Teknologian negatiiviset vaikutukset lapseen - Äitiyden Ihme
 

Teknologian negatiiviset vaikutukset lapseen

Vanhempien on hyvä tiedostaa, millaisia negatiivisia vaikutuksia teknologialla voi olla lapsiin, jotta he osaavat päättää, miten ja kuinka paljon oman lapsen halutaan antaa käyttää erilaisia elektronisia laitteita.
Teknologian negatiiviset vaikutukset lapseen
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tänä päivänä erilaiset älylaitteet ovat osa monen lapsen ja nuoren jokapäiväistä elämää. Vaikka näistä laitteista on paljon hyötyä, liittyy niihin myös omat vaaransa, minkä vuoksi vanhempien on tärkeää tarkkailla lapsensa älylaitteiden ja sosiaalisen median käyttöä sekä opastaa tätä järkevään ja turvalliseen teknologian hyödyntämiseen ja internetin käyttöön. Jokaisen vanhemman on hyvä ymmärtää, mitä ovat mahdolliset teknologian negatiiviset vaikutukset, jotta hän pystyy päättämään, miten oman lapsen halutaan antaa käyttää erilaisia elektronisia laitteita.

Teknologian negatiiviset vaikutukset lapseen

Kiusaaminen

Kiusaamista on valitettavasti tapahtunut aina, ja se on nykyään hyvin yleinen ongelma. Yhteiskunnassamme ymmärretään koulussa tapahtuvan väkivallan ehkäisemisen ja siihen puuttumisen tärkeys, mutta uudella tieto- ja viestintäteknologian aikakaudella on otettava huomioon myös uusi kiusaamisen muoto, eli verkossa tapahtuva kiusaaminen. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan verkkokiusaaminen on yleisin väkivallan muoto nuorten keskuudessa.

Verkkokiusaamisella voi olla jopa suurempia ja vakavampia seurauksia kuin perinteisellä kiusaamisella, koska kiusaaminen ei rajoitu yhteen fyysiseen paikkaan, vaan voi tapahtua milloin, missä ja minkälaisessa tilanteessa tahansa.

Teknologian negatiiviset vaikutukset lapseen

Yksityisyyden puute

Astuessaan sosiaalisen median maailmaan lapsi saattaa luopua suuresta osasta yksityisyyttään, mikä altistaa hänet erilaisille vaaroille. Ratkaisu ei ole se, että lapselta kielletään älypuhelimen ja internetin käyttö, sillä hän todennäköisesti keksii jonkin muun tavan päästä internetiin. On tärkeää, että vanhemmat asettavat laitteiden ja internetin käytölle säännöt ja keskustelevat lapsen kanssa turvallisesta internetin ja sosiaalisen median käytöstä.

Sosiaalisten siteiden katkeaminen

Edellisten sukupolvien lapset ovat eläneet monella tapaa tämän päivän lapsia seikkailunhaluisemmin, leikkineet enemmän ulkona ja olleet enemmän suorassa vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Emotionaalinen yhteys luotiin yhteisten mielenkiinnon kohteiden ja yhdessä vietetyn ajan pohjalta. Nykyään on yhä yleisempää, että ihmissuhteet muodostuvat teknologisten laitteiden ja internetin välityksellä.

“Lapset ovat altistuneempia teknologisille laitteille enemmän kuin koskaan ennen, ja tämä asia tulisi muuttaa, koska se voi johtaa riippuvuuteen tai masennukseen. Tämän päivän lapset viettävät ennen seitsemättä ikävuottaan yhteensä vuoden ruutujen ääressä. Vanhempien asenteella on tärkeä merkitys siinä, millaisen suhteen lapsi muodostaa teknologiaan.”

– Christine Stephen ja Aric Sigman

 Todellisuudentajun hämärtyminen

Jos lapsi ei koe fyysistä ympäristöään turvalliseksi emotionaalisesti tai fyysisesti, hän saattaa paeta sitä internetiin. Sosiaalisen median palveluissa tai internetin syövereissä lapsi voi kuvitella elävänsä sellaista elämää kuin haluaisi elää, mutta vieraantuu samalla omasta todellisuudestaan. Jopa kaikista ujoin ja epävarmin lapsi, jolla ei ole ystäviä koulussa, voi luoda profiilin sosiaalisen median alustalle ja saada hetkessä tuhansia kontakteja.

Teknologian negatiiviset vaikutukset lapseen

5 muuta tapaa, joilla teknologia voi vaikuttaa negatiivisesti lapseen

  • Koska lapsen aivojen kehitys on edelleen kesken, voi liiallinen altistuminen teknologialle heikentää lapsen kehitystä. Tämä on yksi vakavimmista teknologian negatiivisista seurauksista.
  • Liiallinen television katseleminen voi vaikuttaa lapsen kielelliseen kehitykseen ja luovuuteen, sillä se ei vaadi lapselta aktiivisuutta, eikä se myöskään stimuloi hänen luovuuttaan. Lisäksi jatkuva television katseleminen tarkoittaa usein sitä, että lukeminen jää vähemmälle.
  • Monet tämän päivän lapsista eivät osaa viihdyttää itseään ilman elektronisia laitteita. He saattavat lakata leikkimästä ulkona tai omilla leluillaan, koska eivät pidä niitä mielenkiintoisina. Pahimmillaan lapsella ei ole muita harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita kuin teknologia.
  • Runsaasti videopelien tai television ääressä aikaa viettävillä lapsilla on tavallista suurempi riski ylipainoon. Muita istumiseen painottuvaan elämäntapaan liittyviä ongelmia ovat muun muassa univaikeudet ja ruoansulatusongelmat.

Teknologia voi olla tärkeä työkalu tiettyjen kykyjen kehittämiseen, minkä lisäksi sen avulla on mahdollista arvioida sitä tietoa ja interaktiivista materiaalia, jota voidaan hyödyntää lapsen kehityksessä. Väärin käytettynä teknologialla voi kuitenkin olla ei-toivottuja vaikutuksia, minkä vuoksi vanhempien on asetettava älylaitteiden käytölle tietyt säännöt ja rajat ja motivoitava lasta nauttimaan elämästään myös ilman puhelinta, tablettia, televisiota tai tietokonetta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Espinar Ruiz, E., & López Fernández, C. (2009). Jóvenes y adolescentes ante las nuevas tecnologías: percepción de riesgos. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, (16), 001-020. https://ddd.uab.cat/record/51280
  • Garitaonandia, Carmelo y Garmendia, Maialen. (2007). How Young People Use the Internet: Habits, Risks and Parental Control. Working paper. Proyecto EU Kids Online. London School of Economics.  http://www.eukidsonline.net
  • NRPB. (2003). Health effects from radiofrequency electromagnetic fields. Report of an independent Advisory Group on Non-ionising Radiation. Documents of the NRPB, 14(2). Chilton, UK: National Radiological Protection Board.
  • Young, Kimberly S. (2004). Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences,American Behavioral Scientis, 48(12), 402-415.
  • Zavaleta, S. (2012). Efectos del uso de dispositivos tecnológicos en niños pequeños. KuberÉtica [Internet]. https://www.santiagokoval.com/documentos/articulos-academicos/efectos-del-uso-de-dispositivos-tecnologicos-en-ninos-pequenos.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.