Lapsen itsesäätelyongelmat - Äitiyden Ihme
 

Lapsen itsesäätelyongelmat

Jos lapsi on jo sen ikäinen, että hänen tulisi osata kontrolloida itseään, mutta hän ei siihen kykene, voi kyse olla itsesäätelyongelmista.
Lapsen itsesäätelyongelmat
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Oletko huomannut, että lapsesi toimii impulsiivisesti emotionaalisessa tilanteessa ja hänellä on vaikeuksia rauhoittua tietynlaisissa olosuhteissa? Tämän taustalla voivat olla lapsen itsesäätelyongelmat.

Mitä itsesäätely tarkoittaa?

Itsekontrolli ja itsesäätely on helppo sekoittaa toisiinsa. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta liittyvät toisiinsa:

  • Itsekontrolli on sosiaalinen taito, jonka avulla lapsi kontrolloi käytöstään, impulssejaan ja tunteitaan.
  • Itsesäätely liittyy tunteiden ilmaisuun ja oman käyttäytymisen muokkaamiseen tilanteisiin sopivaksi. Se voidaan jakaa tunteiden, kulutuksen ja käyttäytymisen säätelyyn.

Itsesäätely auttaa lasta ymmärtämään, kuinka rauhoittua ja välttyä tunteenpurkauksilta ja liialliselta turhautumiselta. On esimerkiksi täysin normaalia, että 4-vuotiaalla ilmenee kiukkukohtauksia, sillä hänelle ei vielä ole kehittynyt itsesäätelyn kykyä. Mutta jos kyseessä on 12-vuotias, on silloin kyse lapsen itsesäätelyongelmista.

Kuinka itsesäätely toimii?

Ymmärtääksesi itsesäätelyä, voit ajatella termostaatin toimintatapaa. Miten termostaatti toimii? Tämän mekanismin tarkoituksena on säädellä ja ylläpitää huoneen lämpötilaa. Kun huone saavuttaa tietyn lämpötilan, se kytkeytyy pois päältä ja menee päälle jälleen silloin, kun lämpötila laskee liian alas. Sinä asetat sen pisteen, jolloin lämmitys menee pois päältä. Itsesäätely on samankaltainen prosessi. Myös lapsella on tietty “kiintopiste”, jolloin hänellä on kyky kontrolloida tunteitaan sekä käyttäytymistään oikealla tavalla.

Lapsen itsesäätelyongelmat ilmenevät emotionaalisissa tilanteissa.

Kuitenkin ylläpitääkseen kontrollia lapsen tulee tietää oma kiintopisteensä kussakin tilanteessa, jotta lapsi voi arvioida, miten hän tuntee ja reagoi, jotta hän ei ylitä tätä pistettä. Tämä prosessi liittyy siihen, kuinka lapsi prosessoi informaatiota ja emootioita, sekä tietää, miten toimia niiden kanssa.

Lapsen itsesäätelyongelmat ja ADHD

Lapsen, jolla on ADHD, on usein vaikeaa kontrolloida tunteitaan, minkä vuoksi lapsi voi reagoida kohtuuttomasti. On myös tärkeää muistaa, että ADHD-lapselta puuttuu impulssien kontrollointikykyä, joten hän voi toimia sopimattomasti kohtaamassaan tilanteessa. Tästä syystä lapsi voi reagoida liioitellusti, koska lapsi ei kykene pysähtymään ja ajattelemaan tilannetta tai selvittämään oikeanlaista ratkaisua.

Lapsen itsesäätelyongelmat ja sensorisen prosessoinnin vaikeudet

Lapsella, jolla ilmenee vaikeuksia sensorisessa prosessoinnissa, voi esiintyä myös ongelmia sensorisen informaation hyödyntämisessä. Tämä tarkoittaa vaikeutta ymmärtää tunto-, näkö-, kuulo-, haju-, maku- sekä muunlaisten aistien kuten interseption, asentoaistin sekä vestibulaarisen aistin aiheuttamaa informaatiota.

Ongelman lähteenä on hermojärjestelmä, jolla on vaikeuksia säädellä itseään. Tästä syystä lapsen ollessa sellaisessa tilanteessa, jossa on runsaasti erilaisia aistiärsykkeitä, lapsi ei kykene itsesäätelyyn, mikä voi johtaa kontrolloimattomiin käyttäytymismuotoihin ja tunteiden näyttämiseen.

Lapsen itsesäätelyongelmat voivat johtua esimerkiksi liiallisista aistiärsykkeistä.

Kuinka auttaa lasta itsesäätelyongelmissa?

On olemassa keinoja, joiden avulla lasta voi auttaa tämän itsesäätelyongelmissa. Ensimmäiseksi tulee tietää, mikä informaation ymmärtämisessä aiheuttaa ongelman: onko kyseessä aisteihin vai ajatteluun liittyvä vaikeus.

Mitä itsesäätelyyn vaaditaan?

  • Itsetietoisuutta. Johtuivat lapsen itsesäätelyongelmat sitten ADHD:sta tai sensorisen prosessoinnin vaikeuksista, sinun tulee auttaa lasta ymmärtämään, minkälaiset tilanteet aiheuttavat hänelle emotionaalista stressiä. Jos esimerkiksi ennakoit jonkin tilanteen aiheuttavan lapsessasi huonon reaktion, voit kertoa siitä lapsellesi etukäteen. Lapsi voi silloin valmistautua tilanteeseen.
  • Impulssien hallintaa. ADHD-lapsi ei pysty välttymään vihan tai turhautumisen impulsseilta, vaikka hän tuntisikin ratkaisut tietynlaisiin tilanteisiin. Tällöin vanhemmilla on tärkeä rooli auttaa lasta hallitsemaan tunteitaan ja reagointitapojaan, sekä opettaa lapselle taitoja voittamaan tämänkaltaiset ongelmat.
  • Tavoitteiden asettamista. Aluksi on hyvä asettaa pienempiä realistisia tavoitteita, jotta lapsi voi pikkuhiljaa saavuttaa suurempia tavoitteita.

Kuten huomaamme, joillakin lapsilla ilmenee itsesäätelyssä vaikeuksia. Vanhempien on tärkeää tietää, kuinka lapsen ikätasoisen kehityksen tulisi edetä. Vanhemmat voivat myös keskustella lapsen kanssa siitä, mikä on hänen kiintopisteensä. Sinun on tärkeää vanhempana osoittaa lapselle keinoja käsitellä turhautumista sekä vihaa. Itsesäätelyongelmista kärsivä lapsi voi hyödyntää myös erilaisia itsesäätelyharjoituksia.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.