kehitys

Peilin edessä leikkimisen hyödyt vauvalle

Olen saattanut kuulla uskomuksesta, jonka mukaan peilin edessä leikkiminen viivästyttää lapsen puheen kehitystä, mutta kyseessä on pelkkä myytti, joka ei pidä paikkaansa. Peilin edessä leikkimisen hyödyt ovat päinvastoin moninaiset. Se, että vauva näkee itsensä peilistä erilaisissa aktiviteeteissa, edistää hänen kehitystään monin…

6 saavutusta lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana

Lapsi saavuttaa ensimmäisen elinvuoden aikana monia merkittäviä virstanpylväitä, jotka tekevät vanhemmat äärettömän ylpeiksi. Vanhempien huolenpidon ja omistautumisen ansiosta vauva oppii uusia kykyjä ja uudenlaisia käyttäytymismalleja, jotka määrittävät myös hänen persoonallisuuttaan. Vanhemmat ovat lapsen ensisijaisia roolimalleja tämän ensimmäisen elinvuoden aikana –…

Lapsen uhmaikä ja siitä selviäminen

Uhmaikä on tärkeä muutos- ja kehitysvaihe, joka alkaa lapsen tunnistaessa itsensä ja muiden ihmisten eron. Vaihe alkaa yleensä hieman ennen lapsen toista syntymäpäivää ja päättyy viimeistään tämän ollessa 4-5-vuotias. Uhmaiässä lapsi kehittää omaa tahtoaan sekä sen ilmaisemista ja hallitsemista, ja…

Pakohuoneet ja niiden hyödyt lapselle

Tänä päivänä lähes kaikki tietävät, mitä pakohuoneet eli pakohuonepelit ovat. Aikaisemmin pakohuoneet ovat olleet lähes yksinomaan aikuisten käytössä, mutta pikkuhiljaa avataan myös lapsille sopivia huoneita. Pakohuonepelit ovat paitsi viihdyttäviä, myös hyödyllisiä lapsille monella tapaa. Mitä pakohuoneet ovat? On olemassa huone, tehtävä…

Lapsen fonologinen tietoisuus

Oletko koskaan miettinyt, miksi puhumme tietyllä tavalla? Tai miksi lapset oppivat muodostamaan ääniä, jotka pikkuhiljaa muuttuvat sanoiksi? Tämän takana on fonologinen tietoisuus, jonka jokainen ihminen kehittää jo nuorella iällä sitä itse edes ymmärtämättä. Mitä on lapsen fonologinen tietoisuus? Fonologinen tietoisuus…

Miten lapsen tarkkaavaisuus kehittyy?

Kyky keskittää huomiota tiettyyn asiaan on perustavanlaatuinen kyky, mitä tulee kognitiiviseen prosessointiin. Tämän kyvyn hallitseminen on välttämätöntä oppimista varten. Tämän vuoksi olemme koonneet tähän artikkeliin tietoa siitä, miten lapsen tarkkaavaisuus kehittyy. Tarkkaavaisuutta pidetään monimutkaisena mentaalisena prosessina, joka on elintärkeä lapsen…

Miten lapsen havaintokyky kehittyy?

Lapsen aistimaailma on valmis jo hyvin nuorella iällä. Vaikka pienellä lapsella on kaikki valmiudet vastaanottaa informaatiota, hänen tulkintataitonsa kehittyy hitaammin. Tässä artikkelissa kerromme, millaisen prosessin kautta lapsen havaintokyky kehittyy, ja miksi lapsen stimulointi on tärkeää havaintokyvyn kannalta. Mikä on havaintokyky?…

Transitio-objektit – lelut, joita ilman lapsesi ei voi elää

Jokainen vanhempi tietää, että lapset tykästyvät ja kiintyvät usein tiettyyn pehmoleluun tai riepuun. Lapsi ottaa tämän esineen mukaansa mihin ikinä meneekin, ja vaikuttaa siltä, ettei hän voisi elää ilman sitä. Mutta mitä nämä transitio-objektit eli siirtymäkohteet todella merkitsevät psykologisella tasolla?…

Uniongelmien seuraukset nuorilla

Lepo ja nukkuminen on tärkeää sekä mielen että kehon uudistumisen kannalta. Uni on hyvin tärkeässä roolissa jokaisen elämässä, mutta erityisen tärkeää se on lapsille ja nuorille, jotka ovat vielä kehittymässä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Nuoret käyvät läpi monia erilaisia fyysisiä, psykologisia, emotionaalisia…

