lapsen kehitys

Kävelytuolin hyödyt ja haitat lapsen opetellessa kävelemään

Kävelytuoli on tuolia muistuttava apuväline, jossa seisomista ja kävelemistä opetteleva lapsi on tuettuna niin, että hänen jalkansa koskettavat lattiaa. Näin lapsi pystyy ponnistamaan jaloillaan vauhtia lattiasta. Kävelytuolin käyttö on kuin ryömimisen ja kävelemisen välimuoto. Mitä ovat kävelytuolin hyödyt ja haitat,…

Kuinka lapsen luontaista lahjakkuutta voidaan kehittää?

Lapsilla on paljon luovaa kapasiteettia ja potentiaalia, jotka ansaitsevat tulla huomatuksi ja stimuloiduksi. Tässä artikkelissa jaamme kahdeksan käytännön vinkkiä vanhemmille, jotka haluavat maksimoida lapsensa potentiaalin ja auttaa kehittämään tämän luontaista lahjakkuutta. Yksi tärkeimmistä lapsen luontaista lahjakkuutta koskevista aspekteista on huolehtia…

Miksi lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan?

Lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan lähinnä kahdesta syystä, joista ensimmäinen liittyy hänen oppimisprosessiinsa ja toinen hänen löytämistään asioista nauttimiseen. Lapset oppivat asioita kaavamaisella tavalla. Kun kaavoja toistetaan, niistä kerätty tieto ja ymmärrys jäävät lapsen mieleen. Tämän vuoksi lapsi pyrkii vaistomaisesti toistamaan tiettyjä…

Lapsen keskittymiskyvyn parantaminen 5 vinkin avulla

Tänä päivänä on yleistä, että lapset suorittavat montaa aktiviteettia samanaikaisesti. Tämä häiriötekijöiden liiallinen määrä voi vaikuttaa lapsen huomiojänteeseen. Tämän vuoksi olemme keränneet tähän artikkeliin viisi vinkkiä, joiden avulla lapsen keskittymiskyvyn parantaminen onnistuu. Pääsyy sille, että lapsen on vaikea keskittyä, on…

Kielen oppimisen viive lapsella

Lievä kielen oppimisen viive voidaan määritellä lieväksi vaikeudeksi kielen kehittymisen alkuaikoina. Kyseessä ei siis ole pitkäkestoinen ongelma. Kun lapsella ei ole kielellisiä kykyjä, jotka normaalisti liitetään kyseisen ikäiseen lapseen, hänellä on todennäköisesti viive kielen oppimisessa. Tavallisimmat syyt kielen oppimisen viivästymiseen ovat ylisuojelu ja…

Päivähoidon hyödyt lapselle

Lapsen jättäminen päiväkotiin tai muuhun hoitopaikkaan voi olla vanhemmille etenkin aluksi vaikeaa. Monet vanhemmat kuitenkin haluavat tai joutuvat jättämään lapsensa päivähoitoon monista eri syistä. Lapsen päiväkotiin jättämistä helpottamaan vanhempien on hyvä tietää, mitä ovat päivähoidon hyödyt lapselle. Päivähoito voi olla…

Lapsen kasvuhormonivajaus: Oireet, diagnosointi ja hoito

Lapsen kasvuhormonivajaus on kohtalaisen harvinainen tila, jossa aivolisäke ei tuota tarpeeksi kasvuhormonia, jolloin kasvu hidastuu. Arvioiden mukaan kouluikäisistä lapsista noin yksi neljästä tuhannesta kärsii kasvuhormonin puutoksesta. Tila on hieman yleisempi tytöillä kuin pojilla. Lapsen kasvuhormonivajaus Kasvuhormonin puute voi olla synnynnäinen…

Lasten emotionaalisen vahvuuden kehittäminen

Lasten emotionaalisen vahvuuden kehittäminen onnistuu tarjoamalla lapsille työkaluja, joita he tarvitsevat elämän eri tilanteita kohdatessaan. Vanhempana sinun on hyvä pitää mielessäsi, että henkisesti vahvat lapset ovat valmiita ottamaan vastaan kaikenlaisia haasteita. Nämä lapset kykenevät käsittelemään vaikeuksia ja ongelmia ja pääsemään…

Kuinka opettaa lasta rakastamaan itseään

On hidas prosessi opettaa lasta rakastamaan itseään, mutta opettaminen voidaan aloittaa jo varhaisessa iässä. Rakkaus itseä kohtaan voi auttaa lasta menestymään paremmin niin koulussa, kotona kuin henkilökohtaisissa ihmissuhteissakin. Lapsen itsetunto alkaa kehittyä elämän ensimmäisinä vuosina. Tässä mielessä vanhemmat ovat lapsuuden vaikutusvaltaisimpia…

Kuinka opettaa lasta kirjoittamaan?

