Miten auttaa pientä lasta tekemään asioita itse?
 

Miten auttaa pientä lasta tekemään asioita itse?

Kun annat pienten lasten tehdä asioita itse, autat heitä selviytymään itsestään ja tämä vaikuttaa heidän itsetuntoonsa.
Miten auttaa pientä lasta tekemään asioita itse?

Viimeisin päivitys: 21 marraskuuta, 2021

Monet vanhemmat epäröivät päästää lasta tekemään asioita itse, koska he pelkäävät tämän satuttavan itsensä, turhautuvan tai pettyvän epäonnistuessaan. Yksikään vanhempi ei halua nähdä oman lapsensa käyvän läpi tällaisia ikäviä tunteita, mutta siitäkin huolimatta ne ovat normaali ja jopa välttämätön osa lapsuutta, sillä ne opettavat lasta kohtaamaan erilaisia tilanteita ja osoittavat elämän olevan täynnä ristiriitaisia tunteita.

Jo pieni lapsi on itsenäinen ja autonominen yksilö, jolla on oikeus kokeilla, kasvaa ja kehittyä vapaasti. Tämä ei tarkoita, että vanhempien pitäisi jättää lapsi yksin tekemään asioita, vaan heidän tehtävänsä on tarjota lapselle edellytykset tutkia maailmaa turvallisissa olosuhteissa ja tukea häntä tarvittaessa.

Miksi lapsen autonomiaa on tärkeää edistää?

Lapsi itsenäistyy ainoastaan tekemällä asioita itse, eikä hänen autonomiansa pääse kehittymään, jos hän ei saa kokeilla ja tutkia myös itsekseen, ilman, että vanhemmat tekevät kaiken hänen puolestaan. Autonomiasta on monia hyötyjä pienen lapsen psykologiselle kehitykselle.

  • Hän oppii puolustamaan itseään, mikä vaikuttaa positiivisesti hänen itseluottamukseensa ja itsetuntoonsa.
  • Hän kohtaa tilanteita, joissa hän ei osaa tai pysty tekemään jotain, mikä rohkaisee häntä yrittämään uudelleen. Samalla hän oppii sietämään turhautumista.
  • Hän oppii ymmärtämään vaivannäön ja vastuullisuuden merkityksen. Hän alkaa ymmärtää, että tietyt asiat voi saavuttaa vain kovalla työllä ja että jokaisella teolla on seurauksensa.
  • Hän alkaa tunnistaa omat kykynsä ja hyödyntää potentiaalinsa. Jos häntä ylisuojellaan tai estetään tekemästä asioita, hän ei opi puolustamaan itseään, vaan jää pelokkaaksi ja muista riippuvaiseksi.
  • Hän alkaa tehdä itsenäisiä päätöksiä.
  • Hän alkaa itse hankkia työkaluja kohdatakseen vastoinkäymiset.
Miten auttaa pientä lasta tekemään asioita itse?

Miten auttaa pientä lasta tekemään asioita itse?

Autonomiaa ei saavuteta yhdessä yössä, vaan sitä harjoitetaan joka päivä oikeissa olosuhteissa. Vanhempien on tärkeää mukauttaa kontekstia niin, että lapsi voi vapaasti kokea omia kokemuksiaan. On myös muistettava, että se, mikä toimii yhdelle lapselle, ei välttämättä toimi toiselle. Avainasemassa ovat siis lapsen tunteminen ja hänen tunteidensa ja pelkojensa huomioon ottaminen.

Huomioi siirtymävaiheet

Ennen kuin lapsi jää yökylään isovanhempiensa luokse, vanhempien on yhdessä isovanhempien kanssa tehtävä suunnitelma, jonka avulla lapsi viihtyy useamman tunnin kodin ulkopuolella ilman vanhempiaan. Lapsen täytyy saada löytää ja ilmaista omia, tilanteen herättämiä tunteitaan, mutta mahdollisten negatiivisten tunteiden käsittelyyn on hyvä olla olemassa suunnitelma.

Kysy lapselta, miltä hänestä tuntuu

Riippumatta siitä, kuinka iso panos lapsella on ollut suunnitelman laatimisessa, on tärkeää seurata, miltä hänestä tuntuu kokemuksen aikana ja auttaa häntä tunteiden hallinnassa. Lapset voivat aikuisten tavoin muuttaa yhtäkkiä mieltään tai asiat voivat saada täysin erilaisen käänteen kuin on kuviteltu. Lapselle on tärkeää kertoa, että päätöksen pyörtäminen tai katuminen on täysin hyväksyttävää, eikä hänelle suututa siitä. Lapsen täytyy tietää, että hän voi aina kääntyä vanhempiensa puoleen, jos hän tuntee olonsa epämukavaksi.

Miten auttaa pientä lasta tekemään asioita itse?

Älä painosta lasta

On tavallista, että vanhempi joutuu omien halujensa tai huoliensa valtaan ja pyrkii vaikuttamaan lapsen tahtiin tehdä asioita. Jokaisella lapsella on kuitenkin oma rytminsä, jota tulee kunnioittaa. On myös pidettävä mielessä, että lapsi voi saavuttaa tiettyjä saavutuksia vain iän myötä.

Ohjaa ja jaa tietoa

Oppiakseen tekemään asioita itse lapsi tarvitsee tietoa ja ohjausta. Tämä ei tarkoita, että vanhempien kuuluisi määrätä, millä tavalla lapsi tekee tiettyjä asioita, vaan ennemminkin ohjata häntä kokeilemaan ja yrittämään turvallisella tavalla. Yksikään vanhempi ei anna lapsensa ylittää tietä selittämättä hänelle ensin, miten liikennevalot toimivat ja että aina täytyy katsoa vasemmalle ja oikealle ennen kuin astuu tielle. Ohjeiden täytyy olla yksinkertaisia, selkeitä ja lapsen iälle sopivia.

Kannusta lasta

Lasta on tärkeää motivoida, tukea ja rohkaista sekä hänen onnistuessaan että epäonnistuessaan. Hänen saavutustensa huomioiminen ja tunnustaminen on tärkeää, mutta häntä on myös hyvä opettaa nauttimaan prosessista riippumatta siitä, mikä sen lopputulos on.

Vastaus kysymykseen siitä, pitääkö lapsen antaa tehdä asioita itse, on kyllä. On tärkeää, että lapselle tarjotaan tila, jossa hän voi testata itseään ja kykyjään, sillä autonomia kehittyy vain ajan ja harjoituksen myötä. Vanhempien on kunnioitettava lapsen tahtia, sillä prosessien liiallinen kiirehtiminen voi johtaa erilaisiin vaikeuksiin ja ongelmiin tulevaisuudessa. Lapselle uskottavia tehtäviä kannattaa lisätä ja vaikeuttaa pikkuhiljaa. Aluksi hän voi kerätä omat lelunsa kasaan, sitten valita itse omat vaatteensa ja lopulta kävellä yksin ystävänsä luokse.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.