Meditointi luokkahuoneessa - edut ja hyödyt - Äitiyden Ihme
 

Meditointi luokkahuoneessa - edut ja hyödyt

Meditointi luokkahuoneessa - edut ja hyödyt
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 19 tammikuuta, 2019

Lapset eivät lannistu aikuisten lailla ennakkoluuloista, esteistä ja ennakkokäsityksistä. Tämä on loistava etu, mitä tulee meditointiin. Meditointi luokkahuoneessa tarjoaa runsaasti erilaisia hyötyjä oppilaille, ja tässä artikkelissa perehdymme aiheeseen syvemmin.

On tärkeä tiedostaa, että meditointi on niin henkinen kuin fyysinenkin harjoitus. Kaikkensa meditoinnille antavat ja harjoituksiin täysin keskittyvät oppilaat saavat meditoinnista lukemattomia hyötyjä. Hyödyt ovat sekä välittömiä että pidempiaikaisia.

Meditointi ei ole hyväksi ainoastaan aikuisille. Myös lapset ja teini-ikäiset voivat kokeilla meditointia sekä hyötyä ja nauttia siitä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että meditointi luokkahuoneessa auttaa oppilaita rauhoittumaan ja keskittymään. Meditointi tarjoaa heille myös mahdollisuuden rentoutua ja pohdiskella asioita.

Meditoinnista voi tulla tärkeä säännöllinen osa opetusta. Meditointi paitsi laajentaa oppilaan käsitystä itsestään, myös antaa erilaisen näkökulman asioihin.

Ainoa, mitä meditointi vaatii, on sitoutuminen. Meditointia varten tarvitaan ainoastaan 10 minuuttia päivässä ja pieni tila, jossa voi istua tai seistä mukavasti.

Miksi meditointi luokkahuoneessa kannattaa?

Seuraavaksi kerromme lisää siitä, mitä hyötyä koulupäivän aikana tapahtuvasta meditoinnista on.

1. Parantaa keskittymiskykyä

Meditointi auttaa ihmistä keskittymään pidempiä aikoja kerrallaan. Se myös opettaa lapselle kykyä hallita huomionsa suuntaamista. Tämä on hyödyllistä lapselle monin tavoin; oppilas esimerkiksi pystyy keskittymään pidemmän aikaa oppitunnilla ja näin omaksumaan paremmin oppimansa tiedon.

Meditointi luokkahuoneessa - edut ja hyödyt

2. Parantaa itsetuntoa ja myötätuntoa

Jos lapsi ei voi hallita olosuhteita, ja paine tulee ulkopuolelta, lapsi saattaa tuntea itsensä kyvyttömäksi läpäisemään testejä. Tämä voi olla vaikeaa, varsinkin, jos muut kiusaavat lasta tai käyttäytyvät muuten huonosti häntä kohtaan.

Meditointi voi vahvistaa lapsen turvallisuuden, empatian ja sisäisen tasapainon tunnetta. Samalla se auttaa tuottamaan myötätunnon ja onnellisuuden tunteita sekä parantamaan oppilaan itsetuntoa.

3. Parantaa huomiointikykyä

Yksi meditoinnin tärkeistä hyödyistä liittyy lapsen kykyyn kiinnittää huomiota asioihin. Meditoinnin harjoittaminen parantaa huomiointikykyä ja vähentää sellaisia ongelmia kuin pelkoja, kuulumattomuuden tunnetta, ahdistusta ja masennusta.

Tässä mielessä meditointi siis edistää lapsen henkistä hyvinvointia – tätä faktaa tukevat myös useat tutkimukset.

4. Vähentää stressiä

Meditointi ei ainoastaan tarjoa lapselle mahdollisuutta lepohetkeen fyysisistä, henkisistä ja tunteisiin liittyvistä asioista. Se vaikuttaa myös suoraan hermojärjestelmään vähentämällä stressiä aiheuttavia kemikaaleja, kuten esimerkiksi kortisolia.

5. Parantaa muistia

Hyvä muisti auttaa lasta säilyttämään enemmän informaatiota, mikä on tietenkin hyödyllistä esimerkiksi lapsen osallistuessa erilaisiin kokeisiin ja testeihin.

Hyvä muisti tarkoittaa kykyä yhdistellä useita erilaisia ajatuksia ja ideoita keskenään. Tämä on hyödyllinen taito, jota tarvitaan esimerkiksi keskustellessa muiden kanssa sekä älykkyyttä vaativissa päättelytehtävissä.

Meditointi luokkahuoneessa - edut ja hyödyt

Meditointi auttaa ihmistä keskittymään pidempiä aikoja kerrallaan. Se myös opettaa lapselle kykyä hallita huomionsa suuntaamista.

6. Parantaa tunteiden hallintaa

Asiantuntijat ovat vahvistaneet sen, että emotionaalisen tasapainon ja huonon koulumenestyksen välillä vallitsee selkeä yhteys. Kuten oletkin jo lukenut, meditoinnin tarjoamia hyötyjä ovat vähentynyt stressi ja ahdistus sekä parempi huomiointikyky. Tämän kaiken lisäksi, meditoinnin on todettu auttavan yliopisto-opiskelijoiden tunteiden hallinnassa. Tällä on positiivinen vaikutus heidän akateemisiin taitoihinsa.

Ei siis ole epäilystäkään siitä, että se, että oppilaalle annetaan aikaa rentoutua henkisesti, parantaa olennaisesti hänen käytöstään. On syytä muistaa, että myös lapset ja nuoret voivat kärsiä stressistä, ja meditointi on loistava tapa kerätä ja suunnata omia ajatuksiaan.

Sillä, että pysähtyy hetkeksi meditoimaan, on lukuisia positiivisia vaikutuksi. Eikä ainoastaan oppilaille, vaan myös opettajalle.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.