lapsen kehitys

Vauvan painon kehitys ensimmäisenä elinvuotena

Vauvan painon kehitys ensimmäisen elinvuoden aikana on melko ihmeellinen asia. Syntyessään lapsi painaa normaalisti 2,8-4,8 kg, mutta jo vuodessa paino on noussut noin kymmeneen kiloon. Samalla tavalla pituuskasvu on hurjaa tässä elämänvaiheessa. Tämän vuoksi haluammekin nyt antaa yksityiskohtaisempaa tietoa vauvan…

Ryömimään opettelun vaiheet

Tässä artikkelissa kerromme, mitä ovat ryömimään opettelun vaiheet ja miten ryömimään oppiminen hyödyttää lapsen muuta kehitystä. Ihmisen kehitys etenee tietyssä järjestyksessä, mikä tarkoittaa, että yhden taidon oppiminen auttaa toisen taidon kehittymisessä. Vauva aloittaa helpoilla toiminnoilla, ja ajan kuluessa hänen kykynsä kehittyvät…

Vauvan elämän yhdeksäs kuukausi

Vauvan elämän yhdeksäs kuukausi on yleensä täynnä rakkauden osoituksia lapsen taholta. Suukkoja, silitystä, halauksia ja muita helliä eleitä ei kerta kaikkiaan voi olla liikaa tässä vaiheessa vauvan elämää. Onkin selvää, että näinä aikoina vanhemmat saavat äärettömän paljon iloa vauvansa käytöksestä.…

Miten lapsen makumieltymykset kehittyvät?

Perimä vaikuttaa paljon siihen, mistä ruoasta pidämme ja mistä emme, mutta geenien lisäksi makumieltymyksiin vaikuttavat myös muut asiat. Ihmisen maku voi muuttua, ja hän saattaa omaksua uusia ruokailutottumuksia ajan saatossa. Jatka lukemista, niin saat tietää lisää siitä, miten lapsen makumieltymykset…

Esikouluikäisen lapsen viivästynyt puheen kehitys

Tässä artikkelissa kerromme, miten lapsen viivästynyt puheen kehitys ilmenee, joten voit ottaa tiedot ja neuvot talteen, mikäli aihe koskettaa sinua ja lastasi. Jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa, minkä vuoksi puheen kehitykselle on vaikea määrittää normaalia aikataulua. Vanhempien on kuitenkin hyvä…

3 tapaa opettaa lapselle ongelmanratkaisutaitoja

Opettaessasi lapselle arvoja, hän oppii käyttäytymään ja toimimaan elämässä. Esimerkiksi erimielisyydet ovat normaali osa elämää, mutta lapsi ei välttämättä tiedä, miten suhtautua niihin. Opettamalla lapselle ongelmanratkaisutaitoja, autat häntä valmistautumaan tulevaisuuteen. Opeta lapselle ongelmanratkaisutaitoja jo kotona Monella lapsella voi olla vaikeuksia…

Onko vanhempi ainoa, joka ymmärtää vauvan puhetta?

Oletko huomannut, että usein vanhempi tuntuu olevan ainoa, joka ymmärtää vauvan puhetta? Äidin ja vauvan tai isän ja vauvan välinen suhde on niin intiimi, että tunteet ohjaavat vanhempaa ja auttavat häntä ymmärtämään lapsen ääntelyä. Näin vanhempi onkin varsinainen tulkki tässä…

Pienen lapsen kielen kehitys

Kieli on joukko kielellisiä merkkejä, abstraktioita, joiden avulla ilmaisemme ajatuksemme. Kieli auttaa meitä kommunikoimaan, mutta lapsen kielen kehitys on pitkä ja monimutkainen prosessi. Vauva alkaa nopeasti syntymänsä jälkeen jokellella, ja ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä useimmat lapset ovat sanoneet ensimmäisen sanansa. Tänään tarkastelemme…

Lapsen kiukkukohtausten valoisa puoli

Saatat ajatella, että lapsen kiukkukohtausten seurauksena ei voi olla muuta kuin kaoottinen ympäristö ja hermojen menettäminen. Usko tai älä, kiukkukohtaukset ja raivonpuuskat ovat tärkeä osa lapsen emotionaalista terveyttä ja hyvinvointia. Kiukkukohtaukset ovat osa jokaisen lapsiperheen arkea. Lapsen persoonallisuus kehittyy, ja…

Lapsen tuntoaistin stimuloiminen 5 harjoituksen avulla

Tuntoaistin stimuloiminen on olennainen osa lapsen kehitystä. Eri aistien – näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistin – kokeminen ja ymmärtäminen on tärkeää, sillä aistit paitsi auttavat lasta tutustumaan maailmaan, myös ymmärtämään ympäristöä ja omaa kehoa. Kokemamme tuntemukset ovat perusta kaikelle…

