Elisa Martin Cano
Thumb Author Elisa Martin Cano

Elisa Martin Cano

Lääkäri


Kirjoittajasta

Lääketieteen tutkinto Granadan yliopistosta vuonna 2019. Hän suorittaa tällä hetkellä syventäviä opintoja perhe- ja yhteisölääketieteestä.

Hän on tehnyt työharjoitteluja useissa Granadan sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Hän on osallistunut kansallisiin lääketieteen ja kirurgian kongresseihin, kuten CEIBS:iin ja Ramón y Cajal -kongressiin. Hän on myös pitänyt esitelmiä eri opistoissa terveyden edistämiseen liittyvistä näkökohdista.