lapset

Geeniterapia tuo toivoa leukemiaa sairastaville lapsille

Geeniterapia eli sairauden hoito tai ehkäiseminen geenien siirron avulla tarkoittaa hoitomuotoa, jossa hoidettavan solun geeniä korjataan siirtämällä uutta geneettistä materiaalia solun sisään. Kliinisissä tutkimuksissa geeniterapialla on hoidettu useimmiten syöpäpotilaita. Geeniterapian avulla on pystytty säätelemään solujen kasvua, liikkumista ja erilaistumista sekä korjaamaan perinnöllisiä sairauksia ja…

Parhaat leikit lasten kanssa matkustamiseen

Jos suunnittelet tuntikausia kestävää matkaa, jolle myös lapset ovat lähdössä mukaan, suosittelemme varustautumaan etukäteen erilaisilla aktiviteeteilla, jotka ehkäisevät tehokkaasti tylsistymistä. Tänään jaamme parhaat leikit lasten kanssa matkustamiseen – näillä takaat, että pakollisen paikallaan istuminen ei muodostu lapsille liian suureksi ongelmaksi.…

Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää hellyyden ja läheisyyden saanti vauvalle oikeastaan onkaan? Asiasta on paljon tutkimustietoa, ja nykyään tiedetään, että lapsen aivojen kehitys riippuu paljon äidin, isän tai muun tärkeän hoitajan rakkaudenosoituksista. Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys Ensimmäiset kolme…

Lapselle on tärkeää opettaa sinnikkyyttä

Sinnikkyys tarkoittaa kykyä kohdata hankalia tilanteita ja selviytyä vastoinkäymisistä voittajana. On sanomattakin selvää, että lapsen tulee saada hoivaa ja turvaa aikuiselta, mutta hänelle on myös tärkeää opettaa sinnikkyyttä jo nuoresta iästä lähtien, sillä se auttaa edistämään hänen itsenäistymistään. Minnesotan terveysministeriön…

Mikä on dyskalkulia ja mitä ovat sen yleisimmät merkit lapsella?

Lukemisen erityisvaikeudesta eli dysleksiasta puhutaan tänä päivänä kohtalaisen paljon, mutta dyskalkulia eli matemaattinen oppimisvaikeus tai laskemiskyvyn häiriö on vähemmän tunnettu ilmiö. Dyskalkuliasta kärsivän lapsen on vaikea oppia matematiikan perusteita ja omaksua matemaattista kyvykkyyttä, ja hän tarvitseekin erityistä tukea oppimiseen. Sekä…

Lapsen on hyvä oppia myös kesällä

Lapsen on hyvä oppia myös kesällä lomaillessaan, sillä muuten on mahdollista, että hän unohtaa koulussa oppimansa asiat. Jotta näin ei tapahtuisi, on tärkeää pitää lapsen mieli aktiivisena myös loman aikana. Kesän päätyttyä lapsi on valmis uuteen lukuvuoteen koulussa. Miksi lapsen…

Autistinen lapsi ja symbolinen leikki

Autismi on neurobehavioraalinen kehityshäiriö, joka vaikeuttaa ihmisen kommunikointia ja sosiaalisten taitojen oppimista. Autistiselle lapselle ovat tyypillisiä rajoittuneet mielenkiinnon kohteet ja toistava käyttäytyminen. Monissa tapauksissa nämä oireet voivat saada aikaan sen, että symbolinen leikki on lapselle vaikeaa ja sen kehittyminen voi…

Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria kiusaamista vastaan

Kiusaaminen ei ole ainoastaan koulutuksellinen, vaan myös sosiaalinen ongelma. Ekologinen systeemiteoria on yhdysvaltalaisen psykologi Urie Bronfenbrennerin kehityspsykologinen teoria, jota voidaan hyödyntää myös taistelussa kiusaamista vastaan. Tällöin kaikki alueet ja ympäristöt, joissa lapsi elää ja kehittyy, olisi sisällytettävä tähän lähestymistapaan. Tämä…

8 suosittua lahjaideaa lapsille

Mikä tahansa aika vuodesta on sopiva lahjojen jakamiseen lasten ja aikuisten kesken, mutta tyypillisesti lahjoja hankitaan syntymäpäivinä ja jouluna – etenkin, kun kyseessä on lapsi. Vanhempien ja muiden aikuisten taakkaa helpottaaksemme jaamme tässä artikkelissa kahdeksan suosittua lahjaideaa lapsille. Tavallisin lapselle…

Mistä lapsen sisäänpäin kääntyvät jalkaterät johtuvat?

Olet ehkä huomannut monien pienten lasten kävelevän jalat sisäänpäin osoittaen. Asiasta ei yleensä tarvitse huolestua, ja kävely normalisoituu myöhemmin itsestään, mutta joissain tapauksissa sisäänpäin kääntyvät jalkaterät voivat kertoa lapsen terveyteen ja liikkumiskykyyn vaikuttavasta ongelmasta. Mistä lapsen sisäänpäin kääntyvät jalkaterät johtuvat? Lapsen…

Milloin vanhemmat valvovat lastaan liikaa?

