Mitä on lapsen korkea älykkyys? - Äitiyden Ihme
 

Mitä on lapsen korkea älykkyys?

Mitä on lapsen korkea älykkyys?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 28 helmikuuta, 2021

Tiedätkö, miten lapsen korkea älykkyys näkyy? Oletko joskus miettinyt, että oma lapsesi saattaisi olla huomattavasti keskitasoa älykkäämpi?

Vanhempina saatamme olla puolueellisia, mitä tulee lapsemme kykyjen arviointiin, joten seuraavaksi listaamme muutamia asioita, joista voit päätellä lapsesi olevan tavallista älykkäämpi. Lisäksi annamme neuvoja, jotta osaat opastaa ja kasvattaa tällaista lasta hänen kehittyessään ja kasvaessaan.

Ja mikä ehkä tärkeintä, annamme hyviä vinkkejä, joiden avulla paitsi estät lasta tylsistymästä ja menettämästä motivaatiotaan, myös autat häntä nauttimaan enemmän ikätovereidensa seurasta.

Mitä on lapsen korkea älykkyys?

Älykkyyden määritteleminen on vaikeaa, eikä siitä ole päästy täysin yksimielisyyteen. Siinä missä jotkin määritelmät korostavat älykkyyden olevan yhteydessä ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn yleensä, on myös näkemyksiä, joiden mukaan älykkyys on itsenäinen ominaisuus tai kyky. 

Älykkyyteen on liitetty sellaisia ominaisuuksia kuin kyky ratkaista ongelmia, oppia uusia asioita ja soveltaa opittua nopeasti, käyttäytyä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti uusissa tilanteissa sekä ymmärtää ja käsitellä abstrakteja käsitteitä.

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt, että poikkeuksellisen korkea älykkyysosamäärä on 130 tai korkeampi. Tämän arvon saavuttaa vajaat 3 % väestöstä. Vain noin 0,25 % ihmisistä älykkyysosamäärä on yli 140 – heitä kutsutaan neroiksi.

Älykkäät lapset

 • Älyllisesti lahjakkailla ihmisillä on suuret älylliset kyvyt, eli kyvyt, jotka määrittävät älykkyyden maksimaalisen ilmentymisen. Tämä selittää heidän lahjakkuuttaan.
 • Lahjakkailla ihmisillä on korkeampi pistetaso yhdessä tai useammassa kyvyssä. Heidän pistemääränsä muilla alueilla on kuitenkin samankaltainen kuin populaatiolla yleisesti ottaen.
 • Älyllinen varhaiskypsyys tarkoittaa sitä, että lapsi oppii ja soveltaa tietoja aikaisemmin kuin muut lapset. Esimerkiksi lapset, jotka oppivat puhumaan, muodostamaan lauseita ja keskustelemaan ennen kahden vuoden ikää, ovat varhaiskypsiä.
Mitä on lapsen korkea älykkyys?

Korkea älyllinen kapasiteetti määrittyy kokonaisvaltaisella arvioinnilla, joka kuvaa seuraavia asioita yksityiskohtaisesti:

 • Elämän eteneminen
 • Tunne-elämän tila
 • Luovuus
 • Älykkyysosamäärä

Merkkejä lapsen suuresta älyllisestä kapasiteetista

Tietysti jokainen ihminen kehittyy omalla tahdillaan, mutta on kuitenkin mahdollista tunnistaa eräitä yleisluontoisia merkkejä eri kehityksen vaiheita koskien.

Seuraavassa kuvaamme näistä merkeistä perusasiat.

Suuri älyllinen kapasiteetti vauvoilla

 • He vaativat tavallista enemmän vanhempien huomiota.
 • Heillä on psykomotorista koordinaatiokykyä ennen yhden kuukauden ikää – he voivat esimerkiksi pitää päätä pystyssä tukevasti.
 • Toisena elinkuukautenaan he pystyvät ääntämään enemmän kuin yhden äänteen.
 • He oppivat sanomaan ensimmäisen sanansa viiden kuukauden iässä.
 • Kuuden kuukauden iässä he osaavat jo tunnistaa sen, että joku kutsuu heitä nimeltä.

Vanhemman lapsen suuri älyllinen kapasiteetti

Kun lapsi kasvaa, useat kyvyt tulevat erottumaan ja saamaan vanhempien huomion. Ensin nämä kyvyt voivat olla huolestuttavia, mutta pikkuhiljaa pystytään ymmärtämään, mistä on kyse.

Nämä kyvyt tulevat myös olemaan hyvin erilaisia niistä kyvyistä, joita muilla lapsilla ilmenee, ja ne ovatkin tärkeitä osoituksia lapsen korkeasta älykkyydestä .

Varhaislapsuuden aikana lapsi ei yleensä tule asiantuntijan arvioimaksi. Siten vanhemmat eivät kenties ymmärrä, miksi lapsi on niin erilainen kuin muut samanikäiset lapset.

