lapsen kehitys

Opettavaiset lelut kaksivuotiaille

Olemme koonneet tähän artikkeliin parhaat opettavaiset lelut kaksivuotiaille. Nämä lelut auttavat lasta tutustumaan maailmaan ja olemaan sen kanssa vuorovaikutuksessa. Leikkisät aktiviteetit tarjoavat lapselle mahdollisuuden kommunikoida, pitää hauskaa ja kehittää taitojaan, ja siksi oikeanlaisten lelujen valinta on tärkeää. Markkinoilla on miljoonia leluvaihtoehtoja, mutta…

Vauvan lihasten vahvistaminen 10 liikkeen avulla

Vauvan lihasten vahvistaminen tämän ensimmäisten elinkuukausiensa aikana on tärkeää, jotta lapsi pystyy myöhemmin istumaan, ryömimään ja kävelemään. Tämän takia vanhempia suositellaan hyödyntämään tässä artikkelissa esittelemiämme lihaksia vahvistavia liikkeitä. Liikunta on välttämätön asia jokaisen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Fyysinen aktiivisuus…

Lapsen itsekeskeisyys ja egosentrisen ajattelun vaihe

Lapsen itsekeskeisyys voi ilmetä jo nuorella iällä. On hyvin yleistä, että lapsi ei halua jakaa asioita toisten kanssa tai ottaa muiden tunteita huomioon. Kuinka vanhempien tulisi reagoida lapsen egosentrisen ajattelun vaiheeseen? Mitä on lasten itsekeskeisyys? Kun aikuisesta puhutaan itsekeskeisenä, tarkoitetaan…

Lapselle tulee opettaa empatiakykyä jo kotona

Lapsille on hyvin tärkeää opettaa empatiakykyä, sillä se on kaikkien hyvien ihmissuhteiden perusta. Lisäksi se johtaa myös terveempään ja täydempään elämään. Empatia on yksi arvokkaimmista ominaisuuksista, joita ihmiset voivat oppia. Se on kyky ymmärtää ja olla avoin muiden ihmisten tunteille…

Mitä tapahtuu, jos lapsi ei leiki? 8 huolestuttavaa oiretta

Leikkiminen on lapsille hyvin terveellistä, sillä leikin avulla he voivat tutkia maailmaa ympärillään. Erilaisten leikkien kautta he oppivat imitoimaan aikuisia, kokeilemaan asioita, ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään tajuntaansa ja luovuuttaan. Oikeastaan jos lapset eivät leiki, sillä voi olla heidän tulevaisuuksiinsa negatiivisia seurauksia. Nykypäivänä…

6 tunneälyä edistävää ilmaisua

Tunneälyä ei opeteta pelkästään järkeilyn ja teoreettisen tiedon avulla. Tässä prosessissa opetellaan omien tunteiden hallintaa ja pyritään sopusointuiseen yhteiseloon muiden ihmisten kanssa läpi erilaisten kehitysvaiheiden. Älykkyydellä viitataan puheissa yleensä oppimiskykyyn. Älykkyys pohjautuu tiedon hankkimiseen ja kykyyn soveltaa kerättyä tietoa. Koulutusjärjestelmät…

Lapsen kasvun prosenttipisteet joka ikäluokassa

Vanhempien on hyvä ymmärtää, mitä lapsen kasvun prosenttipisteet jokaisessa ikäluokassa tarkoittavat. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät raskauden alusta lähtien standardoituja kasvukaavioita seuratakseen lapsen pituuden ja painon kehitystä. Näitä kehityssuuntia verrataan yleismaailmallisiin keskiarvoihin ja tämän seurannan avulla varmistetaan lapsen terve kasvu. Lapsen kasvun…

Kehittävät lelut 2-vuotiaalle – 8 vinkkiä

Leikkiminen on tärkeää lapsen motorisen, älyllisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Lelujen täytyy kuitenkin olla lapsen iälle sopivia. Tässä artikkelissa esittelemme parhaat kehittävät lelut 2-vuotiaalle. Lelut ovat oiva keino rohkaista lasta kehittämään uusia ideoita ja mielikuvitustaan. Lelut myös auttavat lasta rentoutumaan.…

Lasten ja nuorten kasvukivut

Jos lapsi valittaa usein erityisesti alaraajojen kipua, kyseessä voivat olla kasvukivut. Kerromme tänään lisää tästä ikävästä vaivasta sekä sen oireista ja hoidosta. Lasten ja nuorten kasvukivut Alaraajojen kipua aiheuttavat kasvukivut ovat hyvin yleisiä kasvavassa iässä olevilla lapsilla ja esiteini-ikäisillä nuorilla.…

Vauvan ryömiminen ja ryömimisen lukuisat hyödyt

Tämän päiväisen artikkelimme aiheena on vauvan ryömiminen ja sen lukuisat hyödyt. Vauvan saadessa lisää voimaa ja varmuutta liikkeisiinsä ja alkaessa osoittaa kiinnostusta lattialla liikkumiseen, ollaan hyvin lähellä hetkeä, jolloin hän oppii ryömimään. Ryömiminen on olennainen osa lapsen motoristen taitojen kehitystä.…

Episodinen muisti: Koska lapsi alkaa muodostaa muistoja?

