Miten lapsen sosiaalisen median käyttöä olisi hyvä valvoa? - Äitiyden Ihme
 

Miten lapsen sosiaalisen median käyttöä olisi hyvä valvoa?

Miten lapsen sosiaalisen median käyttöä olisi hyvä valvoa?
Elena Castro

Kirjoittanut ja tarkastanut filologi Elena Castro.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kukaan meistä ei ole voinut välttyä täysin sosiaalisen median vaikutukselta, ja etenkin lapset ja nuoret elävät maailmassa, jossa somekanavat täyttävät ison osan jokaisesta päivästä. Sosiaalisella medialla on monen nuoren elämässä hyvin suuri rooli, mutta valitettavasti ei ainoastaan positiivisella tavalla. Kuten tiedämme, sosiaalisen median liiallisen tai muuten huonon käytön haitat ja vaarat ovat moninaiset.

Lapsen sosiaalisen median käyttö ja sen rajoittaminen ovat nykyisin iso osa perheiden elämää. On normaalia ja myös suotavaa, että vanhemmat haluavat selvittää, mitä lapsi puuhailee sosiaalisessa mediassa. Vanhemmat haluavat varmistaa lapsen olevan turvassa ja välttyvän hänen silmilleen sopimattomalta sisällöltä.

Aivan kuten kirjeet, päiväkirjat, tekstiviestit ja muut vastaavat, myös sosiaalinen media mahdollistaa itseilmaisun. Lapset ja nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa viestimisen yksityisenä asiana ja omat tilinsä yksityisinä paikkoina, ja näin tulee tietysti tiettyyn pisteeseen asti ollakin. Se, miten puhumme asiasta lapsillemme,  on avainasia sen kannalta, miten he suhtautuvat pyrkimyksiimme valvoa heidän sosiaalisen median käyttöään.

Miten lapsen sosiaalisen median käyttöä olisi hyvä valvoa?

Vastaus tähän kysymykseen riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon itse tiedät sosiaalisesta mediasta. Samoin se riippuu siitä, salliiko lapsesi sinun osallistua omaan kokemukseensa näissä digitaalisissa palveluissa sekä siitä, mitä kaikkia erilaisia epäilyksiä internetin käyttöön liittyy.

Jos lapsesi kokee, että sinä kunnioitat hänen yksityisyyttään sosiaalisessa mediassa, hän tulee todennäköisemmin puhumaan kanssasi avoimesti koskien sitä, mitä hän puuhaa internetissä. Tämän tyyppisellä “tiimityöllä” pystyt pitämään yllä jonkin verran hallintaa muun muassa seuraavia asioita koskien:

Kenen kanssa lapsi on vuorovaikutuksessa verkossa

Kun lapsi vasta alkaa käyttää sosiaalista mediaa, hän yleensä puhuu ja jakaa asioita vain ystäviensä ja tuttaviensa kanssa. Tämä piiri kuitenkin tuppaa kasvamaan yhä suuremmaksi, ja siihen kuuluvat lopulta usein ystävät ja perhe, mutta myös muita käyttäjiä. Usein seurataan hyvin monia henkilöitä ja ollaan yhteydessä jopa aivan tuntemattomien ihmisten kanssa.

Lisäksi jotkut teinit tekevät sen virheen, että he yrittävät kilpailla toistensa kanssa siitä, kenellä on eniten kontakteja. Lapsen tulee kuitenkin ymmärtää, että hänen täytyy olla netissä aivan yhtä varovainen tuntemattomien ihmisten kanssa kuin hän olisi tosimaailmassakin. Eihän nuori normaalisti päästä elämäänsä läheisesti jotakuta täysin tuntematonta henkilöä, joka hänelle vaikkapa vilkuttaa kadulla, joten hänen ei tulisi hyväksyä ystäväpyyntöjäkään täysin tuntemattomilta ihmisiltä. Lapsen ei tulisi ryhtyä netissä yhteyksiin tuntemattomien ihmisten kansa, jotka haluavat päästä hänen kanssaan tekemisiin.

Miten lapsen sosiaalisen median käyttöä olisi hyvä valvoa?

Sosiaalisen median sisällön valvonta

Henkilökohtaiset tiedot, videot, kiinnostuksen kohteet tai sijaintimerkinnät ovat eräitä esimerkkejä sisällöstä, jota sosiaalisessa mediassa on nähtävissä. Pelkällä klikkauksella tai “tykkäyksellä” voidaan saada netissä aikaan ikään kuin räjähdysreaktio, jolla on usein paljon suuremmat seuraukset kuin lapsi uskoo.

