Kuinka tottelevaisuus muodostuu 3–6 vuoden iässä
 

Kuinka tottelevaisuus muodostuu 3–6 vuoden iässä

Tottelevaisuutta on juurrutettava 3–6 vuoden ikäisiin lapsiin, jotta he ymmärtäisivät sääntöjen noudattamisen tärkeyden.
Kuinka tottelevaisuus muodostuu 3–6 vuoden iässä

Viimeisin päivitys: 22 maaliskuuta, 2022

Vanhemmat toivovat yli kaiken, että heidän lapsensa tottelisivat heidän jokaista pyyntöään ja vaatimustaan. Näin he voivat taata lastensa turvallisuuden ja auttavat heitä pikkuhiljaa oppimaan kaikkein keskeisimmät opetukset.

Varhaisvuosina tämä ei aiheuta suuriakaan ongelmia, sillä lapset ovat edelleen melko pelokkaita ja kuuntelevat vanhempiaan tunteakseen olonsa turvallisiksi.

Mutta kun lapset tulevat 3 vuoden ikään, alkaa vanhempien kannalta yleensä hankalampi vaihe. Lapsi tuntee tarvetta olla itsenäinen ja tutkia ympäristöään omin päin.

Tätä tapahtuu usein 6-vuotiaaksi asti, koska tätä ennen lapset eivät ole täysin rationaalisia. Siksi on normaalia, että heitä ohjaavat mielijohteet ja se, mikä heidän omasta mielestään on heille parasta.

Lisäksi 3-vuotiaasta lähtien lapsilla alkaa olla paremmin kehittyneet taidot ja kommunikaatiokyky. Tämän vuoksi he tuntevat voivansa kieltäytyä ja vastustaa, kun he eivät ole samaa mieltä jostakin päätöksestä.

Kaikista näistä syistä on tärkeää, että vanhemmat löytävät oikeat tavat juurruttaa lapsiinsa tottelevaisuutta, jotta lapset ymmärtävät pikkuhiljaa sääntöjen kunnioittamisen ja hyvän käytöksen merkityksen.

Tytär puhuu takaisin äidilleen.

Tavat, joilla 3–6 vuoden ikäiset lapset saa tottelevaisiksi

Vaikka se onkin tässä iässä hankalaa, lapset on mahdollista saada pysymään tottelevaisina. Vaikka tämänikäiset lapset haluavatkin vain löytää uusia kokemuksia ja haastaa itseään, vanhempien on opastettava heitä kuten aina ennenkin. Tästä syystä katsomme nyt tarkemmin muutamia tapoja, joilla tämä onnistuu.

Ole luja päätöksissäsi

Kun lapsi alkaa käyttäytyä vastahakoisesti, tee hänelle selväksi tällaisen asenteen kielteiset seuraukset. Näin lapselle käy jossain vaiheessa selväksi, että siitä on haittaa hänen omalle hyvinvoinnilleen ja yhteiselolle muiden ihmisten kanssa.

Samoin lapsi oppii vanhempiensa lujuudesta tunnistamaan, että nämä eivät aio antaa periksi kiukkukohtauksista huolimatta. Näin lapsi ei totu tappelemaan saadakseen tahtonsa jatkuvasti läpi.

Lapsi oppii tottelevaisuutta, kun hänelle kertoo tekojensa seurauksista.

Korosta positiivisia puolia

Kun osoitat lapselle, että hän toimii oikein, lapsi tuntee olonsa mukavaksi ja hänellä on näin kiinnostusta tehdä jotain oman hyvinvointinsa ja onnensa eteen.

Tämän lisäksi lapsi kokee, että hänen tekojaan arvostetaan, ja pitämällä vanhempansa tyytyväisinä hän ymmärtää, että hänellä on tärkeä rooli perheessä.

Yhteisymmärrykseen pääseminen edistää tottelevaisuutta

Koska lapsi hakee tässä iässä jonkin verran itsenäisyyttä, hänen voidaan antaa kertoa omat näkemyksensä. Tämä avaa oven keskustelulle ja voit selittää hänelle, miksi hän ei voi tehdä kaikkea mitä haluaa.

Näin molemmat osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen, ja tämä antaa lapselle tärkeän viestin: hänen vapauttaan kunnioitetaan. Tämän seurauksena totteleminen ei enää ole lapselle jotain selvästi negatiivista.

Lapsi tottelee paremmin, kun hänen näkemyksiään kuunnellaan.

Lapsen tarpeiden ymmärtäminen edistää tottelevaisuutta

Vanhempien tulisi myös ymmärtää, että lapset haluavat tutkia maailmaa vaistomaisesta tarpeesta. Tästä syystä heille kannattaa tarjota uusia ja viihdyttäviä aktiviteetteja. Niiden kautta lapset saavat uusia kokemuksia ja omaksuvat paljon tietoa. Lisäksi he kokevat, että heidän toiveensa toteutuvat, eikä heitä kiinnosta enää niin paljon vaatia oman tahtonsa mukaan toimimista.

Näytä hyvää esimerkkiä

Vanhemmat ovat roolimalleja, joita lapset haluavat matkia. Jos vanhemmat siis osoittavat tottelevaisuutta päivittäisessä elämässään, lapsetkin tuntevat houkutusta sisällyttää saman käytöksen osaksi omaa persoonaansa.

Tämän lisäksi lapset näkevät, että tottelemisesta seuraa jotain hyvää heidän vanhemmilleen, ja tuntevat halua matkia heitä nauttiakseen itsekin samasta täyttymyksestä ja onnesta.

Tottelevaisuus on tärkeää elämässä.

Tottelevaisuuden merkitys lapsuudessa

Tämä prosessi vaatii paljon omistautumista, sillä yksikään lapsi ei kykene olemaan tottelevainen joka hetki. Syynä on se, että impulssit ja halu erottua ovat osa ihmisyyttä.

Toistuvalla ja rakastavalla vuoropuhelulla saavutetaan kuitenkin paras mahdollinen lopputulos. Lapset kykenevät ymmärtämään, mitä heidän vanhempansa heiltä odottavat, ja pyrkivät saavuttamaan sen jokaisella teollaan.

Lisäksi heille on selvää, että sääntöjen noudattaminen on oikea tapa toimia. Muutoin seuraa vain haittaa, joka paitsi vahingoittaa heidän henkistä hyvinvointiaan, myös estää heitä etenemästä kohti tavoitteitaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Ibarra R. Salmán M. Desarrollo de la personalidad en la edad temprana [Internet]. Mazatlán: Universidad Pedagógica Nacional; 2008. [citado 04 de enero de 2022].

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.