lapsen kehitys

Pienen lapsen kielen kehitys

Kieli on joukko kielellisiä merkkejä, abstraktioita, joiden avulla ilmaisemme ajatuksemme. Kieli auttaa meitä kommunikoimaan, mutta lapsen kielen kehitys on pitkä ja monimutkainen prosessi. Vauva alkaa nopeasti syntymänsä jälkeen jokellella, ja ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä useimmat lapset ovat sanoneet ensimmäisen sanansa. Tänään tarkastelemme…

Lapsen kiukkukohtausten valoisa puoli

Saatat ajatella, että lapsen kiukkukohtausten seurauksena ei voi olla muuta kuin kaoottinen ympäristö ja hermojen menettäminen. Usko tai älä, kiukkukohtaukset ja raivonpuuskat ovat tärkeä osa lapsen emotionaalista terveyttä ja hyvinvointia. Kiukkukohtaukset ovat osa jokaisen lapsiperheen arkea. Lapsen persoonallisuus kehittyy, ja…

Lapsen tuntoaistin stimuloiminen 5 harjoituksen avulla

Tuntoaistin stimuloiminen on olennainen osa lapsen kehitystä. Eri aistien – näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistin – kokeminen ja ymmärtäminen on tärkeää, sillä aistit paitsi auttavat lasta tutustumaan maailmaan, myös ymmärtämään ympäristöä ja omaa kehoa. Kokemamme tuntemukset ovat perusta kaikelle…

Luovan leikin hyödyt lapselle

Leikkiin kannustaminen on yksi tapa edistää lapsen oppimista ja kehitystä. Perinteiset leikit, joissa lapsi ei ole itse aloitteellinen osapuoli, eivät välttämättä ole paras tapa auttaa häntä saavuttamaan maksimaalisen potentiaaliansa. Jotta oppimista todella tapahtuu, lapsen tulisi saada olla suorassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä…

Lapsen uhmaikä ja siitä selviäminen

Uhmaikä on tärkeä muutos- ja kehitysvaihe, joka alkaa lapsen tunnistaessa itsensä ja muiden ihmisten eron. Vaihe alkaa yleensä hieman ennen lapsen toista syntymäpäivää ja päättyy viimeistään tämän ollessa 4-5-vuotias. Uhmaiässä lapsi kehittää omaa tahtoaan sekä sen ilmaisemista ja hallitsemista, ja…

Lapsen fonologinen tietoisuus

Oletko koskaan miettinyt, miksi puhumme tietyllä tavalla? Tai miksi lapset oppivat muodostamaan ääniä, jotka pikkuhiljaa muuttuvat sanoiksi? Tämän takana on fonologinen tietoisuus, jonka jokainen ihminen kehittää jo nuorella iällä sitä itse edes ymmärtämättä. Mitä on lapsen fonologinen tietoisuus? Fonologinen tietoisuus…

Miten lapsen tarkkaavaisuus kehittyy?

Kyky keskittää huomiota tiettyyn asiaan on perustavanlaatuinen kyky, mitä tulee kognitiiviseen prosessointiin. Tämän kyvyn hallitseminen on välttämätöntä oppimista varten. Tämän vuoksi olemme koonneet tähän artikkeliin tietoa siitä, miten lapsen tarkkaavaisuus kehittyy. Tarkkaavaisuutta pidetään monimutkaisena mentaalisena prosessina, joka on elintärkeä lapsen…

Miten lapsen havaintokyky kehittyy?

Lapsen aistimaailma on valmis jo hyvin nuorella iällä. Vaikka pienellä lapsella on kaikki valmiudet vastaanottaa informaatiota, hänen tulkintataitonsa kehittyy hitaammin. Tässä artikkelissa kerromme, millaisen prosessin kautta lapsen havaintokyky kehittyy, ja miksi lapsen stimulointi on tärkeää havaintokyvyn kannalta. Mikä on havaintokyky?…

Lapsesi ei pysy ikuisesti pienenä – kiinnitä siis häneen huomiota

Arjen keskellä vanhemmat eivät aina muista, että lapsuusaika on ohi yllättävän nopeasti. Vaikka ensimmäiset kuukaudet ovatkin täynnä vaipanvaihtoa, puuron keittämistä ja pyykkäämistä, jonakin päivänä vanhemmat saattavat lapsensa ensimmäistä kertaa koulun porteille. Viimeistään tämä on se hetki, jolloin huomaat, että lapsesi…

Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää hellyyden ja läheisyyden saanti vauvalle oikeastaan onkaan? Asiasta on paljon tutkimustietoa, ja nykyään tiedetään, että lapsen aivojen kehitys riippuu paljon äidin, isän tai muun tärkeän hoitajan rakkaudenosoituksista. Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys Ensimmäiset kolme…

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? Mitä lapselta ei saisi koskaan puuttua? Nämä kysymykset ovat tavallisia etenkin tuoreiden vanhempien keskuudessa. Seuraavaksi listaamme kuusi asiaa, jotka ovat tärkeässä asemassa lapsen terveen kasvun takaamiseksi. Yhdysvaltalaiset lastenlääkäri T. Berry Brazelton ja professori Stanley I.…

Kuinka lapsi kehittää oman persoonallisuutensa?

