7–12-vuotiaat - Äitiyden Ihme

7–12-vuotiaat

7–12 vuoden ikäiset lapset ovat lapsuuden välivaiheessa, joka päättyy murrosiän alkamiseen. Se on aikaa, jolloin pojat ja tytöt saattavat kehittyä eri tavoin ja heidän persoonallisuutensa hahmottuvat huomattavasti. Heidän keskus- ja ääreishermostonsa kehittyvät lähes 95-prosenttisesti, ja tämä näkyy motoristen taitojen ja älykkyyden kehittymisessä. He ovat hyvin tärkeässä vaiheessa, ja sinun on hyvä tuntea sen eri prosessit, heidän tarpeensa ja ominaispiirteensä. Kerromme tästä kaikesta.