Ohjeita nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi
 

Ohjeita nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi

Nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeää luoda aikuisten verkostoja, joihin kuuluu roolimalleja.
Ohjeita nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi

Viimeisin päivitys: 04 heinäkuuta, 2023

Nuorten riskikäyttäytyminen on yleinen ongelma. Sillä tarkoitetaan sellaisia tahallisia tai tahattomia toimia, jotka voivat olla haitaksi henkilön fyysiselle ja/tai psyykkiselle terveydelle. 

Nuoruudessa etsitään uutta, tutusta poikkeavaa identiteettiä. Siksi epäterveet toimintatavat, kuten runsas päihteiden käyttö tai suojaamaton seksi, ovat nuorilla yleisiä. He ovat osin kyvyttömiä säätelemään itseään, mutta tuntevat toisaalta myös houkutusta mahdollisesti riskialttiiseen käyttäytymiseen, josta he saavat välitöntä jännitystä.

Nuorilla tiedetään olevan taipumusta riskikäyttäytymiseen, joka yleensä vähenee aikuisiällä. Vanhemmat ja kasvattajat ovat kuitenkin huolissaan joutuessaan todistamaan näitä vaarallisia käytösmalleja.

Ohjeita nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi

Perheellä on keskeinen rooli nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyssä, sillä se on tärkein suojatekijä ja nuorten terveen kehityksen edistäjä. Nuorten elämään kuuluvat aikuiset ovat roolimalleja, joilla on merkittävä vaikutus toimintapojen muodostumiseen, nuorten ihmissuhteisiin ja itsestä huolehtimiseen.

Nuorten terveyteen vaikuttavat merkittävällä tavalla perhekokemukset ja lähiympäristö. Tästä syystä on tärkeää ottaa huomioon erilaisia riskikäyttäytymisen ehkäisystrategioita.

Isä keskustelee vakavasti teini-ikäisen poikansa kanssa.
On tärkeää rakentaa luottamuksellinen ilmapiiri ja tehdä tilaa vuoropuhelulle, jotta nuoret eivät pelkää ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan.

1. Vuoropuhelun mahdollistaminen ja edistäminen

Nuorten riskikäyttäytymistä on mahdotonta ehkäistä, jos kommunikaatio ei suju. Huolenpito edellyttää kaksisuuntaista dialogia, jossa keskeisessä asemassa ovat aktiivinen kuuntelu ja assertiivisuus. On esimerkiksi tärkeää kyetä puhumaan vapaasti myös niistä aiheista, jotka toisinaan ovat tabuja, kuten seksuaalisuus tai huumeiden käyttö.

2. Pohdiskelkaa yhdessä

Kun nuoret alkavat viettää paljon aikaa poissa kotoa, on odotettavissa, että he alkavat tehdä itselleen uusia asioita. He juhlivat kaveriporukan kanssa, juovat alkoholia tai ajavat ylinopeutta. Kun näitä yliammuntoja tai itsekontrollin puutetta ilmenee, aikuisten tulee hyödyntää tilaisuus ja lisätä tietoisuutta riskeistä sekä tehdä selväksi, että pyrkimyksenämme ei ole tapella heidän kanssaan, vaan pikemminkin huolehtia heistä.

On erittäin tärkeää kuunnella myös nuorten näkökulmaa, jotta heidän ja aikuisten välille ei synny kilpailua. Voimme yhdessä pohtia erilaisia tilanteita, joissa he ovat osallisina tai sivustakatsojina.

3. Aseta rajat joustavuutta unohtamatta

On selvää, että tietynlaista käytöstä ei vaarallisuutensa vuoksi tulisi sallia missään olosuhteissa. On tärkeää asettaa tiukat ja johdonmukaiset rajat.

Jos kuitenkin kiellämme tai rangaisemme lapsiamme mielivaltaisesti, me ainoastaan katkaisemme kommunikaatiokanavan ja rikomme luottamuksen välillämme. Meidän on tärkeää omaksua tarvittaessa joustava asenne, joka perustuu suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen. Nuoret tarvitsevat vanhemmiltaan myös pientä riskinsietokykyä ja läsnäoloa silloin, kun he haluavat puhua, esittää kysymyksiä tai ilmaista huoliaan.

“Kasvatus vuoropuhelun, ei mielivaltaisen rankaisemisen, kautta on erittäin tärkeää autettaessa lapsia ymmärtämään ja kasvamaan itsenäisemmiksi vastuullisesti.”

-UNICEF-

Aikuisten tulee näyttää mallia, sillä nuorten näkemät toimintatavat välittävät viestiä siinä missä heidän kuulemansa sanatkin.

4. Ole johdonmukainen sanoissasi ja teoissasi

Arvojen välittämisessä esimerkki ratkaisee. Vaikka sitä on hyvä tukea sanoilla, aikuisten käytös välittää nuorille tärkeää viestiä. Nuoret tarvitsevat selkeät säännöt, jotka ovat tekojemme kanssa johdonmukaisia.

Jos he esimerkiksi näkevät meidän käyttävän alkoholia harkiten ja vastuullisesti, he ymmärtävät, että hauskaa voi pitää olematta holtiton. On joka tapauksessa tärkeää selittää heille, että aikuisten maailma on erilainen kuin nuorten maailma ja että on tiettyjä asioita, joita he voivat halutessaan tehdä sitten myöhemmin.

Nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi on luotava aikuisten verkostoja

Useimmat teini-ikäisten vanhemmat ovat hyvin tietoisia nuorten riskikäyttäytymisestä. Siksi he huolestuvat nähdessään nuorisoporukoita tai säikähtävät kuullessaan nuorten hurjista seikkailuista. Yksi erittäin arvokas työkalu riskikäyttäytymisen hillitsemisessä on luoda aikuisten verkostoja, joihin kuuluu muiden nuorten sukulaisia, opettajia, terveydenhuollon ammattilaisia ja muita viitehenkilöitä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • UNICEF (2021). Adolescentes. Riesgos: ¿por qué los adolescentes se exponen a más riesgos? Disponible en  www.unicef.org/uruguay
  • Rosabal García, E., Romero Muñoz, N., Gaquín Ramírez, K., & Hernández Mérida, A. (2015). Conductas de riesgo en los adolescentes. Revista Cubana de Medicina Militar, 44(2), 218-229. Recuperado en 21 de febrero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010&lng=es&tlng=es

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.