Missä iässä ihminen alkaa muodostaa muistoja? Onko totta, että ihminen voi muistaa, mitä tapahtui hänen ollessaan puolivuotias? Tänään kerromme, kuinka episodinen muisti toimii, ja miten lapsen muistot muodostuvat. Episodinen muisti Hyvin harvalla ihmisellä on muistoja asioista, jotka tapahtuivat heidän ollessaan…

Vauvan näköaistin kehitys ensimmäisten elinkuukausien aikana

Vauvan näköaistin kehitys on huimaa lapsen ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana. Ymmärtääkseen lastaan ja hänen käytöstään, jokaisen vanhemman on hyvä tietää, miten ja missä vaiheessa vauvan näkö kehittyy. Silmät ovat lapselle tärkeä kanava uuden ympäristönsä tarkkailua varten. Yksi parhaista hetkistä äitiydessä…

Vältä näitä virheitä, kun lapsi opettelee kävelemään

Lapsen kehityksen vaatima stimulointi riippuu lapsen kehitysvaiheesta. Joissain vaiheissa stimulointia tarvitaan vähemmän, mutta jokainen kehitysvaihe on silti tärkeä. Esimerkiksi prenataalinen stimulaatio jätetään joskus kokonaan pois laskuista, kun lapsi opettelee kävelemään. Stimulaatio jää huomiotta myös muissa vauvaiän vaiheissa. Joskin tämäkin on…

Pidä vauva lähelläsi ja kasvata lapsi, joka ei pelkää

Äiti, anna lapsen kasvaa lähellä sinua, iho ihoa vasten, hengitys hengitystä vasten, sielu sielua vasten. Pidä lapsi lähelläsi ainakin hänen kolmen ensimmäisen elinvuotensa ajan. Näin hänestä kasvaa vahva ja rohkea lapsi, joka ei pelkää. Tässä artikkelissa kerromme, miksi on tärkeää…

Miksi lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään?

Jotkut lapset työntävät kielensä ulos keskittyessään. Tapa on niin yleinen, että sitä ei aina edes huomaa. Olemme varmasti kaikki nähneet näin tapahtuvan, mutta mikä tämän käytöksen aiheuttaa? Asiantuntijoiden mukaan tällainen käytös on yleistä 5-9-vuotiailla lapsilla. Kielen työntäminen ulos ei ole…

Vauvan aivojen kehitys – avainsana on rakkaus

Lasten tarpeiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. Sitä varten on ymmärrettävä, kuinka vauvan aivojen kehitys tapahtuu. Mitä enemmän tiedämme, sitä hyödyllisempää tieto on sitä sovellettaessa. Näin tunnistamme myös, milloin ja kuinka tietoa tulee soveltaa käytännössä. Ihmisen aivot kehittyvät noin 25 vuoden ajan, ja…

Lapsen kehitykselle tärkeä D-vitamiini

Vauva kehittyy jatkuvasti niin fyysisesti kuin kognitiivisestikin, ja D-vitamiini on tässä tärkeässä roolissa. Tässä artikkelissa kerromme D-vitamiinin tärkeästä tehtävästä lapsen terveyden takaamisessa. Lapsen kehitykselle tärkeä D-vitamiini D-vitamiini ei ole varsinaisesti vitamiini, vaan rasvaliukoinen kalsitrioli-hormonin esiaste. Lapsi tarvitsee D-vitamiinia monesta syystä. D-vitamiini yhdistetään perinteisesti…

Kuinka lapsi opetetaan järkeilemään?

Kuinka lapsi opetetaan järkeilemään? Tulisiko lapsi opettaa järkeilemään? Ja mitä järkeileminen oikeastaan edes tarkoittaa? Jos olet joskus miettinyt näitä kysymyksiä, jatka lukemista, sillä tarjoamme vastaukset tässä artikkelissa. Mitä järkeileminen tarkoittaa? Järkeily on ihmisen kyky ratkaista kohtaamiaan ongelmia. Järkeilyn avulla pystymme…

Potalle opettelu Montessori-menetelmän keinoin

Lääkäri ja pedagogi Maria Montessori jätti perinnöksi lapsikeskeiseen kasvatukseen keskittyvän, omaa nimeään kantavan, montessoripedagogiikan. Montessorin tavoitteena oli tarjota työkaluja lasten kasvattamisen ja vanhemmuuden eri aspektien parantamiseksi. Tänään selvitämme, kuinka potalle opettelu tapahtuu montessoripedagogiikan keinoin. Kuten tiedämme, vaipoista luopuminen on aikaa…

Lapsen kielellinen kehitys ja sen edistäminen

Lapsen kielellinen kehitys ja sen edistäminen kuuluvat useimpien vanhempien kiinnostuksen kohteisiin, vaikkakaan ei välttämättä tietoisesti. Lapsellasi on tarpeelliset taidot kielen oppimiseen, ja oppimisprosessi etenee omalla painollaan – vähitellen, mutta tehokkaasti. Pystyt kuitenkin vaikuttamaan lapsen kielelliseen kehitykseen positiivisesti hyödyntämällä tämän artikkelin…