lapsen kehitys

Kuinka opettaa lasta rakastamaan itseään

On hidas prosessi opettaa lasta rakastamaan itseään, mutta opettaminen voidaan aloittaa jo varhaisessa iässä. Rakkaus itseä kohtaan voi auttaa lasta menestymään paremmin niin koulussa, kotona kuin henkilökohtaisissa ihmissuhteissakin. Lapsen itsetunto alkaa kehittyä elämän ensimmäisinä vuosina. Tässä mielessä vanhemmat ovat lapsuuden vaikutusvaltaisimpia…

Kuinka opettaa lasta kirjoittamaan?

Tänä päivänä meillä on käytettävissämme erilaisia laitteita ja teknologiaa, kun on aika opettaa lasta kirjoittamaan. Voimme hyödyntää puhelimia, tabletteja ja tietokoneita paitsi lataamalla pelejä ja opettavaisia sovelluksia, myös muilla tavoin. Kirjoittaminen on tärkeä taito, ja lapsen tulee oppia kirjoittamaan oikein…

Yleisimmät ylisuojelevan äidin piirteet

Tänään listaamme yleisimmät ylisuojelevan äidin piirteet, jotka jokaisen vanhemman on hyvä pitää mielessään. Jokainen vanhempi haluaa omalle lapselleen vain parasta, mutta joskus hyväksi kuvittelemastamme asiasta koituu lapselle vahinkoa. Ylisuojelevia vanhempia, jotka alitajuisesti estävät lastaan kontrolloimasta tämän omaa elämää, on paljon.…

Lapsen heikko koulumenestys ja sen 6 syytä

Lapsen heikko koulumenestys on vakava ongelma, johon on syytä puuttua. Jotta ongelman korjaamiseen löydetään oikeat ratkaisut, on sen aiheuttavat tekijät tunnistettava. Huonon koulumenestyksen syyt voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisiin syihin lukeutuvat esimerkiksi kouluympäristö, sosiaaliset suhteet, opettajat ja opetustekniikat. Sisäisiin…

Lapsen opettaminen auttamaan kotiaskareissa

Lasten on hyvä osata auttaa erilaisissa kotiaskareissa. Tänään kerromme, miksi näin on, ja opastamme, kuinka lapsi voidaan tutustuttaa talouden kotitöihin. Kotona auttaminen on elintärkä oppitunti lapselle, sillä se opettaa häntä kasvamaan itsenäiseksi. Jokin niinkin rutiininomainen ja tavallinen asia kuin vastuun kantaminen…

Lapsen motorinen kehitys alle viiden vuoden iässä

0-5-vuotiaan lapsen motorinen kehitys on kasvun ja elinikäisen oppimisen vaihe, joka kattaa kaikenlaiset taidot aina vastasyntyneen reflekseistä kokonaisten lauseiden kirjoittamiseen. Tänä aikana uutta eivät opi ainoastaan lapset, vaan myös heidän vanhempansa. Tämän jakson aikana motorisissa taidoissa tapahtuvat muutokset parantavat luiden, lihasten,…

Taekwondo ja sen hyödyt lapselle

Tämän päivän artikkelissa kerromme taekwondon sosiaalisista, fyysisistä ja psykologisista hyödyistä. Taekwondo vaatii pitkäjänteisyyttä ja opettaa perusarvoja sekä tuo mukanaan monia muitakin hyötyjä. Tämä korealainen kamppailulaji ei vastoin yleistä uskomusta perustu väkivaltaan tai yllytä aggressiivisuuteen. Lajin harjoittaminen ei vaadi suurta voimaa. Taekwondo…

Opettavaiset lelut kaksivuotiaille

Olemme koonneet tähän artikkeliin parhaat opettavaiset lelut kaksivuotiaille. Nämä lelut auttavat lasta tutustumaan maailmaan ja olemaan sen kanssa vuorovaikutuksessa. Leikkisät aktiviteetit tarjoavat lapselle mahdollisuuden kommunikoida, pitää hauskaa ja kehittää taitojaan, ja siksi oikeanlaisten lelujen valinta on tärkeää. Markkinoilla on miljoonia leluvaihtoehtoja, mutta…

Vauvan lihasten vahvistaminen 10 liikkeen avulla

Vauvan lihasten vahvistaminen tämän ensimmäisten elinkuukausiensa aikana on tärkeää, jotta lapsi pystyy myöhemmin istumaan, ryömimään ja kävelemään. Tämän takia vanhempia suositellaan hyödyntämään tässä artikkelissa esittelemiämme lihaksia vahvistavia liikkeitä. Liikunta on välttämätön asia jokaisen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Fyysinen aktiivisuus…

Lapsen itsekeskeisyys ja egosentrisen ajattelun vaihe

Lapsen itsekeskeisyys voi ilmetä jo nuorella iällä. On hyvin yleistä, että lapsi ei halua jakaa asioita toisten kanssa tai ottaa muiden tunteita huomioon. Kuinka vanhempien tulisi reagoida lapsen egosentrisen ajattelun vaiheeseen? Mitä on lasten itsekeskeisyys? Kun aikuisesta puhutaan itsekeskeisenä, tarkoitetaan…

