkittävästä järjestöstä.
Unicefin työ lasten suojelemiseksi

Viimeisin päivitys: 05 joulukuuta, 2019

Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto eli UNICEF aloitti toimintansa vuonna 1946. Alkujaan järjestön toiminnan tarkoituksena oli tarjota apua lapsille, jotka kärsivät toisen maailmansodan aiheuttamista seurauksista. Lyhyessä ajassa järjestön toiminta kuitenkin laajentui, ja tänä päivänä Unicefin työ on levinnyt 57 maahan ympäri maailman.

Unicefin ensisijainen tavoite on jokaisen lapsen perusoikeuksien ja turvallisuuden turvaaminen. Lasten oikeudet määritellään Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa. Tämä asiakirja määrittää perustan kaikille YK:n toimille, turvatakseen lasten oikeuksia ympäri maailman.

Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin keinoja, joiden avulla Unicef auttaa lapsia ja suojelee heidän oikeuksiaan.

Lapsen oikeuksien sopimus

YK:n tekemä lapsen oikeuksien sopimus on universaalein sopimus, joka on tehty lasten oikeuksien ja kansalaisvapauksien suojelemiseksi. Tähän säännökseen kuuluvat ohjeistukset lapsen elinympäristöstä, terveydestä, koulutuksesta, harrastuksista ja kulttuurista. Sopimus sisältää myös joitakin perustavanlaatuisia toimia lastensuojelun edistämiseksi.

Unicefin työ lasten suojelemiseksi on tunnustettu ympäri maailman

Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ovat yhdenvertaisuus, lapsen edun ajaminen, oikeus elämään, selviäminen ja kehittyminen sekä oikeus osallistua. Sopimus on jaettu kolmeen osa-alueeseen oikeuksista:

  • Oikeus selviytymiseen ja kehittymiseen
  • Oikeus saada suojelua
  • Oikeus osallistua

Unicefin työ lasten suojelemiseksi seuraa edellä mainittuja periaatteita ja arvoja. Nämä sopimuksen sisältävät periaatteet perustuvat kokemukseen ja tutkimustyöhön. On tärkeä korostaa, että Unicefin työ keskittyy sekä siihen, että lapsi saa parhaan mahdollisen alun elämälleen, että myös lapsen selviytymiseen ja kehittymiseen.

Unicefin työ edistääkseen lapsen selviytymistä ja kehittymistä

Unicefin lastensuojelutyön tärkeimpiä linjoja on lapsen selviytymisen ja kehittymisen edistäminen. Järjestö pyrkii toimimaan YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti, 4.-6. tavoitetta painottaen. Tärkeimpiä tavoitteita ovat lapsikuolleisuuden vähentäminen ja HIV:iä, malariaa ja muita vastaavia tauteja vastaan taisteleminen.

Saavuttaakseen nämä tavoitteet, yksi Unicefin päätavoitteita on varmistaa, että lapset saavat tarpeellista lääketieteellistä hoitoa sekä ennen syntymäänsä että sen jälkeen. Lasten terveyden turvaamisen tulisi olla kokonaisvaltaista.

Kulkeakseen tavoitteitaan kohti ja suojellakseen lapsia, Unicef edistää ja tarjoaa sekä teknistä että taloudellista tukea monille kansallisille ja yhteisöllisille ohjelmille. Tämä apu keskittyy lasten koulutukseen ja interventio-ohjelmiin, jotka liittyvät monien muiden tärkeiden aspektien lisäksi terveyteen ja ravitsemukseen. 

Prioriteettina on luoda immunisaatio-ohjelmia sellaisten tautien kuten malarian ja anemian ehkäisemistä. Lisäksi taistellaan sellaisia tauteja kuten kroonista ripulia ja hengitystiesairauksia vastaan. Yksi Unicefin prioriteeteista on raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten hoito sekä synnytysten turvallisuuden takaaminen.

Unicef tekee työtä lasten oikeuksien puolesta

Perusopetus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Koulutuksella on hyvin tärkeä rooli Unicefin työssä lasten suojelemiseksi. Unicef toimii yhteistyössä kansallisten hallitusten ja YK:n kanssa. Tavoitteena on edistää maailmanlaajuisesti perusopetusta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kohdentaa avustuksia näihin kohteisiin.

Kohteena ovat etenkin koulutuksen ulkopuolelle jäävät ja muihin haavoittuvaisiin tai huono-osaisiin ryhmiin kuuluvat lapset. Unicef tukee kaikkia toimia, jotka edistävät ja parantavat näiden lasten kouluttautumista. Tähän kuuluu osaltaan myös koulunsa aloittavien lasten kehityksellisen kapasiteetin parantaminen tarveydellisissä ja muissa koulutukseen liittyvissä asioissa auttaen.

Toinen tärkeä osa Unicefin toimintaa lasten suojelussa on sukupuolten samanarvoisuus. Unicef tekee tärkeää työtä kannustaakseen ja tukeakseen paikallisia ohjelmia edistääkseen tyttöjen ja poikien välistä tasa-arvoa. Tavoitteena on vähentää sukupuolten välistä syrjintää ja muunlaista epätasa-arvoisuutta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.