Lapsen piirustustaidon kehitys - Äitiyden Ihme
 

Lapsen piirustustaidon kehitys

Lapsen piirustustaidon kehitys
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 19 elokuuta, 2020

Piirustustaidon kehitys alkaa jo varhaisessa vaiheessa lapsen muodostaessa paperille erilaisia muotoja. Aivan kuten kaikki muutkin taidot, myös piirustustaito kehittyy vaiheittain lapsen kasvaessa ja kehittyessä.
Piirustustaito kehittyy kahdella tavalla. Ensinnäkin se heijastaa lapsen kognitiivista kehitystä. Tunnistaessaan esineitä, lapsi painaa mieleensä niiden ominaisuudet ja muodot, ja tämä tieto voidaan siirtää paperille – tai pahemmassa tapauksessa kodin seinille. Toiseksi lapsen hienomotoriset taidot kehittyvät. Niillä tarkoitetaan pienten lihasten hallintaa, eli esimerkiksi käden toimintoja ja liikkeiden sujuvuutta. Hienomotorisia taitoja ovat muun muassa kengännauhojen sitominen ja juurikin piirtäminen, josta puhumme tänään.

Lapsen piirustustaidon kehitys

Piirustustaito kehittyy siis asteittain. Seuraavaksi käymme läpi lapsen piirustustaidon kehitysvaiheet.

1. Raapustusvaihe

Raapustusvaihe alkaa lapsen ollessa noin kaksivuotias. Tässä vaiheessa lapsi ei vielä kiinnitä huomiota tekemiseensä tai hallitse käden liikkeitään, eikä yritä ilmaista piirustuksillaan mitään erityistä. Kolmen vuoden iässä raapustelusta alkaa tulla hallitumpaa. Lapsi piirtää edelleen muotoja, mutta hänen koordinaatiokykynsä paranee, jolloin hän pystyy paremmin hallitsemaan kynän suuntaa.

Lapsi voi nimetä piirtämiään muotoja esimerkiksi koiraksi tai taloksi, vaikka ne eivät alkuperäistä malliaan muistuttaisikaan. Tätä kutsutaan sattumanvaraiseksi realismiksi. Raapustusvaiheen lopussa lapsi alkaa raapustella tarkoituksenmukaisesti. Hänen tavoitteenaan on piirtää tietty esine tai asia, ja tätä voidaan kutsua tyytymättömäksi realismiksi. Vaikka piirustus ei näyttäisikään lainkaan siltä, mitä lapsi kertoo sen esittävän, hän kuitenkin luo paperille muotoja tarkoituksenmukaisesti.

Lapsen piirustustaidon kehittyminen tapahtuu vaiheittain

2. Esiskemaattinen vaihe

Esiskemaattinen vaihe on vuorossa lapsen ollessa noin 4-7-vuotias. Piirroksissa alkaa tällöin olla tunnistettavampia muotoja. Lapsi yrittää piirtää ihmisten kuvia, usein joko itsestään tai perheestään tekemässä erilaisia asioita. Tässä vaiheessa merkittävää on se, että piirretyt asiat eivät ole enää erillisiä asioita, vaan niissä alkaa ilmetä jonkinlainen järjestys. Horisontaalinen viiva esimerkiksi edustaa maaperää ja aurinko ja pilvet on piirretty ylös taivaalle. Lapsi alkaa käyttää myös värejä melko realistiseen tapaan, joskin tämä riippuu paljolti yksilöstä ja hänen mieltymyksistään.

3. Realismin vaihe

Kuten nimi jo kertoo, tässä vaiheessa lapsen tavoitteena on kuvata todellisuutta niin totuudenmukaisesti kuin mahdollista. Tämä vaihe ilmenee tyypillisesti lapsen ollessa 8-12-vuotias. Lapsi alkaa käyttää piirustuksissaan kerrostamista, syvyysvaikutelmaa ja entistä enemmän yksityiskohtia. Lapsen piirtämät asiat eivät ole enää kaksiuloitteisia hahmoja, joilla on jalat, korvat ja nenä, eikä niissä esiinny esimerkiksi läpinäkyviä seiniä. Lapsen kasvaessa hänen hienomotoriset taitonsa ja koordinaatiokykynsä paranevat ja samalla kehittyvät myös piirustustaidot.

Lapsen piirustustaidon kehittymisen tärkeys

Kaikkien piirustustaidon kehitysvaiheiden aikana lapsen on tärkeää saada tarvitsemansa kehittääkseen taitojaan edelleen. Seuraavaksi annamme joitakin neuvoja, joiden avulla lapsen piirustustaidon kehitysprosessia voi parantaa.

Myös vanhemmat voivat tukea lapsen piirustustaidon kehitysprosessia.

Sopivat ja käytettävissä olevat resurssit

Ensinnäkin on tärkeää jättää lapsen saataville paperia ja värikyniä, joita lapsi voi käyttää silloin kun haluaa. Lapsen ollessa valvottu, hänelle voi antaa myös temperamaalia tai vesivärejä lisäämään lapsen luovuutta.

Kärsivällisyys ja tuen antaminen

On tärkeää, että tuet ja kannustat lasta parantamaan omia piirustustaitojaan. Älä milloinkaan kritisoi tai tuomitse lapsen piirustuksia, ja muista että hän tekee aina parhaansa. On myös täysin ok, että lapsi piirtelee vain huvikseen.

Ole kiinnostunut lapsen piirustustaidon kehityksestä

Lapsen piirustustaidon kehitysvaiheet ovat todellinen heijastuma lapsen kehityksestä ja kypsymisestä. Lapsi oppii piirtämisen avulla myös ilmaisemaan tunteitaan. Piirtämisen avulla lapsi ilmaisee, mistä hän pitää, mielenkiinnon kohteitaan, havaintojaan ja halujaan.

On sinun tehtäväsi tarjota lapselle tarvittavat materiaalit, jotta lapsi pääsee luomaan taidetta. Jos jo olet tehnyt näin, ota selvää, missä vaiheessa piirustustaidon kehittymistä lapsesi on. Muistakaa, että piirtäminen on hauskaa ajanvietettä!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.