Kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua?

Tieteellisen ajattelun stimuloinnista on todettu olevan hyötyä niin lapsen koulutukselliselle kuin henkilökohtaisellekin kehitykselle.
Kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tieteellisen ajattelun stimuloinnista on lapselle monia hyötyjä, eikä ainoastaan koulutuksellisessa merkityksessä, vaan myös hänen jokapäiväisen elämänsä ja yleisen kehityksensä kannalta. Päättelykyvyn ja loogisen ajattelun kehittyminen auttaa lasta ratkaisemaan ongelmia ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Tänään pohdimme, kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua.

Miksi on tärkeää stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua?

Tieteellisestä ajattelusta puhuttaessa emme viittaa ainoastaan tieteisiin liittyviin asioihin, kuten matematiikkaan, luonnontieteisiin tai tekniikan alaan, vaan tarkoitamme myös kykyä olla autonominen ja taitoa ratkaista arkisia ongelmia. Lapsen tieteellistä ajattelua on tärkeää stimuloida, sillä hän kehittyy koko ajan, ja kaikki, mikä tarjoaa hänelle kognitiivista stimulaatiota, on positiivista hänen kehitykselleen.

Lapsen tieteellisen ajattelun stimuloinnin hyötyjä ovat muun muassa:

  • Opettaa lasta ratkaisemaan arkisia ongelmia.
  • Lapsi oppii tarkkailemaan ja analysoimaan sitä, mitä hänen ympäristössään tapahtuu. Samalla se parantaa päättelykykyä ja edistää monimutkaisempien ajatusten muodostamista.
  • Kehittää lapsen koulutuksellista kapasiteettia ja mahdollistaa erilaisten strategioiden oppimisen, joiden avulla lapsi löytää itse ratkaisuja.
  • Vahvistaa lapsen suhdetta ympäristöönsä sekä tapaa, jolla lapsi havaitsee ympäristönsä.
  • Auttaa parantamaan lapsen oppimista.
  • Parantaa avaruudellista hahmottamista ja lapsen suhdetta fyysiseen ympäristöön, kuten sen muotoihin ja osiin).

Tässä oli vain joitakin hyötyjä, joita lapsen tieteellisen ajattelun stimulointi tarjoaa. Sen ansiosta lapsi kykenee kohtaamaan vaikeita tilanteita sekä analysoimaan niitä eri perspektiiveistä. Lapselle muodostuu myös globaali näkökulma maailmasta, jossa elämme.

Kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua?

Mitä tulee huomioida tieteellisen ajattelun stimuloinnissa?

Jotta lapselle kehittyisi asianmukaista tieteellistä ajattelua, tulee ottaa huomioon tiettyjä olennaisia aspekteja:

  • Käyttäkää tieteellistä ajattelua lapsen jokapäiväisessä elämässä.
  • Käyttäkää logiikkaa monimutkaisten tilanteiden ratkaisemiseksi.
  • Tarjoa lapselle taitoja ja tekniikoita, joiden avulla lapsi kykenee havainnoimaan ja analysoimaan ympäristöään käyttäytyäkseen sopivalla tavalla.
  • Kannusta lasta yrittämään, vaikka hän tekisikin virheitä. Lapsen tulee saada kokeilla erilaisia strategioita, ja mikäli ne eivät toimi, lapsen tulee muuttaa menettelyään. Virheiden tekeminen kuuluu oppimiseen, ja tämä on konsepti, jonka lapsen on tärkeää ymmärtää myös itse.

Kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua?

Tieteellisen ajattelun avulla lapsi kykenee liittämään faktat, ajatukset ja syyt niiden vaikutuksiin. Jos hyödynnämme yksinkertaisia harjoitteita arjessamme, autamme lasta kehittämään tieteellistä ajattelua, logiikkaa ja päättelykykyä. Seuraavaksi esittelemme joitakin vinkkejä, joita voit soveltaa lapsesi kanssa.

Kannusta lasta uteliaisuuteen

Vanhempien on tärkeää kannustaa lasta tutkiskelemaan kaikkia hänen ympärillään olevia objekteja, jotta hän alkaa ymmärtää, miten ne toimivat ja mitä varten ne ovat olemassa. Tämä tarkoittaa objektien käsittelemistä sekä yritys-ja-erehdys-harjoitusten tekemistä. Jo pienestä pitäen olisi lapsen tärkeää saada käsitellä kaikenlaisia objekteja, joihin kuuluvat mm. erilaiset materiaalit, kankaat ja lelut. Esineiden tulee olla kuitenkin lapselle turvallisia. Tunto- ja näköaistin avulla lapsi oppii erottamaan objekteja väriltään, kooltaan ja muodoltaan. Samaten lapsi tutkii myös objektien tunnuspiirteitä ja funktioita. Lapsen kasvaessa isommaksi voitte kotona luoda omia tieteellisiä tutkimuksia analysoidaksenne syy-seuraus -suhteita.

Kysy kysymyksiä kannustaaksesi lasta kiinnostumaan asioista

Monet lapset ovat hyvin kiinnostuneita ja uteliaita ja kyselevät paljon kysymyksiä – toiset lapset eivät taas niinkään. Jälkimmäisten lasten uteliaisuutta voi herätellä kyselemällä heiltä kysymyksiä ympäröivästä maailmasta. Samalla vanhempien on hyvä kannustaa heitä löytämään selitys sellaisiin asioihin, joita he eivät vielä ymmärrä.

Kuinka stimuloida lapsen tieteellistä ajattelua?

Anna lapsen harjoitella ja yrittää ratkaista ongelmia itse

Vanhempien tulisi antaa lapsen itse etsiä ratkaisuja ongelmiin, kunhan se on turvallista. Lapsi voi etsiä ratkaisuja ongelman ilmetessä tutkimalla ja käsittelemällä objekteja. Tämä tulee kuitenkin tapahtua vanhemman valvonnassa, jolloin vaaditaan vanhemman kärsivällisyyttä. Voit antaa lapselle neuvoja, mikäli on tarpeen.

Hyödynnä leikkiä ja mielikuvitusta

Voit tarjota lapselle yksinkertaisia haasteita, joita hän voi yrittää ratkaista. Voit esimerkiksi aloittaa kertomaan tarinaa, jota lapsi jatkaa selittämällä, mitä tarinan henkilöille tapahtuu, miten he ajattelevat ja kuinka he reagoivat asioihin.

Hyödynnä tarinoita

Tarinat voivat olla loistava työkalu edistämään lapsen tieteellistä ajattelua. Lue lapselle tarina ja kysy häneltä sen jälkeen tarinaan liittyviä kysymyksiä. Tämä auttaa kehittämään lapsen päättelykykyä sekä ymmärtämistä. Lapsen ollessa vanhempi, hän voi etsiä kysymyksiin vastauksia käyttämällä apuna esimerkiksi muita kirjoja.

Ohjaa lapsen oppimista hellävaraisesti

Lapsen kohdatessa ongelman, jota hän ei osaa ratkaista, älä anna hänelle ratkaisua. Sen sijaan voit tarjota lapselle vihjeitä tai esittää kysymyksiä, jotka johtavat lapsen ratkaisun äärelle.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.