Mistä lapsen ulostamisen pelko johtuu ja kuinka ongelma ratkaistaan?
 

Mistä lapsen ulostamisen pelko johtuu ja kuinka ongelma voidaan ratkaista?

On normaalia, että lapsella on pelkoja ja jopa fobioita. Myös ulostamisen pelko on osa monen lapsen arkea.
Mistä lapsen ulostamisen pelko johtuu ja kuinka ongelma voidaan ratkaista?

Viimeisin päivitys: 17 toukokuuta, 2019

Lapsen ulostamisen pelko liittyy lähes aina johonkin suolisto-ongelmaan ja syötyihin ruokiin. Lapsi voi esimerkiksi kärsiä suolen seinämän velttoudesta, joka aiheuttaa kipua tai ärtymistä, mikä johtaa siihen, että lapsi ei halua ulostaa. Lapsi saattaa kärsiä ulostamisen pelosta myös hänelle uuden ja tuntemattoman sijainnin vuoksi. Tilanne voi aiheuttaa epämukavuuden tunnetta oman ulostamisen suhteen.

Ulostamisesta kieltäytyminen aiheuttaa ummetusta, jolloin uloste muuttuu kuivaksi ja kovaksi. Tämä tekee ulostamisesta vaikeaa ja kivuliasta, mikä osaltaan lisää ulostamisen pelkoa entisestään – tuloksena on siis noidankehä.

Mistä lapsen ulostamisen pelko johtuu?

Liika proteiinin nauttiminen

Liika proteiinin saanti johtaa ulosteen kovettumiseen, mikä tekee ulostamisesta vaikeaa. Ruokavaliosta kannattaa keskustella neuvolassa, jotta varmistetaan lapsen terve kasvu ja kehitys. Riittävällä opastuksella ja hallinnalla vanhemmat voivat estää monet lapsen ruoansulatuksen ongelmat.

Laiskuus ja istuma-asentoon painottuva elämäntapa

Liikunnan puute ei aiheuta ainoastaan vaikeuksia ulostamisessa, vaan myös esimerkiksi sydän- ja verisuoniongelmia. Siksi on tärkeää, että lapsi harrastaa iälleen sopivaa liikuntaa ja muita fyysisiä aktiviteetteja.

Henkiseen rasitukseen liittyvä ahdistuneisuushäiriö

Henkisen rasituksen aiheuttamat ahdistuneisuushäiriöt ovat etenkin kouluikäisten lasten ongelma. He uupuvat liian suuresta henkisestä rasituksesta ollessaan huolissaan koulutehtävistä ja muista opiskeluun liittyvistä aktiviteeteista.

Nolostuminen

Usein lapsi pelkää ulostaa, koska häntä nolottaa tai hän tuntee olonsa epämukavaksi. Jos hän kokee, että joku voi nähdä hänet, tai hän pelkää likaantuvansa, hän voi alkaa pelätä ulostamista.

Mistä lapsen ulostamisen pelko johtuu ja kuinka ongelma voidaan ratkaista?

Riittämätön vedenjuonti

Kun lapsi ei juo tarpeeksi vettä, eikä hänen elimistössään ole tarpeeksi nestettä, hänen ulosteensa muuttuu kovaksi. Tämä aiheuttaa kipua ja joskus jopa verenvuotoa ulostamisen jälkeen. Tämä saattaa pelästyttää lapsen niin pahasti, että hän alkaa vältellä ulostamista kaikin mahdollisin tavoin.

Pelon muuttuminen fobiaksi tuottaa lapselle runsaasti epämukavuutta. Pelko estää lapsen kehoa suorittamasta luonnollisen ja tarpeellisen prosessin, eli orgaanisesta jätteestä eroon pääsemisen. Ulostamatta jättäminen voi johtaa vakaviin ongelmiin, kuten umpisuolen tulehdukseen, suolistossa tapahtuvaan käymiseen tai kipuun sappiteissä.

Mitä tehdä, kun lapsi pelkää ulostamista?

On tavallista, että pelko on jollain tavalla läsnä lapsen ensimmäisinä elinvuosina. Vaikka ilmiö onkin hyvin tavallinen, sitä ei tulisi ottaa kevyesti. Vanhempien täytyy ymmärtää, että ulostamisen pelko on vakava ongelma, johon tarvitaan asiantuntijan apua.

Tilanteeseen puuttuminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta pelosta päästään eroon. Se myös estää ulosteen jäämisen suoleen, jolloin riskit muista terveysongelmista vähenevät.

Fobiat ja pelot ovat ihmisen reaktio vaikeisiin tilanteisiin, kuten kipuun, epämukavuuteen tai muuhun epämiellyttävään asiaan. Elämän ensimmäisinä vuosina tämän tyyppiset reaktiot ovat täysin luonnollisia. Kun lapselle kehittyy ulostamisen pelko, hän ei ajattele tai ymmärrä sen seurauksia.

Vanhempina meidän tulee olla ymmärtäväisiä lapsiamme kohtaan ja tarjota tukea, jonka avulla he pääsevät yli ongelmistaan. Lasta ei tule koskaan pakottaa tai velvoittaa kohtaamaan pelkojaan. Tämä ei auta, vaan pahentaa tilannetta ja voimistaa fobiaa.

Lapsen kanssa tulee pyrkiä puhumaan avoimesti hänen ulostamisen pelostaan. Näin häntä rohkaistaan ilmaisemaan vapaasti epäilyksiään ja pelkojaan. Avoin viestintä helpottaa niiden strategioiden löytämistä, joiden avulla pelko voitetaan. Avoimen viestimisen kautta lapsi on osa ratkaisua, minkä lisäksi puhuminen vähentää ongelman lapselle aiheuttaa uupumusta ja taakkaa.

Mistä lapsen ulostamisen pelko johtuu ja kuinka ongelma voidaan ratkaista?

Lapsi tarvitsee rakkailtaan tukea, ymmärrystä ja osallistumista pelon ratkaisemiseen. Pikkuhiljaa pelko alkaa hiipua, kunhan lapsi pystyy ymmärtämään, että hänellä on kyky päästä yli kyseisestä vaikeasta tilanteesta.

Nämä neuvot eivät ole hyödyksi ainoastaan silloin, kun on kyseessä ulostamisen pelko – ne auttavat lasta voittamaan myös muun tyyppisiä pelkoja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Enciclopedia del Hogar. (1967). 11th ed. Barcelona – España: EDICIONES GARRIGA, S.A., Tomo I y II.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.