8 vinkkiä, joiden avulla lapsi onnistuu monivalintakokeessa - Äitiyden Ihme
 

8 vinkkiä, joiden avulla lapsi onnistuu monivalintakokeessa

8 vinkkiä, joiden avulla lapsi onnistuu monivalintakokeessa
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lasten oppimista arvioidaan koulussa erilaisilla kokeilla, joista yksi on monivalintakoe. Kyseessä on arviointimenetelmä, jossa oppilaan täytyy valita listasta yksi tai useampia vaihtoehtoja. Menetelmä on parhaimmillaan hyvin tehokas, mutta sen heikkous on moniselitteisyys, sillä jos koe ei ole hyvin laadittu, oppilas ei välttämättä tulkitse kysymystä kokeen laatijan tarkoittamalla tavalla. Tässä artikkelissa jaamme joka tapauksessa kahdeksan vinkkiä, joiden avulla lapsi voi parantaa mahdollisuuksiaan pärjätä monivalintakokeessa.

8 vinkkiä, joiden avulla lapsi onnistuu monivalintakokeessa

1. Aktiiviset opiskelumenetelmät

Onnistuakseen monivalintakokeessa lapsen täytyy tunnistaa ja ymmärtää aiheen tärkeimmät konseptit, mutta kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa. Lapsen kannattaa opiskella aihetta tarkasti ja kirjoittaa ylös siihen liittyvät tärkeimmät asiat. Yksi tehokas aktiivinen opiskelumenetelmä on muistikorttien hyödyntäminen. Siinä pahvikortin toiselle puolelle kirjoitetaan kysymys ja toiselle puolelle vastaus kysymykseen. Kortit on helppo ottaa mukaan kaikkialle, ja niitä voi lukea aina, kun on vapaata aikaa.

2. Harjoituskokeen tekeminen

Sananlaskukin sen jo sanoo, että harjoitus tekee mestariksi. Lapsi voi harjoitella monivalintakoetta varten tekemällä vanhoja kokeita tai keksimällä uusia kysymyksiä opiskellessaan. Joissain tapauksissa jopa oikeaa koetta simuloivan harjoituskokeen tekeminen on mahdollista.

8 vinkkiä, joiden avulla lapsi onnistuu monivalintakokeessa

3. Ohjeiden tarkasti lukeminen

Lapsen on tärkeää lukea monivalintakokeen ohjeet tarkasti ennen kuin hän aloittaa sen tekemisen. Ohjeista selviää muun muassa:

  • Kuinka paljon kokeen tekemiseen on aikaa.
  • Onko kokeessa kysymyksiä, joihin on useampi kuin yksi oikea vastaus.
  • Pisteiden kertyminen, eli montako pistettä oikeat vastaukset kerryttävät ja väärät vastaukset mahdollisesti vähentävät.
  • Kokonaispistemäärä, joka vaaditaan kokeen läpäisemiseksi.

Nämä tiedot ovat tärkeitä, jotta lapsi voi luoda oikean strategian ja olla ottamatta turhia riskejä.

4. Kokeen silmäily

Koekysymykset kannattaa silmäillä nopeasti läpi ennen kuin niihin vastaamisen aloittaa. Vasta tämän jälkeen kannattaa keskittyä yksittäisiin kysymyksiin. Tässä vaiheessa jokainen kysymys on tärkeä lukea läpi rauhassa niin, että sen varmasti ymmärtää.

“Opiskelemista ei tule pitää velvollisuutena, vaan mahdollisuutena oppia.”

– Albert Einstein

5. Helppoihin kysymyksiin vastaaminen

Lapsen kannattaa vastata ensimmäisenä helppoihin kysymyksiin, joihin hän uskoo tietävänsä vastauksen välittömästi. Vaikeammat kysymykset ja niihin vastausten pohtimisen voi jättää myöhemmälle. Näin varmistetaan, että ainakin suurimpaan osaan kysymyksistä ehditään vastaamaan.

8 vinkkiä, joiden avulla lapsi onnistuu monivalintakokeessa

6. Vaikeisiin kysymyksiin vastaaminen

Helppoihin kysymyksiin vastaamisen jälkeen lapsi siirtyy sellaisiin vaikeisiin kysymyksiin, joihin hän uskoo tietävänsä vastauksen. Jos jokin näistä kysymyksistä tuntuu liian vaikealta, hänen kannattaa siirtyä seuraavaan kysymykseen, jotta hän ei turhaan tuhlaa aikaa. Lisävinkkinä mainittakoon, että vastausvaihtoehtoa valittaessa kannattaa eliminoida ensin varmasti väärät vaihtoehdot. Tämän jälkeen jäljellä on vähemmän vaihtoehtoja, joista valita. Lapsen ei kannata luottaa monivalintakokeesa absoluuttisiin tai negatiivisiin vastauksiin, kuten “aina”, “ei koskaan” tai “usein”.

7. Vastatako kysymyksiin, joista on epävarma vai jättääkö tyhjäksi

Vastattuaan muihin kysymyksiin lapsi siirtyy kysymyksiin, joiden vastauksista hän on hyvin epävarma. Valitakseen oikean vastausstrategian lapsen on tärkeää tietää seuraavat asiat:

  • Mikäli väärät vastaukset eivät aiheuta pisteiden menetystä. Näin lapsi voi vastata kaikkiin kysymyksiin riskittä.
  • Mikäli väärät ja tyhjät vastaukset aiheuttavat pistemenetyksiä. Jos myös vastaamatta jättäminen vähentää pisteitä, kannattaa kaikkiin kysymyksiin vastata.
  • Mikäli ainoastaan väärät vastaukset aiheuttavat pistemenetyksiä. Tässä tapauksessa lapsen kannattaa vastata vain kysymyksiin, joiden vastauksista hän on hyvin varma.

8. Vastausten tarkistaminen

Ennen koepaperin palauttamista kaikki vastaukset kannattaa vielä tarkistaa kertaalleen, sillä ensimmäisellä kerralla kysymyksen on saattanut ymmärtää tai lukea väärin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bes-Rastrollo, M., Jiménez-Ruiz, F. J., & Martínez-González, M. Á. (2016). Cómo preparar un examen tipo test . Eunsa.
  • Reiné-Díaz, P., & Fernández-Ramos, M. D. (2016). El examen tipo test de elección múltiple como herramienta de evaluación en Educación Secundaria: un caso práctico. Revista electrónica Advances in Innovation and Research Secondary Education Journal, 6(2), 0.
  • Gómez de Terreros, I., Toro Cebada, R., del Río, J. M., Távora López, M., & Lanzarote Fernández, M. D. (2000). Aplicación de la prueba objetiva tipo test como técnica de autoevaluación continuada y refuerzo pedagógico. II Jornadas Andaluzas de Calidad en la Enseñanza Universitaria. Desarrollo de Planes de Calidad para la Universidad. Materiales para la Calidad.(2000), p 323-327.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.