Kannattaako kaksosten erottaminen koulussa? - Äitiyden Ihme
 

Kannattaako kaksosten erottaminen koulussa?

Kannattaako kaksosten erottaminen koulussa?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 03 huhtikuuta, 2020

Asiantuntijoiden mukaan kaksosten vanhempia askarruttaa usein muun muassa se, onko kaksosten erottaminen koulussa hyvä vai huono ajatus. Siitä, kannattaako kaksoset pitää jatkuvasti yhdessä, on käyty runsaasti keskustelua.

Suomessa näin ei ole, mutta joissakin maissa koulut sijoittavat kaksoset automaattisesti eri luokkiin, jotta he eivät tukeudu liikaa toisiinsa, vaan pystyvät rauhassa kehittämään omaa identiteettiään. Vanhemmat eivät kuitenkaan välttämättä katso tällaista jakoa hyvällä, kuten eivät myöskään lapset itse.

Suomessa oppilaiden jakaminen luokkiin perustuu tyypillisesti muihin tekijöihin kuin perhesuhteisiin. Esimerkiksi samaan esikoululuokkaan kuuluvat lapset aloittavat usein peruskoulun yhdessä, minkä lisäksi esimerkiksi kielten opinnot määrittävät luokkajakoja. Osassa kouluissa vanhemmat voivat kuitenkin esittää omia toiveitaan siitä, mille luokalle lapsi sijoitetaan.

Miksi kaksoset erotetaan toisistaan koulussa?

Kannattaako kaksosten erottaminen koulussa?

Joidenkin maiden oppilaitoksissa katsotaan, että monikkoperheen lapselle täytyy taata oikeus kehittyä itsenäisesti erillään sisaruksestaan, ja että tämä onnistuu parhaiten, kun lapset erotetaan koulussa toisistaan. On tietenkin totta, että molemmat kaksosista ovat itsenäisiä ja ainutlaatuisia yksilöitä, joilla on oma persoonansa. Osassa kouluissa nähdään, että kaksosten on parempi olla tukeutumatta liikaa toisiinsa, jotta molemmat voivat oppia ja kasvaa omassa tahdissaan.

Näin pyritään tarjoamaan molemmille lapsille mahdollisuus muodostaa omat mielipiteet ja olla itsenäisesti vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa. Monikkoperheiden lapset ovat tavallisesti hyvin läheisiä keskenään ja tukeutuvat usein toisiinsa lähes kaikissa asioissa, mikä ei opettajien mielestä ole pelkästään positiivinen asia, vaan sen nähdään voivan jopa vaikuttaa lasten kehitykseen.

Luottamalla liikaa sisaruksensa tukeen tai jopa imitoimalla tämän käytöstä, lapsi saattaa selviytyä tilanteista sen kummemmin vaivaa näkemättä tai asioita oppimatta. Tällaisessa tapauksessa hänellä saattaa olla myöhemmin vaikeuksia puolustaa itseään, kun sisaruksen tuki ei olekaan saatavilla. Jos lapsi on liian tottunut siihen, että sisar tai veli on aina tukemassa häntä, hänen saattaa olla vaikea toimia itsenäisesti myöhemmin.

Tästä näkökulmasta katsottuna kaksosten erottaminen koulussa pohjautuu ajatukseen siitä, että lapsia autetaan kehittämään omaa, henkilökohtaista potentiaaliaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että samaa logiikkaa tulisi hyödyntää myös muiden läheisten ihmissuhteiden kohdalla, jolloin esimerkiksi serkuksia tai parhaita ystävyksiä ei määrättäisi samalle luokalle. Kuka tahansa liiaksi toiseen ihmiseen tukeutuva lapsi täytyisi siis erottaa häntä tukevasta henkilöstä, jotta hänestä kasvaa toimintakykyinen aikuinen. Tiede ei kuitenkaan varsinaisesti tue näitä väitteitä.

