Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään? - Äitiyden Ihme
 

Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään?

Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 22 lokakuuta, 2018

Jotkut lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään. Tapa on niin yleinen, että sitä ei aina edes huomaa. Olemme varmasti kaikki nähneet näin tapahtuvan, mutta mikä tämän käytöksen aiheuttaa?

Asiantuntijoiden mukaan tällainen käytös on yleistä 5-9-vuotiailla lapsilla. Kielen työntäminen ulos ei ole mielen tai kehon terveyteen liittyvä ongelma. Itse asiassa kyseessä on kielellisten ja motoristen taitojen välissä tuotettu refleksi. 

Kyseessä on samanlainen mekanismi kuin puhuessamme tuottamamme kasvojen ilmeet ja käsien liikkeet. Eleiden sijaan lapset työntävät kielensä ulos.

Kielen ulos työntäminen voi olla merkki siitä, että lapsi on hyvin keskittynyt tehtäväänsä. On palkitsevaa nähdä lapsi niin keskittyneenä johonkin askareeseen ilman, että mikään pystyy häntä häiritsemään. Ympärillä voi olla meteliä, muita lapsia, musiikkia tai puheensorinaa, mutta mikään ei saa lapsen keskittymistä herpaantumaan.

Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään?

Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään?

Tutkijat ovat hiljattain alkaneet kiinnostua tämän tyyppisestä käyttäytymisestä. Erään tutkimuksen mukaan lapset toimivat näin, koska kielellisten ja motoristen taitojen keskukset ovat niin läheisessä suhteessa keskenään. Tutkimustulosten mukaan ilmiössä ei ole kyse vain kielen työntämisestä ulos, vaan myös helposti havaittavissa olevista käytösmalleista.

Tutkijat kuvasivat neljäätoista lasta heidän suorittaessaan erilaisia askareita. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat kaikki 5-vuotiaita ja oikeakätisiä.

Tutkijat tarkkailivat lapsia heidän suorittaessaan tehtäviä, jotka oli laadittu erityisesti kyseistä koetta varten. Tehtävät mittasivat erilaisia motorisia taitoja.

Tutkijat huomasivat, että kielen ulos työntämisen aiheuttamaan refleksiin liittyy hienomotorisia taitoja. He olivat kuitenkin yllättyneitä huomatessaan, että refleksiä esiintyi enemmän tehtävissä, joihin liittyi enemmän liikkeitä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset työntävät kieltään ulos molemmilta puolilta suuta. Tutkijat myös tarkkailivat, kuinka usein lapset työnsivät kielensä ulos ja miten pitkäksi ajaksi kerrallaan.

Tulosten mukaan lapset työntävät kieltään ulos useammin suorittaessaan tehtäviä, jotka vaativat vähemmän tarkkuutta. He eivät tee tätä niin usein hienomotorisia taitoja vaativissa tehtävissä.

Tutkijoiden mukaan tämä käytös liittyy kommunikaatioon. Heidän mukaansa useimmissa tapauksissa lapset työnsivät kielensä ulos vasemman suupielen puolelta, mikä viittaa kielen tuottamisesta vastaavaan aivopuoliskoon.

Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään?

Nyt kun tiedät…

Tiedät varmasti, mistä on kyse. Olemme kaikki nähneet lasten työntävän kielensä ulos keskittyessään, mutta nyt ehkä kiinnitämme toimintaan tarkempaa huomiota. Kyseessä on hyvin hienovarainen ele – ja tämän artikkelin luettuasi myös mielenkiintoinen.

Tarkkaile lastasi. Selvitä, minkä tehtävien ja askareiden yhteydessä lapsi työntää kielensä ulos, ja ymmärrät, kuinka keskittynyt hän on.

Tyttö työntää kielensä ulos

Tutkimusten mukaan tämä toiminta liittyy kielen tuottamiseen. Ehkä näemme näin, kuinka lasten aivot toimivat. Tämän lisäksi se on osoitus siitä, mitä he voivat saavuttaa – lasten kyvyt ovat erinomaiset. Kyseessä on hyvin yksinkertainen käytös, mutta tiede on selvittänyt useita neorologisia toimintoja, joihin on hyvä tutustua tarkemmin.

Miksi tätä refleksiä ei näy aikuisilla? Tutkimusten mukaan huomaamme ajoittain työntävämme kielemme ulos johonkin asiaan reagoidessamme. Huomatessamme käytöksen, tukahdutamme refleksin kulttuurisista syistä. Emme siis halua muiden aikuisten näkevän meidän työntävän kieltämme ulos. Näin voi kuitenkin tapahtua milloin vaan, koska kyseessä on primitiivinen refleksi, jota on vaikea tukahduttaa täysin.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.