Jokainen lapsi kehittää oman persoonallisuutensa, eikä maailmassa ei ole kahta täysin samanlaista henkilöä. Persoonallisuuden kehitys alkaa heti ihmisen syntymän jälkeen, mutta kuinka se oikeastaan tapahtuu? Kuinka lapsi kehittää oman persoonallisuutensa? Jokainen vanhempi, jolla on useampi kuin yksi lapsi, tietää, että…

Miksi vauvat syntyvät sini- tai harmaasilmäisinä?

Vauvat syntyvät tavallisesti sini- tai harmaasilmäisinä, mutta syntymähetken silmien väri ei välttämättä ole pysyvä. Silmien väri vakiintuu yleensä ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä, mutta osalla lapsista muutos kestää jopa vuosia. Miksi vauvat syntyvät sini- tai harmaasilmäisinä? Silmän iiris saa värinsä melaniinista. Monilla…

7 stimuloivaa aktiviteettia puolen vuoden ikäiselle vauvalle

Tänään esittelemme seitsemän stimuloivaa aktiviteettia puolen vuoden ikäiselle vauvalle. Nämä ovat asioita, joita vanhemmat voivat tehdä lapsensa kanssa tukeakseen tämän uusien kykyjen kehitystä. Puolen vuoden iässä vauva kehittyy ja edistyy isoin harppauksin niin kyvyissään kuin käytöksessäänkin. Siksi on erittäin tärkeää,…

Älypuhelimen käyttö saattaa aiheuttaa viiveitä lapsen puheen kehityksessä

Tänä päivänä törmätään aivan uudenlaisiin terveysongelmiin teknologian käytön seurauksena. Tietyt tutkimukset antavat viitteitä esimerkiksi siitä, että älypuhelimen käyttö saattaa aiheuttaa viiveitä lapsen puheen kehityksessä. Vanhemmilla on usein tapana verrata lastaan tämän ikätovereihin, etenkin mitä tulee lapsen kehitykseen. Vanhempia voi kiinnostaa…

Vanhemmat voivat auttaa lasta kehittämään huumorintajuaan

Jos perheessäsi tai lähipiirissäsi on noin neljän vuoden ikäinen lapsi, olet varmasti huomannut hänellä olevan kyky hymyillä ja nauraa sata kertaa päivässä. Huomautettakoon, että aikuiset nauravat keskimäärin vain 17 kertaa päivässä ollessaan hyvällä tuulella. On tärkeää auttaa lasta kehittämään huumorintajuaan,…

Mitä on lapsuusajan sosialisaatio?

Lapsuusajan sosialisaatio on jokaisen ihmisen kehitykselle tärkeä prosessi. Lapsen sosiaalistaminen tapahtuu pitkälti vanhempien ja muiden lapselle tärkeiden henkilöiden kautta, mutta myöhemmin sosiaalistumisen piiri kasvaa, ja esimerkiksi koulu näyttelee suurta roolia lapsen sosiaalistumisessa. Mitä on lapsuusajan sosialisaatio? Ihminen on sosiaalinen olento.…

Kuinka auttaa lasta, joka ei siedä pettymyksiä?

Tässä artikkelissa kerromme tavoista, joilla voidaan auttaa lasta, joka ei siedä pettymyksiä tai sietää niitä huonosti. Lasten on opittava käsittelemään pettymyksiä nuoresta iästä lähtien, jotta he pystyvät myöhemmin kohtaamaan erilaisia tilanteita päivittäisessä elämässään. On tärkeää ymmärtää, että pettymyksen tunne on…

Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että älykkyys peritään äidiltä. Lue näistä löydöksistä lisää alta. Naiset ovat saaneet nyky-yhteiskunnassamme jalansijaa, mitä tulee sukupuolten välisiin eroihin. Seurauksena on se, että myös yksinhuoltajaäidit pystyvät tarjoamaan lapsilleen kaiken näiden tarvitseman. Naisten ei myöskään tarvitse etsiä itselleen…

Lapselle laulamisen hyödyt

Lapselle laulamisen hyödyt ovat moninaiset. Laulaminen esimerkiksi auttaa lujittamaan vauvan ja vanhemman välistä emotionaalista sidettä lapsen tuntiessa vanhempansa kiintymyksen laulun kautta. Lapselleen laulavasta vanhemmasta muodostuu kiintymyksen kohde, joka luo lapselle turvan tunnetta. Hän ojentaa lapselle lujan ja tukevan käden, joka…