Muistuta siis lastasi, että jos joku hänen seuraajistaan jakaa kontaktinsa (???), hänen kontaktinsa pystyvät näkemään tämän – ja niin edelleen. Siksi lapsella tulee olla sellaiset yksityisyyttä koskevat rajoitukset sosiaalisen median tileillään, että hänen oman sisältönsä jakaminen on mahdollista vain hänen ystävilleen tai seuraajilleen.

Asenteet sosiaalista mediaa kohtaan

Teinit käyttävät somea rentoutuakseen ja pitääkseen hauskaa ystäviensä kanssa viestien. On silti muistettava, että aivan kuten koskee kasvotusten tapahtuvia keskusteluita, internetissä voi olla mahtavia ihmisiä, mutta myös todella haitalllisia. Lapsen tulee tietää, miten sosiaalisessa mediassa on tarpeen reagoida erilaisissa tilanteissa.

Hyvä ratkaisu tähän on se, että lapselle opetetaan, miten tunnistetaan haitallinen tai loukkaava tilanne sekä internetissä tapahtuva ahdistelu – jos hän joutuu tällaisia asioita kokemaan, hänen tulisi osata kertoa siitä sinulle ja tarpeen vaatiessa myös ilmoittaa asiasta sopivalle taholle.

Sosiaalisen median käyttö

Muista, että some on kuin työkalu, jonka avulla lapsi pystyy ilmaiseman itseään toisille. Siihen liittyy asioita, joita vanhemmat voivat ja joita heidän tulisikin hallita, kuten kunnioitus ja se, kuinka kauan lapsi viettää päivässä somea käyttäen. Lisäksi tulisi varmistaa, että nämä kanavat pysyvät vain täydennyksenä lapsen todellisessa elämässä tapahtuvalle vuorovaikutukselle.

Jotta voisit estää lapsiasi tulemasta liian riippuvaisiksi sosiaalisesta mediasta, kannattaisi rohkaista heitä kiinnostumaan muistakin asioista. Esimerkiksi urheilu, taiteet ja muut vastaavat aktiviteetit voivat auttaa estämään eristyneisyyttä ja joutilaisuutta.

Lapsen sosiaalisen median käytön riskit

Aiheesta on julkaistu esimerkiksi artikkeli nimeltä From ICT to ICRT, jonka mukaan on paljon sellaista, mitä aikuiset eivät tiedä koskien sitä, miten lapset käyttävät informaatio- ja viestintäteknologiaa (kuten siis esimerkiksi sosiaalista mediaa). Tämä on se ensimmäinen asia, jonka vanhemman tulee ottaa huomioon riskejä mietittäessä.

Ensinnäkin nuoret tietävät enemmän teknologiasta ja käyttävät sitä enemmän, joten ongelmana on ennen kaikkea, kuinka vanhemmat pystyvät hallitsemaan asioita, joita he eivät itse oikein ymmärrä. Me pystymme pääsemään tästä esteestä ylitse vain siten, että pyrimme pitämään yllä selkeää ja tarkkaa viestintää, joka yhdistää meidät lapsiimme.

Mitä tulee moderneihin yhteiskuntiin, on tarjolla paljon kursseja ja tietoa vanhemmille ja teineille, joiden avulla sosiaalisen median käyttöä voidaan selkeyttää ja helpottaa. Näillä kursseilla kerrotaan myös sosiaalisen median tuomista riskeistä, kuten esimerkiksi riippuvuudesta ja nettikiusaamisesta.

Miten lapsen sosiaalisen median käyttöä olisi hyvä valvoa?

Vastuullinen sosiaalisen median käyttö lapsilla ja nuorilla

On tärkeää, että vanhemmat kertovat lapsilleen, miten sosiaalista mediaa käytetään vastuullisesti ja miksi tämä on tärkeää. Heille tulee selittää, mitä kaikkia riskejä internetin moderneihin työkaluihin liittyy – on syytä puhua nuorten tai lasten kanssa avoimesti siitä, mikä se “verkko” oikein on, johon he väistämättä menevät jossakin vaiheessa mukaan. Näin voit edistää sitä, että oman lapsesi kokemukset sosiaalisesta mediasta ovat haitattomia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Garrido-Lora, M., Busquet Duran, J., & Munté Ramos, R.-À. (2016). De las TIC a las TRIC. Estudio sobre el uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes en España. Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura, (54), 44–57. http://doi.org/10.7238/a.v0i54.2953
  • Martínez-Ferrer, B., & Moreno Ruiz, D. (2017). Dependencia De Las Redes Sociales Virtuales Y Violencia Escolar En Adolescentes. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología., 2(1), 105. https://www.analisi.cat/index.php/analisi/article/view/n54-garrido-busquet-munte

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.