Lapselle tulee opettaa empatiakykyä jo kotona

Lapsille on hyvin tärkeää opettaa empatiakykyä, sillä se on kaikkien hyvien ihmissuhteiden perusta. Lisäksi se johtaa myös terveempään ja täydempään elämään. Empatia on yksi arvokkaimmista ominaisuuksista, joita ihmiset voivat oppia. Se on kyky ymmärtää ja olla avoin muiden ihmisten tunteille…

Mitä tapahtuu, jos lapsi ei leiki? 8 huolestuttavaa oiretta

Leikkiminen on lapsille hyvin terveellistä, sillä leikin avulla he voivat tutkia maailmaa ympärillään. Erilaisten leikkien kautta he oppivat imitoimaan aikuisia, kokeilemaan asioita, ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään tajuntaansa ja luovuuttaan. Oikeastaan jos lapset eivät leiki, sillä voi olla heidän tulevaisuuksiinsa negatiivisia seurauksia. Nykypäivänä…

6 tunneälyä edistävää ilmaisua

Tunneälyä ei opeteta pelkästään järkeilyn ja teoreettisen tiedon avulla. Tässä prosessissa opetellaan omien tunteiden hallintaa ja pyritään sopusointuiseen yhteiseloon muiden ihmisten kanssa läpi erilaisten kehitysvaiheiden. Älykkyydellä viitataan puheissa yleensä oppimiskykyyn. Älykkyys pohjautuu tiedon hankkimiseen ja kykyyn soveltaa kerättyä tietoa. Koulutusjärjestelmät…

Lapsen kasvun prosenttipisteet joka ikäluokassa

Vanhempien on hyvä ymmärtää, mitä lapsen kasvun prosenttipisteet jokaisessa ikäluokassa tarkoittavat. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät raskauden alusta lähtien standardoituja kasvukaavioita seuratakseen lapsen pituuden ja painon kehitystä. Näitä kehityssuuntia verrataan yleismaailmallisiin keskiarvoihin ja tämän seurannan avulla varmistetaan lapsen terve kasvu. Lapsen kasvun…

Kehittävät lelut 2-vuotiaalle – 8 vinkkiä

Leikkiminen on tärkeää lapsen motorisen, älyllisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Lelujen täytyy kuitenkin olla lapsen iälle sopivia. Tässä artikkelissa esittelemme parhaat kehittävät lelut 2-vuotiaalle. Lelut ovat oiva keino rohkaista lasta kehittämään uusia ideoita ja mielikuvitustaan. Lelut myös auttavat lasta rentoutumaan.…

Lasten ja nuorten kasvukivut

Jos lapsi valittaa usein erityisesti alaraajojen kipua, kyseessä voivat olla kasvukivut. Kerromme tänään lisää tästä ikävästä vaivasta sekä sen oireista ja hoidosta. Lasten ja nuorten kasvukivut Alaraajojen kipua aiheuttavat kasvukivut ovat hyvin yleisiä kasvavassa iässä olevilla lapsilla ja esiteini-ikäisillä nuorilla.…

Vauvan ryömiminen ja ryömimisen lukuisat hyödyt

Tämän päiväisen artikkelimme aiheena on vauvan ryömiminen ja sen lukuisat hyödyt. Vauvan saadessa lisää voimaa ja varmuutta liikkeisiinsä ja alkaessa osoittaa kiinnostusta lattialla liikkumiseen, ollaan hyvin lähellä hetkeä, jolloin hän oppii ryömimään. Ryömiminen on olennainen osa lapsen motoristen taitojen kehitystä.…

Episodinen muisti: Koska lapsi alkaa muodostaa muistoja?

Missä iässä ihminen alkaa muodostaa muistoja? Onko totta, että ihminen voi muistaa, mitä tapahtui hänen ollessaan puolivuotias? Tänään kerromme, kuinka episodinen muisti toimii, ja miten lapsen muistot muodostuvat. Episodinen muisti Hyvin harvalla ihmisellä on muistoja asioista, jotka tapahtuivat heidän ollessaan…

Vauvan näköaistin kehitys ensimmäisten elinkuukausien aikana

Vauvan näköaistin kehitys on huimaa lapsen ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana. Ymmärtääkseen lastaan ja hänen käytöstään, jokaisen vanhemman on hyvä tietää, miten ja missä vaiheessa vauvan näkö kehittyy. Silmät ovat lapselle tärkeä kanava uuden ympäristönsä tarkkailua varten. Yksi parhaista hetkistä äitiydessä…

Vältä näitä virheitä, kun lapsi opettelee kävelemään

Lapsen kehityksen vaatima stimulointi riippuu lapsen kehitysvaiheesta. Joissain vaiheissa stimulointia tarvitaan vähemmän, mutta jokainen kehitysvaihe on silti tärkeä. Esimerkiksi prenataalinen stimulaatio jätetään joskus kokonaan pois laskuista, kun lapsi opettelee kävelemään. Stimulaatio jää huomiotta myös muissa vauvaiän vaiheissa. Joskin tämäkin on…