Luovan leikin hyödyt lapselle

Leikkiin kannustaminen on yksi tapa edistää lapsen oppimista ja kehitystä. Perinteiset leikit, joissa lapsi ei ole itse aloitteellinen osapuoli, eivät välttämättä ole paras tapa auttaa häntä saavuttamaan maksimaalisen potentiaaliansa. Jotta oppimista todella tapahtuu, lapsen tulisi saada olla suorassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä…

Lapsen uhmaikä ja siitä selviäminen

Uhmaikä on tärkeä muutos- ja kehitysvaihe, joka alkaa lapsen tunnistaessa itsensä ja muiden ihmisten eron. Vaihe alkaa yleensä hieman ennen lapsen toista syntymäpäivää ja päättyy viimeistään tämän ollessa 4-5-vuotias. Uhmaiässä lapsi kehittää omaa tahtoaan sekä sen ilmaisemista ja hallitsemista, ja…

Lapsen fonologinen tietoisuus

Oletko koskaan miettinyt, miksi puhumme tietyllä tavalla? Tai miksi lapset oppivat muodostamaan ääniä, jotka pikkuhiljaa muuttuvat sanoiksi? Tämän takana on fonologinen tietoisuus, jonka jokainen ihminen kehittää jo nuorella iällä sitä itse edes ymmärtämättä. Mitä on lapsen fonologinen tietoisuus? Fonologinen tietoisuus…

Miten lapsen tarkkaavaisuus kehittyy?

Kyky keskittää huomiota tiettyyn asiaan on perustavanlaatuinen kyky, mitä tulee kognitiiviseen prosessointiin. Tämän kyvyn hallitseminen on välttämätöntä oppimista varten. Tämän vuoksi olemme koonneet tähän artikkeliin tietoa siitä, miten lapsen tarkkaavaisuus kehittyy. Tarkkaavaisuutta pidetään monimutkaisena mentaalisena prosessina, joka on elintärkeä lapsen…

Miten lapsen havaintokyky kehittyy?

Lapsen aistimaailma on valmis jo hyvin nuorella iällä. Vaikka pienellä lapsella on kaikki valmiudet vastaanottaa informaatiota, hänen tulkintataitonsa kehittyy hitaammin. Tässä artikkelissa kerromme, millaisen prosessin kautta lapsen havaintokyky kehittyy, ja miksi lapsen stimulointi on tärkeää havaintokyvyn kannalta. Mikä on havaintokyky?…

Lapsesi ei pysy ikuisesti pienenä – kiinnitä siis häneen huomiota

Arjen keskellä vanhemmat eivät aina muista, että lapsuusaika on ohi yllättävän nopeasti. Vaikka ensimmäiset kuukaudet ovatkin täynnä vaipanvaihtoa, puuron keittämistä ja pyykkäämistä, jonakin päivänä vanhemmat saattavat lapsensa ensimmäistä kertaa koulun porteille. Viimeistään tämä on se hetki, jolloin huomaat, että lapsesi…

Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää hellyyden ja läheisyyden saanti vauvalle oikeastaan onkaan? Asiasta on paljon tutkimustietoa, ja nykyään tiedetään, että lapsen aivojen kehitys riippuu paljon äidin, isän tai muun tärkeän hoitajan rakkaudenosoituksista. Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys Ensimmäiset kolme…

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? Mitä lapselta ei saisi koskaan puuttua? Nämä kysymykset ovat tavallisia etenkin tuoreiden vanhempien keskuudessa. Seuraavaksi listaamme kuusi asiaa, jotka ovat tärkeässä asemassa lapsen terveen kasvun takaamiseksi. Yhdysvaltalaiset lastenlääkäri T. Berry Brazelton ja professori Stanley I.…

Kuinka lapsi kehittää oman persoonallisuutensa?

Jokainen lapsi kehittää oman persoonallisuutensa, eikä maailmassa ei ole kahta täysin samanlaista henkilöä. Persoonallisuuden kehitys alkaa heti ihmisen syntymän jälkeen, mutta kuinka se oikeastaan tapahtuu? Kuinka lapsi kehittää oman persoonallisuutensa? Jokainen vanhempi, jolla on useampi kuin yksi lapsi, tietää, että…

Miksi vauvat syntyvät sini- tai harmaasilmäisinä?

Vauvat syntyvät tavallisesti sini- tai harmaasilmäisinä, mutta syntymähetken silmien väri ei välttämättä ole pysyvä. Silmien väri vakiintuu yleensä ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä, mutta osalla lapsista muutos kestää jopa vuosia. Miksi vauvat syntyvät sini- tai harmaasilmäisinä? Silmän iiris saa värinsä melaniinista. Monilla…