On tärkeää pitää mielessä eräs asia, nimittäin hyvin älykkäiden lasten tunne-elämä. Lapsi, jolla on suuri älyllinen kapasiteetti, usein kokee tunteensa hyvin kiihkeinä. Hänen reaktionsa voivat tuntua liioitelluilta tai hämmentäviltä useimmille lähellä oleville ihmisille.

Mitä on lapsen korkea älykkyys?

Merkittävimmät älykkäiden lasten piirteet

 • Heillä on hyvin suuri keskittymiskyky.
 • Lapset, joilla on suuri älylllinen kapasiteetti, ovat kilpailuhenkisiä, perfektionistisia ja itseltään paljon vaativia.
 • Heillä on vaikeuksia sietää turhautumista ja hallita omaa vihaansa kunnolla.
 • Nämä lapset usein käyttäytyvät vastoin normeja. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että lapsi haluaisi olla tottelematon, vaan nämä lapset eivät noudata sääntöjä tai ohjeita, jotka vaikuttavat epäloogisilta tai vailla hyvää perustelua olevilta. Siksi on tärkeää pitää yllä hyvää viestintää ja asettaa selkeät rajat lapselle, joka on hyvin älykäs.
 • Äärimmäinen herkkyys ainakin yhdessä ihmisen viidestä aistista. Tämä selittää sen, että lasta häiritsevät usein tietyt hajut tai kova musiikki. Hän voi valittaa siitä, miltä jokin vaate tuntuu tai pyytää, että vaikkapa valot laitetaan pois päältä.
 • Psykomotorinen äärimmäinen herkkyys. Tällaisilla lapsilla tuntuu olevan tavallista enemmän energiaa. Heidät on vaikea saada uuvuksiin, ja he ovat jatkuvassa liikkeessä. Tämä on heidän tapansa päästä eroon jännitteestä. Kyseistä piirrettä ei kuitenkaan tulisi sekoittaa ADHD:n kanssa.

Suuri älyllinen kapasiteetti teini-ikäisellä lapsella

Suuren älyllisen kapasiteetin merkit ilmaantuvat jo ennen teini-ikäää.

Joissakin tapauksissa asiaa ei kuitenkaan huomata lapsuudessa. Suuren älyllisen kapasiteetin piirteet teineillä ovat seuraavat:

 • Taipumus kyseenalaistaa jatkuvasti asioita ja tuoda esille eksistentiaalisia kysymyksiä, kuten kuolema, uskonto tai elämä.
 • Nämä teinit usein kyseenalaistavat auktoriteetin ja normit. Heillä on tavallista suurempi kyky nähdä puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, ja siten heille on vaikeampaa olla “tottelevainen” ja sanomatta omaa mielipidettään.
 • Heillä on erinomainen muisti, sekä visuaalinen että kuuloa koskeva.
 • Usein he eivät pidä toisten samanikäisten kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta, mikä johtuu yksinkertaisesti siitä, että he tylsistyvät. He kokevat, että heidän ja muiden lasten välillä on kuilu. Tämä voi johtaa siihen, että lapsi turhautuu helposti, kun hän kokee, ettei voi ymmärtää tovereidensa ajatuksia.
 • Heillä on usein sivistynyt sanavarasto, jota he pyrkivät rikastuttamaan joka päivä. Heillä on voimakas mieltymys tarkkuuteen. Toisin sanoen he nauttivat juuri oikean sanan käyttämisestä juuri oikealla hetkellä.

Kuten kaikki muutkin meistä, lapset, joilla on suuri älyllinen kapasiteetti, tarvitsevat ehdotonta rakkautta ja tukea. Tämä on se kaikkein tärkein asia, joka vanhemman tulee tietää. Tällaista lasta tule opastaa, jotta hän voisi elää vapaana yhteiskunnassa ja nauttia elämästään.

Meidän tulisi opettaa lapsemme pitämään hauskaa, rentoutumaan ja käyttämään tahdikkuutta toisten kanssa tekemisissä oltaessa.

Lisäksi meidän tulisi välttää sitä, että annamme näiden lasten tulla sellaisiksi ihmisiksi, joilla on ylemmyyskompleksi tai jotka suhtautuvat alentuvasti muihin. Nämä asenteet eivät tietenkään tule johtamaan mihinkään hyvään älykkään lapsen elämässä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Barragán, M. C. (2009). Identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas25, 1-15.
 • Gálvez, J. M. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Ministerio de Educación.
 • Sánchez, C. (2006). Principales modelos de superdotación y talentos. Universidad de Murcia, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, España.
 • Sastre-Riba, S. (2008). Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. Rev Neurol, 41(Supl 1), S11-6. http://www.carei.es/archivos_materiales/AACC.pdf
 • Tourón, J. & Reyero, M. (2001). La identificación de alumnos de alta capacidad. Bordón, 54 (2), 311-338.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.