Levottomat jalat -oireyhtymän syyt ja hoito - Äitiyden Ihme
 

Levottomat jalat -oireyhtymän syyt ja hoito

Levottomat jalat on oireyhtymä, joka vaikuttaa levossa lasten ja aikuisten alaraajoihin. Jos kärsit tässä artikkelissa esittelemistämme oireista, suosittelemme keskustelemaan lääkärin kanssa.
Levottomat jalat -oireyhtymän syyt ja hoito

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 01 kesäkuuta, 2019

Levottomat jalat -oireyhtymä, jota kutsutaan myös Willis-Ek­bomin sairau­deksi, on vaiva, jossa henkilö kokee alaraajoissaan epämiellyttävää tuntemusta, joka pakottaa liikuttelemaan jalkoja. Vaiva kiusaa potilasta tämän ollessa levossa ja ilmenee tyypillisesti nukkumaanmenon hetkellä.

Levot­tomat ja­lat -oireyh­tymästä kärsii arviolta 5-15 % suomalaisista, ja tyypillinen potilas on yli 40-vuotias. Syndrooman yleisyys lisääntyy iän myö­tä.

Levottomat jalat -oireyhtymän syyt ja oireet

Levottomat jalat -oireyhtymä vaikuttaisi olevan neuro­lo­ginen sai­raus, jo­hon liit­tyy keskus­her­moston dopa­mii­niai­neen­vaih­dunnan häi­riö. Vaivaan vaikuttavat osittain perintötekijät, ja rau­dan puu­te li­sää oi­reita, sil­lä rau­taa tar­vitaan dopa­mii­ni­jär­jes­telmän toi­mintaan. Oireyhtymän on myös huomattu olevan nuoremmilla naisilla yhteydessä raskauteen.

Tämän lisäksi tietyt lääkeaineet sekä kahvi ja alkoholi voivat lisätä levottomien jalkojen oireita. Yli puo­lessa tapauk­sista oi­reet esiin­tyvät kuitenkin itse­näi­senä muo­tona il­man altis­tavaa te­kijää tai sai­rautta.

Levottomat jalat -oireyhtymän syyt ja hoito

Levottomat jalat -oireyhtymän pääasiallinen oire on levossa esiintyvä epämiellyttävä tuntemus alaraajoissa, joka pakottaa liikuttelemaan jalkoja, mikä helpottaa epämukavaa oloa. Vaikka tämä syndrooma onkin tyypillisesti yli 40-vuotiaiden vaiva, sitä esiintyy kaiken ikäisillä miehillä ja naisilla.

Epämiellyttävä tunne voi levitä jalkoihin lentokone- tai automatkan jälkeen tai jopa istuttaessa yli puoli tunti paikoillaan esimerkiksi elokuvateatterissa. Tavallisimmin vaiva kuitenkin ilmenee nukkumaan mennessä, jolloin se voi haitata pahastikin unen saantia. 

Levottomat jalat -oireyhtymän oireet vaihtelevat yksilöittäin ja voivat ilmetä esimerkiksi pistelynä ja poltteluna. Vaikka kipu on harvinaista, sitä voi esiintyä vaikeimmissa tapauksissa. Epämiellyttävä olo helpottuu jalkoja liikuttelemalla ja etenkin kävelemällä. Myös alaraajojen venyttely ja ravistelu auttaa yleensä.

Levottomien jalkojen diagnosointi ja hoito

Joissain tapauksissa säännöllinen liikunta vähentää levottomien jalkojen oireita, mutta runsasta liikkumista sekä kofeiinin ja alkoholin nauttimista ja tupakointia tulee välttää ilta-aikaan. Hie­ronta ja jalkojen viilentäminen voivat helpottaa oireita hieman ja läm­pö usein pahentaa niitä. On tärkeää pitää nukku­mi­sym­pä­ristö mahdol­li­simman viileänä ja rauhal­li­sena.

Levottomat jalat -oireyhtymän syyt ja hoito

Jos levottomat jalat haittaavat unta ja vaikuttavat henkilön elämänlaatuun, on aika hakeutua lääkärin vastaanotolle. Lääkäri tarkistaa ensimmäisenä alaraajojen verenkierron sekä hermojen toiminnan ja tekee yksinkertaisia veritutkimuksia.

Levottomia jalkoja voidaan hoitaa tietyillä keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä, ja jos potilaan veressä on liian vähän rautaa, rautalääkkeiden käyttö saattaa auttaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.