Miksi lapsi muuttuu aggressiiviseksi? - Äitiyden Ihme
 

Miksi lapsi muuttuu aggressiiviseksi?

Miksi lapsi muuttuu aggressiiviseksi?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsi saattaa olla aggressiivinen esimerkiksi vanhempiaan, sisaruksiaan tai luokkatovereitaan kohtaan. Tämän tyyppinen käytös ei ole synnynnäistä, joten tänään pohdimme, miksi lapsi muuttuu aggressiiviseksi. Kun aggressiivisuuden mahdolliset syyt selvitetään, on käytöstä mahdollista muuttaa.

Miksi lapsi muuttuu aggressiiviseksi?

Yksikään lapsi ei synny aggressiivisena, vaan se on opittu käyttäytymismuoto. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että samalla tavalla kun lapsi oppii aggressiivisuutta, hän myös pystyy oppimaan pois aggressiivisesta käyttäytymisestä. Lapsen väkivaltaisuuden taustalla voi olla erilaisia syitä, ja tietyt tekijät vaikuttavat siihen, miksi jotkut lapset ovat väkivaltaisempia kuin toiset.

Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi:

Syitä lapsen aggressiivisuuden taustalla

Lapsuusiän aggressio ilmenee lyömisenä, kiusaamisena tai toisten loukkaamisena. Kun lapsen aggressio muita kohtaan on jatkuvaa, se voi aiheuttaa kärsimystä muille ihmisille, mutta lapsi saattaa myös itse päätyä ikätovereidensa torjutuksi. Monien asiantuntijoiden mukaan turhautuminen voi ilmetä väkivaltaisena käyttäytymisenä ja se voi laukaista pienellä lapsella aggressiivista käyttäytymistä. Tällöin on tavallista, että lapsi saattaa käyttäytyä aggressiivisesti hetkenä minä hyvänsä. Ongelmia syntyy kuitenkin silloin, kun lapsi ei osaa kontrolloida aggressioitaan.

Lapsen tulee saada kuulla vanhempiensa sanovan esimerkiksi “rauhoitu” tai “älä tee noin”. Lapsi tarvitsee vanhempiensa kontrollia. Aivan kuten vanhempien tulee opettaa lasta puhumaan, kävelemään tai syömään, heidän tulee myös opettaa lastaan kontrolloimaan väkivaltaista käyttäytymistä. Seuraavat tekijät voivat aiheuttaa lapsessa aggressiivista käyttäytymistä.

Kasvuympäristö

Lapsen kasvu- ja kehitysympäristöllä on hyvin suuri merkitys. Jos lapsen ystäväpiirissä ilmenee väkivaltaista käyttäytymistä, lapsi saattaa myös itse alkaa toistamaan tällaista käytöstä, jotta tulisi kavereidensa hyväksymäksi. Tämän asian suhteen on tärkeää olla tarkka ja harkitsevainen.

Miksi lapsi muuttuu aggressiiviseksi?

Televisio tai videopelit

Näinä aikoina teknologia ympäröi meitä jatkuvasti ja se vaikuttaa suuresti myös lapsiin. Siksi on tärkeää, että vanhemman kontrolloivat sitä, mitä lapsi näkee tai tekee teknologian kautta. Pienempi lapsi ei vielä pysty erottamaan todellisuutta fantasiasta. Siksi lapsen nähdessä väkivaltaa televisiosta, hän saattaa jäljitellä sitä itse. Esimerkiksi elokuvat, joissa niin sanotut hyvät tyypit muuttuvat väkivaltaiseksi saadakseen haluamansa, saattavat kannustaa lasta väkivaltaiseen käytökseen tavoitellakseen haluamaansa.

Kuinka estää lasta muuttumasta aggressiiviseksi?

Monesti voi olla niin, että vanhemmat eivät ymmärrä, mistä lasten aggressiivinen käytös oikein johtuu. Voimme kuitenkin auttaa lasta vahvistamaan niitä vahvuuksia, jotka auttavat lasta välttymään tulemasta väkivaltaiseksi.

 • Ajan viettäminen vanhempien ja sellaisten ystävien kanssa, jotka arvostavat ja rakastavat lasta.
 • Sääntöjen ja rajojen määrittäminen, jotta lapsi tietää, mitä hän saa ja mitä ei saa tehdä.
 • Vanhempien tulee näyttää lapselleen esimerkkiä siitä, miten tulee käyttäytyä.
 • Opettaa lapselle itsesäätelytaitoja.
 • Edistää lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Emotionaalisen kasvatuksen antamista, johon kuuluu empatiakyvyn sekä määrätietoisuuden opettamista.
 • Opettaa lapselle suvaitsevaisuutta.
 • Yhteyden löytämistä vanhempiensa kanssa.
 • Tietoisuuden opettamista.
 • Itsensä sekä muiden ihmisten kunnioittamista.

Kuinka kontrolloida lapsen aggressiivista käyttäytymistä?

 • Lapsen aggressiivisuuteen ei saa vastata aggressiivisuudella. Aggressiivinen käytös, kuten mikä tahansa muukin käytös, opitaan jäljittelemällä tai esimerkiksi havainnoimalla vanhempiensa käyttäytymistä. Tästä syystä on tärkeää, että lapsen aggressiiviseen käytökseen ei vasta aggressiivisuudella.
 • Hyvän esimerkin näyttäminen. Jos lapsen ja vanhempien välinen suhde on rauhallinen, luo lapsi samanlaisen suhteen myös ystäviin ja ikätovereihinsakin. Jos taas lapsen ja vanhempien välinen suhde on väkivaltainen, on lapsen ja muiden ihmisten välinen vuorovaikutus myös samankaltaista.
 • Tasapaino ja yhteisymmärrys vanhempien välillä. Yksi tärkeä mielessä pidettävä asia on se, että vanhempien tulee olla yhtä mieltä lapsen kasvatuksesta, jotta lapsi ei saa ristiriitaisia viestejä. Ei voi olla niin, että yksi vanhempi sallii lapselle kaiken, ja toinen vanhempi ei mitään. Tämä saa lapsen vain hämmentyneeksi, mikä saattaa johtaa lapsen aggressiiviseen käyttäytymiseen.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bernal, L. V. L. (2010). Agresividad en niños y niñas, una mirada desde la psicología dinámica. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 1(31), 274-293. https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/45/99
 • Velázquez, H. A., Cabrera, F. P., Morales Chaine, S., Caso-López, A. C., & Torres, N. B. (2002). Factores de riesgo, factores protectores y generalización del comportamiento agresivo en una muestra de niños en edad escolar. Salud mental, 25(3), 27-40.
 • Zárate, L. O., & Luna, E. R. (1999). Comportamiento agresivo en niños preescolares. Enseñanza e Investigación en Psicología, 4(2), 327-339.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.