Vanhemmat haluavat luonnollisesti vain parasta lapsilleen. Lapsi ei valitettavasti synny käyttöohjeen kanssa, ja jokainen vanhempi tekee väkisinkin kasvatuksessa joitain virheitä. Yksi mahdollisista virheistä on tilanne, jossa vanhemmat valvovat lastaan liikaa. Kun vanhempi pyrkii seuraamaan aivan jokaista lapsen elämän asiaa ja…

Mikä on rotavirus ja millaisia oireita se aiheuttaa?

Rotavirus on varmasti sanana useimmille tuttu, mutta vain harva tietää tarkasti, millainen virus on kyseessä. Erilaiset suolisto-ongelmat ovat yleisiä yli kuusi kuukautta vanhoilla, mutta alle viisivuotiailla lapsilla, ja pienten lasten vanhempien onkin tärkeää tunnistaa rotaviruksen aiheuttamat oireet. Rotavirus on yleisin…

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? Mitä lapselta ei saisi koskaan puuttua? Nämä kysymykset ovat tavallisia etenkin tuoreiden vanhempien keskuudessa. Seuraavaksi listaamme kuusi asiaa, jotka ovat tärkeässä asemassa lapsen terveen kasvun takaamiseksi. Yhdysvaltalaiset lastenlääkäri T. Berry Brazelton ja professori Stanley I.…

5 eläinsatua, jotka opettavat lapselle arvoja

Eläinsatujen päähenkilöinä toimivat eläimet, ja niihin sisältyy usein jokin moraalinen opetus. Tässä artikkelissa listaamamme viisi eläinsatua opettavat lapselle arvoja ja auttavat tätä erottamaan hyvän pahasta. Jokaisessa kulttuurissa on omat tunnetut eläinsatunsa, ja seuraavat tarinat saattavat hyvinkin olla sinulle jo tuttuja.…

Miksi arvojen opettaminen koulussa on tärkeää?

Arvojen opettaminen koulussa on hyvin tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvatuksen kannalta. Vanhempien lisäksi myös koulun on tärkeää opettaa lapselle arvoja. Lapsen tulee oppia hyviä arvoja ja periaatteita, jotta hänestä kasvaa kunnioittava yhteiskunnan jäsen. Arvot käsitteenä Arvot liittyvät meidän omiin kokemuksiimme. Arvot…

Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää

Lasten liikenneturvallisuus nousee esiin erityisesti joka syksy, kun pienet oppilaat aloittavat koulunkäynnin. Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on elintärkeää onnettomuuksien estämiseksi, joista monet johtuvat huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä. Lapset, jotka osaavat kulkea liikenteessä turvallisesti, säästyvät todennäköisemmin onnettomuuksilta, mutta myös kasvavat vastuullisemmiksi ja asioista…

Miten toimia, jos lapsi lyö toisia koulussa?

Tieto siitä, että lapsi lyö koulussa muita lapsia, on tavallisesti vanhemmille yllättävä ja vaikeasti hyväksyttävä. Tilanne on tietysti hankala niin lapselle itselleen kuin tämän vanhemmille ja opettajillekin, minkä lisäksi väkivaltainen käytös asettaa lapsen ikätovereiden fyysisen ja henkisen terveyden vaaraan. Mielessä on pidettävä…

Koulupukujen hyödyt ja haitat

Suomessa oppilaat pukeutuvat kouluun oman mielensä mukaan, mutta monessa muussa maassa – kuten Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa – tilanne on toinen, ja lasten odotetaan pukeutuvan koulupukuun, joka on siis kouluissa käytettävä työasu. Tässä artikkelissa kerromme, mitä ovat tärkeimmät koulupukujen hyödyt…

Lemmikin hyödyt lapselle

Lemmikin omistamisen on todistettu hyödyttävän ihmisen terveyttä monella tapaa. Lemmikin hyödyt ovat moninaiset myös lasten tapauksessa. Eläimen kanssa eläminen opettaa muun muassa sellaisia arvokkaita asioita kuten kunnioitusta, vastuullisuutta ja eläinrakkautta. Lähes kaikki lapset rakastavat eläimiä, ja on tavallista, että 5-6…

Kannattaako parasetamolin ja ibuprofeenin käyttöä vuorotella lapsen sairastaessa?

Monet vanhemmat vuorottelevat parasetamolin ja ibuprofeenin käyttöä lapsen sairastaessa, vaikka näiden kahden lääkeaineen yhdistämisen hyödyistä ei ole erityistä tieteellistä näyttöä. Parasetamoli ja ibuprofeeni ovat asetyylisalisyylihapon eli aspiriinin ohella yleisimmin käytetyt särkylääkkeet. Tulehduskipulääkkeistä etenkin ibuprofeenia ja aspiriinia käytetään Suomessa selvästi enemmän…