Tänä päivänä meillä on käytettävissämme erilaisia laitteita ja teknologiaa, kun on aika opettaa lasta kirjoittamaan. Voimme hyödyntää puhelimia, tabletteja ja tietokoneita paitsi lataamalla pelejä ja opettavaisia sovelluksia, myös muilla tavoin. Kirjoittaminen on tärkeä taito, ja lapsen tulee oppia kirjoittamaan oikein…

Yleisimmät ylisuojelevan äidin piirteet

Tänään listaamme yleisimmät ylisuojelevan äidin piirteet, jotka jokaisen vanhemman on hyvä pitää mielessään. Jokainen vanhempi haluaa omalle lapselleen vain parasta, mutta joskus hyväksi kuvittelemastamme asiasta koituu lapselle vahinkoa. Ylisuojelevia vanhempia, jotka alitajuisesti estävät lastaan kontrolloimasta tämän omaa elämää, on paljon.…

Lapsen heikko koulumenestys ja sen 6 syytä

Lapsen heikko koulumenestys on vakava ongelma, johon on syytä puuttua. Jotta ongelman korjaamiseen löydetään oikeat ratkaisut, on sen aiheuttavat tekijät tunnistettava. Huonon koulumenestyksen syyt voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisiin syihin lukeutuvat esimerkiksi kouluympäristö, sosiaaliset suhteet, opettajat ja opetustekniikat. Sisäisiin…

Lapsen opettaminen auttamaan kotiaskareissa

Lasten on hyvä osata auttaa erilaisissa kotiaskareissa. Tänään kerromme, miksi näin on, ja opastamme, kuinka lapsi voidaan tutustuttaa talouden kotitöihin. Kotona auttaminen on elintärkä oppitunti lapselle, sillä se opettaa häntä kasvamaan itsenäiseksi. Jokin niinkin rutiininomainen ja tavallinen asia kuin vastuun kantaminen…

Lapsen motorinen kehitys alle viiden vuoden iässä

0-5-vuotiaan lapsen motorinen kehitys on kasvun ja elinikäisen oppimisen vaihe, joka kattaa kaikenlaiset taidot aina vastasyntyneen reflekseistä kokonaisten lauseiden kirjoittamiseen. Tänä aikana uutta eivät opi ainoastaan lapset, vaan myös heidän vanhempansa. Tämän jakson aikana motorisissa taidoissa tapahtuvat muutokset parantavat luiden, lihasten,…

Taekwondo ja sen hyödyt lapselle

Tämän päivän artikkelissa kerromme taekwondon sosiaalisista, fyysisistä ja psykologisista hyödyistä. Taekwondo vaatii pitkäjänteisyyttä ja opettaa perusarvoja sekä tuo mukanaan monia muitakin hyötyjä. Tämä korealainen kamppailulaji ei vastoin yleistä uskomusta perustu väkivaltaan tai yllytä aggressiivisuuteen. Lajin harjoittaminen ei vaadi suurta voimaa. Taekwondo…

Opettavaiset lelut kaksivuotiaille

Olemme koonneet tähän artikkeliin parhaat opettavaiset lelut kaksivuotiaille. Nämä lelut auttavat lasta tutustumaan maailmaan ja olemaan sen kanssa vuorovaikutuksessa. Leikkisät aktiviteetit tarjoavat lapselle mahdollisuuden kommunikoida, pitää hauskaa ja kehittää taitojaan, ja siksi oikeanlaisten lelujen valinta on tärkeää. Markkinoilla on miljoonia leluvaihtoehtoja, mutta…

Vauvan lihasten vahvistaminen 10 liikkeen avulla

Vauvan lihasten vahvistaminen tämän ensimmäisten elinkuukausiensa aikana on tärkeää, jotta lapsi pystyy myöhemmin istumaan, ryömimään ja kävelemään. Tämän takia vanhempia suositellaan hyödyntämään tässä artikkelissa esittelemiämme lihaksia vahvistavia liikkeitä. Liikunta on välttämätön asia jokaisen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Fyysinen aktiivisuus…

Lapsen itsekeskeisyys ja egosentrisen ajattelun vaihe

Lapsen itsekeskeisyys voi ilmetä jo nuorella iällä. On hyvin yleistä, että lapsi ei halua jakaa asioita toisten kanssa tai ottaa muiden tunteita huomioon. Kuinka vanhempien tulisi reagoida lapsen egosentrisen ajattelun vaiheeseen? Mitä on lasten itsekeskeisyys? Kun aikuisesta puhutaan itsekeskeisenä, tarkoitetaan…

Lapselle tulee opettaa empatiakykyä jo kotona

Lapsille on hyvin tärkeää opettaa empatiakykyä, sillä se on kaikkien hyvien ihmissuhteiden perusta. Lisäksi se johtaa myös terveempään ja täydempään elämään. Empatia on yksi arvokkaimmista ominaisuuksista, joita ihmiset voivat oppia. Se on kyky ymmärtää ja olla avoin muiden ihmisten tunteille…

Mitä tapahtuu, jos lapsi ei leiki? 8 huolestuttavaa oiretta

Leikkiminen on lapsille hyvin terveellistä, sillä leikin avulla he voivat tutkia maailmaa ympärillään. Erilaisten leikkien kautta he oppivat imitoimaan aikuisia, kokeilemaan asioita, ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään tajuntaansa ja luovuuttaan. Oikeastaan jos lapset eivät leiki, sillä voi olla heidän tulevaisuuksiinsa negatiivisia seurauksia. Nykypäivänä…