Nuorten koiraterapiat: mitä tulee tietää
 

Nuorten koiraterapiat: mitä tulee tietää

Nuorille suunnatut koiraterapiat ovat nousseet merkittävään asemaan, sillä niiden avulla voidaan saada erittäin hyviä tuloksia. Lue lisää alta.
Nuorten koiraterapiat: mitä tulee tietää
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Nuorille tarkoitettujen koiraterapioiden on osoitettu toimivan. Huomattavia hyötyjä on havaittu tunteisiin ja kommunikaatioon liittyvissä näkökohdissa sekä riskilasten tai muista haasteista kärsivien lasten rinnakkaiselossa. Näistä terapioista saatujen positiivisten tulosten vuoksi on tärkeää syventää tutkimusta ja investoida enemmän tähän arvokkaaseen resurssiin, joka auttaa niin monia nuoria.

Eläinavusteisissa terapioissa ei käytetä vain koiria, vaan myös muita eläimiä, kuten hevosia. Ne toimivat hoitostrategiana monissa sairauksissa, kuten sydän-, mielenterveys- ja syöpäsairauksissa. Tämän lisäksi niiden on havaittu auttavan monin tavoin myös riskinuoria.

Jos haluat tietää lisää tästä työkalusta ja sen hyödyistä, kannattaa lukea tämä artikkeli.

Nuorten koiraterapiat

Nuorten koiraterapiat hyödyttävät monin tavoin.

Kuten jo pohjustimme, koiraterapioista on valtavaa hyötyä nuorille. Tästä syystä Affinity-säätiö on kehittänyt Buddies ohjelman yhteistyössä Katalonian (Espanja) Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) -järjestön kanssa.

Tämä ohjelma on suunniteltu auttamaan huostassa olevia lapsia, sillä monet heistä tulevat vaikeista perhe-, koulu- ja sosiaalisista olosuhteista, ja he ovat kokeneet monia epäonnistumisia.

Tämän ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on opettaa nuoria kouluttamaan koiria positiivisen koulutuksen kautta. Tämä edellyttää sitä, että he oppivat suhtautumaan koiriin herkkätunteisesti, itsevarmasti ja kunnioittavasti, mikä on kaiken kommunikaation perusta elämässä. He opettavat eläimiä reagoimaan käskyihin pitäen niistä samalla huolta, pyrkien ymmärtämään niitä ja pysyen tarkkaavaisina niiden tarpeille.

Tämän tehtävän täyttääkseen nuorten on noudatettava tiettyä menetelmää tähän terapiaan perehtyneiden asiantuntijoiden valvonnassa.

Koiraterapiaa anoreksiaa sairastaville nuorille

Madridin yliopistollinen Niño Jesús -lastensairaala on tehnyt tutkimuksen eläinterapian vaikutuksista bulimiaa ja anoreksiaa sairastaviin nuoriin. Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä Rey Juan Carlos -yliopiston ja PURINA®:n kanssa.

Terapiaistunnoissa 13–17-vuotiaat nuoret osallistuivat koirien kanssa erilaisiin tilanteisiin työstääkseen itsetuntoaan, ahdistusongelmiaan ja autonomiaansa. Kokeen lopussa heillä havaittiin edistystä tunnetasolla ja itsetunnon merkittävää nousua.

Tulokset osoittivat, että miellyttävät tunteet lisääntyivät 46 pisteellä harjoitusten jälkeen, kun taas masennus, ahdistus ja muut epämiellyttävät tunteet laskivat samanaikaisesti 43 pisteellä.

Mitä nuorten koiraterapioissa voidaan käsitellä?

Kuten juuri nähtiin, koiraterapian hyödyt ovat lukuisat. Sen avulla voidaan työstää tunteiden hallintaa ja ehkäistä päihteiden käyttöä, sillä eläimet herättävät lasten huomion ja kannustavat heitä osallistumaan. Tällä tavalla on mahdollista päästä käsiksi heidän arjen ongelmiinsa tehokkaammin kuin perinteisten terapiaistuntojen kautta.

Nuorten koiraterapia on kasvava tieteenala, mutta se vaatii nykyistä suurempia investointeja. Jotkut esimerkit, kuten tässä artikkelissa kuvatut, osoittavat, että näihin hoitovaihtoehtoihin kannattaa panostaa.

Terapiassa voidaan keskittyä tiettyjen tunne-elämän ongelmien ratkaisemiseen tai pyrkiä saamaan nuoren huomio tietojen paljastamiseksi. On paljon helpompi saada lapset kuuntelemaan ja avautumaan eläinten parissa ollessaan kuin pakollisten keskustelujen kautta koulussa.

Koirat ovat osa terapiaa.

Nuorten koiraterapioista voidaan sanoa…

Kuten tästä artikkelista on nähtävissä, nuorten koiraterapiat ovat tuottaneet erittäin hyviä tuloksia. Yhä useampi ammattilainen käyttää niitä potilaidensa auttamiskeinona, sillä eläimet pystyvät nostamaan itsetuntoa ja parantamaan vaikeuksista kärsivien nuorten tunteidenhallintakykyä. Siksi on tärkeää, että niille annetaan niiden ansaitsema tunnustus.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Monleón, M. B., Martínez, V. C., & Andreu, J. L. (2017). Terapia asistida con perros en niños y adolescentes. Revista Española de73(2), 79-84. Disponible en: https://www.seinap.es/wp-content/uploads/2015/05/REP-73-2.pdf#page=24
  • Jiménez, X. O., Hernández, R. L., & Ramírez, M. T. G. (2012). Terapia asistida por perros en el tratamiento del manejo de las emociones en adolescentes. Summa Psicológica UST9(2), 25-33.
  • Cánovas, L. T., & Molina, A. V. (2017). Terapia asistida por animales en niños y adolescentes. Metas de enfermería20(4), 10. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-163495
  • Estévez Fernández, L. (2018). Terapia asistida con animales para la promoción de la salud en adolescentes con un trastorno alimentario: una visión desde la terapia ocupacional. Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/20829

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.