Kuinka kasvattaa rehellinen lapsi? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka kasvattaa rehellinen lapsi?

Kuinka kasvattaa rehellinen lapsi?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen meistä tietää, kuinka tärkeää on voida luottaa toiseen ihmiseen. Elämä on opettanut meitä arvostamaan rehellistä käytöstä ja totuudessa pysymistä, ja jokainen vanhempi varmasti haluaa, että myös hänen kotonaan asuu rehellinen lapsi, josta kasvaa rehellinen ja luotettava aikuinen.

Kuinka kasvattaa rehellinen lapsi?

Miksi lapsi alkaa valehdella?

Alkaessaan puhua lapset eivät osaa kertoa muuta kuin totuuden, ollen aina rehellisiä. Monista syistä johtuen lapset voivat kuitenkin alkaa kertoa valheita ja käyttäytyä epärehellisesti. Yleisin syy lienee se, että lapsi huomaa välttyvänsä tietyiltä tekojensa seurauksilta valheiden avulla. Lapsi voi valehdella myös pääsevänsä toisten ihmisten suosioon tai huomatessaan saavansa valehtelun avulla jonkin haluamansa asian tai palkinnon.

Syitä lasten valehteluun on valtavasti, mutta niitä tarkastellessa on helppo huomata, että suurimmassa osassa tapauksia lapset oppivat olemaan epärehellisiä muita, ja etenkin aikuisia, tarkkailemalla. Ennen lapsen sensurointia tai rankaisemista vanhempien kannattaa miettiä omaa käytöstään ja pohtia, onko siinä jotain muutettavaa.

Lapsen tulee ymmärtää rehellisyyden tärkeys

Kuinka kasvattaa rehellinen lapsi?

Kukaan ei voi kasvattaa lastaan eristyksissä pitääkseen tämän viattomana ikuisesti. Toisinaan lapset oppivat valehtelun taidon kodin ulkopuolella, esimerkiksi koulussa, vaikka he näkisivätkin kotona pelkkiä positiivisia esimerkkejä. Rankaisemisen sijaan lapselle täytyy selittää rehellisyyden tärkeys.

Kostamista tai rankaisemista tärkeämpää on siis opettaa lapselle totuuden arvo ja tärkeys. On myös tärkeä muistaa, että epärehellinen lapsi ei useinkaan luota muihin, ja tällainen epäluottamus esimerkiksi vanhempia ja opettajia kohtaan on erittäin vahingollista.

Lapsen kanssa on tärkeä keskustella rehellisyydestä heti, kun hänen huomataan valehtelevan. Mitä aikaisemmin ongelmaan tartutaan, sitä helpompi se on korjata. Olipa tilanne ja ympäristö mikä tahansa, vanhemman tulee pyrkiä puhumaan lapselle asiasta. Hän voi selittää, että ongelmiin löydetään aina parempi ratkaisu rehellisyyden avulla.

Rehellisyys opitaan aina esimerkin kautta

Jos lapsi näkee aikuisten – ja etenkin vanhempiensa – kertovan valheita, jättävän asioita kertomatta tai jopa sotkevan lapsen osaksi omaa epärehellistä käytöstään, hän oppii rehellisyyden olevan suhteellista ja epärehellisenkin käytökset olevan sallittua, kunhan valheesta ei jää kiinni.

Lapsen ei tulisi koskaan joutua osaksi vanhemman valhetta, olipa kyse miten pienestä asiasta tahansa. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, että aikuinen kertoo olleensa kotona aikana, jolloin ei siellä ollut, ja haluaa lapsen vahvistavan asian. Vanhemman ei tule koskaan oikeuttaa valehtelua tai antaa lapsen osallistua siihen.

Vanhempina meidän on tärkeää pyrkiä olemaan mahdollisimman rehellisiä. On yritettävä pitää sanansa kaikissa tilanteissa ja suorittaa aina lupaamansa asiat. Hyvän esimerkin näyttäminen on tärkeää, jos lapsen halutaan oppivan rehellisyyden ja lupausten arvo. Kun vanhempi käyttäytyy itse kaikin tavoin rehellisesti, hänen on helppo tarttua lapsen epärehellisyyteen ja selittää, miksi kyseinen toiminta ei ole hyväksyttävää.

Jos perheessä on rehellinen lapsi, joka kertoo aina totuuden, tätä piirrettä kannattaa kehua ja vahvistaa. Jos lapsi epäonnistuu – mikä on luonnollista kaikille ihmisille – on vanhemman muistettava, että paras tapa edetä on muistuttaa lasta rehellisyyden tärkeydestä. Se, että lapsi päättää ensin valehdeltuaan kertoa totuuden, on selvä merkki siitä, että hän on ymmärtänyt tehneensä virheen.

Kuinka kasvattaa rehellinen lapsi?

On selvää, että rehellisyyden opettaminen ei ole helppo tehtävä, mutta se on kuitenkin jokaisen vanhemman vastuu, jota voidaan harjoittaa seuraavien vinkkien avulla:

  • Puhu lapsen kanssa rehellisyyden ja totuuden tärkeydestä. Selitä, että valehtelevat ihmiset eivät ole luotettavia, eivätkä muut ihmiset yleensä pidä epärehellisyyttä viehättävänä piirteenä.
  • Selitä lapselle, mitä rehellisyys ja suoraselkäisyys tarkoittaa, ja miten ne vaikuttavat ihmisen jokapäiväiseen elämään. Kerro rehellisyyden johtavan siihen, että ihmiset uskovat sanojasi.
  • Tarkkaile lasta hänen leikkiessä muiden lasten kanssa. Opeta hänet jakamaan lelunsa ja käyttäytymään aina reilusti. Kerro lapselle, että lapsena opittu rehellinen ja reilu käytös kantaa myös aikuisuuteen.
  • Osoita lapselle, kuinka olla hyvä ystävä. Selitä hänelle todellisen ystävyyden ja tuttavuuden ero. Kun lapselle näytetään, kuinka olla hyvä ystävä, hän oppii myös kunnioitusta ja uskollisuutta.
  • Anna lapsen huomata, että hänen teoillaan on seuraus. Selitä hänelle, mitä hän teki väärin, ja miksi toiminta oli väärää. Tämä on jokaiselle lapselle tärkeä oppi, joka opettaa miettimään teon seurauksia jo ennen tekemistä.

Näiden arvojen opettaminen ja lapseen juurruttaminen on toisinaan monimutkaista ja hankalaa, mutta siihen tulee pyrkiä kaikissa tilanteissa. Ole kärsivällinen ja löydät kyllä parhaat tavat omalle perheellesi ja lapsellesi. Muista, että olet ennen kaikkea valmistelemassa lastasi kohtaamaan todellisen maailmaan, jossa rehellisyys tulee aina olemaan valttikortti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.