Koulutuksen merkitys Zygmunt Baumanin mukaan - Äitiyden Ihme
 

Koulutuksen merkitys Zygmunt Baumanin mukaan

Koulutuksen merkitys Zygmunt Baumanin mukaan
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Viimeisten vuosikymmenten aikana monissa maissa valloilla on ollut käsitys, jonka mukaan koulutusta arvioidaan ja pidetään ennemminkin tuotteena kuin prosessina. Zygmunt Baumanin mukaan tämä johtuu yhteiskunnan kärsimättömyydestä ja niin sanotusta notkeasta modernista.

Puolanjuutalaissyntyinen Zygmunt Bauman oli uraa uurtava tieteilijä ja yksi keskeisiä eurooppalaisia sosiologeja. Baumanin tutkimukset käsittelivät muun muassa globalisaatioita, kulutusyhteiskuntaa, holokaustia ja ihmisten identiteettiä modernissa maailmassa. Hän myös määritteli notkean modernin käsitteen kuvaamaan nykyisiä yhteiskuntia, joissa ihmiset kokevat epävarmuutta ja juurettomuutta globaalien muutosten keskellä.

Notkea moderni viittaa siis yhteiskunnassa tapahtuvaan jatkuvaan kehitykseen ja kaikilla elämän osa-alueilla tapahtuvaan epäjohdonmukaiseen ja epätasaiseen muutokseen yhteisössä, jossa yhteinen luonto ja kuuluvuuden tunne ovat taka-alalla. Etualalla on sen sijaan individualismi. Ihmiset elävät hetkessä ja pakoilevat kaikkea, mikä vaatii pitkäkestoista sitoutumista ja minkä saavuttaminen ei ole varmaa. He tekevät vain lyhytnäköisiä suunnitelmia ja pyrkivät varmaan menestykseen.

Koulutuksen merkitys Zygmunt Baumanin mukaan

Samaan aikaan muodollisen koulutusjärjestelmän tarjoama tieto ei enää kiinnosta notkean modernin ihmisiä. Kuten muista konteksteista voi havaita – ja kuten Baumankin toteaa – modernin ajan resepti menestykseen vaatii omana itsenä olemista, eikä sitä, että kaikki olisivat toistensa kopioita.

Tässä mielessä pyritään myös kauemmas muodollisista koulutusjärjestelmistä, kuten peruskoulusta ja yliopistoista. Syy tähän on se, että pyrimme välttämään koulutusta, joka oletetusti opettaa samankaltaisuutta. Nykyajan naiset ja miehet tavoittelevat tietoa ja hyveitä muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta.

“Meidän tulee oppia elämään maailmassa, joka on yltäkyllästetty informaatiolla. Ja mikä vaikeampaa, meidän tulee oppia valmistamaan tulevia sukupolvia elämään sellaisessa maailmassa.”

– Zygmunt Bauman

Koulutuksen merkitys Zygmunt Baumanin mukaan

Yhteiskunnassa, jossa elinikäinen oppiminen ja viisaus ovat menettäneet merkityksensä, oppiminen ymmärretään enemmän tuotteena kuin prosessina. Kyse ei ole enää siitä, että haluamme tietää, miten jokin asia tehdään tai miten eletään. Konsepteissa jätetään tietäminen taka-alalle. Tällaisen tilanteen edessä Bauman hylkää kertakäyttökoulutuksen ja esittää tilalle pysyvän koulutuksen käsitettä. Pysyvä koulutus tarkoittaa pysyvää, jatkuvaa ja elämänpituista oppimista.

Tämän lisäksi Bauman korostaa oppilaiden sivistämistä ja oppimaan haluamista – koska, mitä enemmän tiedän, sitä enemmän haluan tietää. Lopuksi hän delegoi vastuun kasvatuksen asiantuntijoille eli opettajille. Hän ilmaisee, että koulutuksen tarkoituksena on uudenlaisen kansalaisuuden rakentaminen, joka on kaukana ekonomistisista vaikutteista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bauman, Z. (2002). Modernidad Líquida. S.L. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid: España.
  • Bauman, Z. (2009). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gedisa. Madrid: España.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.