Tutkimusten mukaan kaksosten erottaminen voi olla haitallista

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että kaksosten erottaminen koulussa voi aiheuttaa turhaa vahinkoa. Niiden mukaan mitkään todisteet eivät tue väitettä siitä, että lapsen erottaminen läheisestä sisaruksestaan opiskelun ajaksi tukisi jollakin tavalla tämän identiteetin kehittymistä. Tutkimukset ovat jopa osoittaneet, ettei samalla luokalla olemisella ollut asiaan mitään vaikutusta. Asiantuntijoiden mukaan kaksosten kehitykseen ja persoonallisuuden muodostumiseen vaikuttavat aivan muut tekijät, kuten kotiolosuhteet ja luonteenlaatu.

Wisconsinin yliopisto ja Kings College ovat julkaisseet tutkimustuloksia, jotka selittävät kuinka haitallista kaksosten erottaminen koulun käynnin ajaksi oikeasti voi olla. Vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin yli 800 kaksosen kouluttautumiseen liittyviä suhteita, ja ne toivat ratkaisevia tuloksia aiheesta.

Tutkimustulokset

Kaksosten erottaminen ei aina kannata

Tutkimuksessa tutkittiin yhteensä 878, samaa sukupuolta olevia kaksosisa, jotka olivat iältään viidestä seitsemään vuotta, ja opiskelivat samassa koulussa sisarustensa kanssa.

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri kohderyhmää: sellaisia kaksosia, joita ei oltu erotettu vaan he opiskelivat sisaruksensa kanssa samalla luokalla (61 % tutkimuksen kaksosista), toinen ryhmä jossa kaksoset oli erotettu opiskelemaan erillään viiden vuoden ikäisinä, ja kolmas ryhmä, jonka kaksoset oli erotettu opiskelemaan erillään toisistaan seitsemän vuoden ikäisinä.

Tulokset olivat seuraavia:

  • Viiden vuoden ikäisinä sisaruksistaan erotetut lapset näyttivät enemmän merkkejä ongelmista sekä tunne-elämän, että käyttäytymisensä kanssa. Näihin ongelmiin sisältyi mm. ujoutta, epävarmuutta, pelokkuutta sekä surullisuutta. Identtisten kaksosten tapauksissa reaktiot olivat voimakkaampia. Ei-identtiset kaksoset puolestaan pystyivät pääsemään yli näistä vaikeuksista seuraavalle luokalle siirryttäessä.
  • Ei erotetut kaksoset kokivat vähemmän ongelmia mukaanlukien oppimisvaikeuksien suhteen, kuin ensimmäinen ryhmä jossa sisarukset opiskelivat erilläään toisistaan.
  •  Lapset, jotka erotettiin sisaruksistaan seitemän vuoden ikäisinä, kokivat myös vaikeuksia mm. lukemaan oppimisessa, sekä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia enemmän kuin ne lapset, jotka saivat pysyä sisaruksensa kanssa.

Toiset tutkimukset taas osoittavat, että lapset kokevat normaalia suurempaa stressiä silloin, kun aloittavat koulunkäynnin. Siksi ei olisi suotavaa lisätä tätä painetta entisestään, erottamalla heidät jostakin heille tärkeästä tukihenkilöstä, kuten kaksossisaruksesta.

Mitkään tutkimukset eivät ole osoittaneet hyötyä kaksosten erottamisesta: itse asiassa varsinkin nuorten lasten kohdalla, tulokset osoittavat täysin päinvastaista. Jos sisarukset erotetaan vasta 8-12 vuoden ikäisinä, tulokset saattavat muuttua, ja saatetaan huomata positiivisia muutoksia lapsen oma-aloitteisuudessa. Mutta kaikki lapset ovat yksilöitä.

Kaksosten koulunkäyntiin liittyvissä päätöksissä on suositeltavaa ottaa huomioon lasten tarpeet. Jotkut lapset ovat läheisempiä sisarustensa kanssa kuin toiset, minkä lisäksi asiaan vaikuttaa muun muassa lasten ikä sekä se, ovatko kyseessä identtiset kaksoset. On myös tapauksia, joissa kaksosten erottaminen toisistaan koulunkäynnin ajaksi on tarpeellista ja hyödyllistä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.