10 tapaa vahvistaa lapsen kykyjä - Äitiyden Ihme
 

10 tapaa vahvistaa lapsen kykyjä

10 tapaa vahvistaa lapsen kykyjä
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen lapsi on erilainen, ja jokaisella heistä on jonkinlaisia taitoja ja kykyjä. Osalla lapsista on hyvin erityisiä taitoja, joihin kannattaa alkaa panostaa jo lapsen ollessa nuori. Vanhemmat voivat vahvistaa lapsen kykyjä monin eri tavoin.

Miksi lapsen kykyjä kannattaa vahvistaa?

Lapsen normaalista poikkeavan kyvyn tunnistaa siitä, että hän oppii jonkin taidon ikäisiään helpommin ja nopeammin tai suoriutuu tietystä asiasta erityisen hyvin. Lapsen erityiset taidot voivat liittyä esimerkiksi instrumentin soittamiseen, laskemiseen tai jalkapallon pelaamiseen. Usein lapset hakeutuvat itse sellaisten harrastusten pariin, joissa he ovat lahjakkaita, sillä he tietävät suoriutuvansa asiassa tai lajissa hyvin.

Toisinaan vanhemmat asettavat lapselle liikaa tavoitteita tai tehtäviä uskoessaan tämän auttavan lasta menestymään. Näin tehdessä unohtuu usein huomioida lapsen luontainen tarve saada leikkiä, luoda suhteita ikätovereihin ja viettää vapaa-aikaa rentoutuen ja jouten ollen. Kaikki nämä asiat auttavat lasta kehittymään, ajattelemaan, tarkkailemaan ja rakentamaan omaa identiteettiään. On tärkeää, että vanhemmat kuuntelevat lapsen mielipiteitä harrastusten valinnassa. Lasta ei tulisi koskaan pakottaa tai painostaa sellaisen harrastuksen tai aktiviteetin pariin, joka on kiinnostava vain vanhemman mielestä.

Auttamalla lasta vahvistamaan kykyjään jo nuoresta iästä alkaen, vanhemmat herättävät automaattisesti lapsen mielenkiinnon erilaisia aktiviteetteja kohtaan ja rohkaisevat häntä tutkimaan ympäröivää maailmaa. He rohkaisevat lasta itsenäistymään, tekemään omia päätöksiä ja asettamaan omia tavoitteita.

10 tapaa vahvistaa lapsen kykyjä

10 tapaa vahvistaa lapsen kykyjä

Jotkut lapset kokevat jo nuoresta iästä lähtien intoa ja mielenkiintoa tiettyä aktiviteettia, harrastusta tai lajia kohtaan, ja he antavat kaikkensa saavuttaakseen tavoitteensa tämän aktiviteetin parissa. Jokainen lapsi kaipaa kuitenkin tukea ja motivaatiota, ja vanhempien tehtävä onkin vahvistaa lapsen kykyjä kannustamalla häntä kaikissa niissä aktiviteeteissa ja lajeissa, joihin hän luontaisesti panostaa eniten.

Vanhemmat voivat vahvistaa lapsen kykyjä esimerkiksi seuraavien vinkkien avulla:

 1. Hyödynnä lapsen luontaista uteliaisuutta. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja valmiita ihmettelemään maailmaa. Nämä ovat tärkeitä kykyjä kehittymisen ja oppimisen kannalta.
 2. Luota lapsen tunteisiin. Jos lapsella ei ole intoa tai intohimoa tekemäänsä asiaa kohtaan, hän ei jaksa motivoitua harjoittelemaan, eikä oppimista tapahdu.
 3. Selvitä lapsen mielenkiinnon kohteet. Oikea harrastus tai muu aktiviteetti kannattaa valita tarkkailemalla lapsen käytöstä ja selvittämällä hänen mieltymyksensä ja mielenkiinnon kohteensa. Hänen kyvyistään kertoo paljon se, että hän jaksaa viettää tuntikausia tietyn asian parissa.
 4. Tuo lapsen kykyjen kehittymistä eri osa-alueilla. On tärkeää kehittää lapsen kykyjä erilaisissa yhteyksissä, joiden parissa tämä on päivittäin. Näihin kuuluvat esimerkiksi koulu, perhe-elämä sekä kulttuuri- ja harrastustoiminta.
 5. Motivoi lasta. Joka kerta, kun lapsi harjoittaa jotakin toimintaa, häntä kannattaa tukea ja motivoida kertomalla, että häneen luotetaan ja hänen uskotaan saavuttavan tavoitteensa. Lasta ei saa painostaa, eikä häneltä tule vaatia enempää kuin hän pystyy antamaan, sillä tämä vain lannistaa häntä.
 6. Älä painosta lasta. Jokainen vanhempi toivoo oman lapsensa loistavan kaikessa tekemässään, mutta vanhempien on hyvä muistaa, että kukaan ei ole täydellinen ja jokainen tekee virheitä. Virheiden ja epäonnistumisten kautta lapsi oppii ratkaisemaan ongelmia ja selviämään itsenäisesti erilaisista tilanteista.
 7. Tue lapsen luontaisia kykyjä ja taitoja. Lapsi syntyy tiettyjen luontaisten kykyjen kanssa, mutta kukaan ei ole mestari ilman harjoitusta. Kun lapsen huomataan pitävän tietystä asiasta, vanhemmat voivat rohkaista häntä sellaisten aktiviteettien pariin, joissa hän pääsee tekemään näitä itseään kiinnostavia asioita. Tämä rohkaisee lasta ja vahvistaa hänen luontaisia kykyjään.
 8. Luo erilaisia aistiärsykkeitä. Ideaalissa oppimisympäristössä lapsi saa hyödyntää kaikkia aistejaan, joten hänelle kannattaa tarjota esimerkiksi erilaisia visuaalisia, auditiivisia ja taktiilisia ärsykkeitä.
 9. Pidä kiinni rutiinista. Vaikka kyvyt olisivat luontaisia, ne eivät kehity ilman jatkuvaa ja säännöllistä harjoittelua.
 10. Anna lapsen leikkiä. Leikkiminen tarjoaa lapselle tilaisuuden harjoitella taitojaan ja lahjojaan, ja harjoituksen kautta noista taidoista voi kehittyä myöhemmin lapsen erityiskyky.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Lobo, M. P. M. (2004). Niños inteligentes: guía para desarrollar sus talentos y altas capacidades. Palabra.
 • Novillo, S. M. (2018). Educar el talento: Guía para desarrollar nuevas habilidades en jóvenes y niños. Editorial AMAT.
 • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción, 4, 1-4. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36714002/educacion_en_talentos.pdf?1424472136=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEducacion_en_talentos.pdf&Expires=1602235236&Signature=YDEJNlx6u~~vCfwqyuCCQWhrf1WITrhwB7pX5oOd7ZzHffIYwg50XgCyIs2OD5Ei4wnI-oTp5T9n~DNIW6neZVBDi0Wn1CpefQcyouQ7u-EX9KwmAQFh2~UiQvl9ORWj3J~VQyDwTbEWfwc1r4dzzA~SHzUXUGXGA46W8Vzbu21JQj2UMFHmLXjEna6m9UErN-TUykXQPxdPr77JHu0jfsCqv1uWpR3wdHaG8zs4qUxoYeDJNMF~GbRHuoA1sO7RiSWUcibjoTvhtaYVzn8ibAE-GKEw250AC0egJAC0r940S9NzBP8UuaaBEWx06qK32brmbFI~z51lX0xiIJNGUQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.