Palapelien psykologiset hyödyt lapsille

Kaikki maailman lapset pitävät leikkimisestä, kasvoivatpa he missä tahansa maassa ja kulttuurissa. Monet pelit ja leikit paitsi viihdyttävät, myös opettavat ja kehittävät lapsen mieltä ja fysiikkaa. Tänään kerromme, millaisia ovat palapelien psykologiset hyödyt, ja miksi lapsi kannattaa tutustuttaa palapeleihin jo…

Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää hellyyden ja läheisyyden saanti vauvalle oikeastaan onkaan? Asiasta on paljon tutkimustietoa, ja nykyään tiedetään, että lapsen aivojen kehitys riippuu paljon äidin, isän tai muun tärkeän hoitajan rakkaudenosoituksista. Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys Ensimmäiset kolme…

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? Mitä lapselta ei saisi koskaan puuttua? Nämä kysymykset ovat tavallisia etenkin tuoreiden vanhempien keskuudessa. Seuraavaksi listaamme kuusi asiaa, jotka ovat tärkeässä asemassa lapsen terveen kasvun takaamiseksi. Yhdysvaltalaiset lastenlääkäri T. Berry Brazelton ja professori Stanley I.…

Kuinka lapsi kehittää oman persoonallisuutensa?

Jokainen lapsi kehittää oman persoonallisuutensa, eikä maailmassa ei ole kahta täysin samanlaista henkilöä. Persoonallisuuden kehitys alkaa heti ihmisen syntymän jälkeen, mutta kuinka se oikeastaan tapahtuu? Kuinka lapsi kehittää oman persoonallisuutensa? Jokainen vanhempi, jolla on useampi kuin yksi lapsi, tietää, että…

Murrosikäisiin liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot

Murrosikäisiin liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot ovat hyvin tavallisia, emmekä useinkaan tule miettineeksi niiden olevan myös riski lapsen identiteetin rakentumiselle. Yhteiskunnan ja sen kontekstin, jossa elämme, ymmärtäminen voi olla vaikea ja monimutkainen tehtävä. Tämän vuoksi luomme erilaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka…

Kuinka tukea vauvan näkökyvyn kehitystä?

Esimerkiksi lapsen lempilelun piilottaminen yhteisten leikkien aikana on mainio tapa tukea vauvan näkökyvyn kehitystä. Kun lelusta jätetään vain osa näkyviin, lapsi kyllä löytää sen. Vauvan näkökyvyn stimulointi on tärkeä tehtävä, joka avaa hänen silmänsä elämään, joka suorastaan pursuaa kokemuksia ja…

5 harjoitusta lapsen käsialan parantamiseksi

Vaikka kynän käyttäminen vaikuttaakin aikuisesta kohtalaisen yksinkertaiselta tehtävältä, kirjoittaminen edellyttää sellaisten motoristen ja sensoristen prosessien taitamista, jotka eivät aina ole ihmiselle automaattisia. Kirjoituskyky on myös riippuvainen käden lihasten riittävästä kehittymisestä. Alla esittelemme lapsen käsialan parantamiseksi viisi harjoitusta, jotka kehittävät samalla…

Autosomaaliset kromosomihäiriöt

Autosomaaliset kromosomihäiriöt ovat melko yleisiä. Ne ovat synnynnäisiä vaivoja, sillä kromosomeja on jokaisessa kehomme solussa. Jokaisen kromosomin varsi jakautuu neljään alueeseen ja jokaisen alueen jokainen segmentti on numeroitu suhteessa siihen, kuinka kaukana se on sentromeeristä. Kromosomin lyhyempi varsi on nimeltään…

Lapsen kypsyyden kehittyminen vaiheineen

Lapsen kypsyyden kehittyminen ja emotionaalinen edistyminen tapahtuu vaiheittain. Polku, jonka lapsi kulkee täydestä riippuvaisuudesta täyteen riippumattomuuteen – niin fyysiseen kuin henkiseenkin – on pitkä ja vaatii vanhempien tukea. Vanhempien on tärkeä tietää, miten lapsen kypsyyden kehittyminen etenee, jotta mahdolliset poikkeavuudet…

Missä iässä pojat lakkaavat kasvamasta ja kehittymästä?

Lähes kaikki vanhemmat tietävät tasapainoisen ruokavalion näyttelevän suurta roolia lapsen kehityksessä. Ravinto ei kuitenkaan ole ainoa lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttava tekijä. Olemme jo aikaisemmin kertoneet, milloin tyttöjen kasvu päättyy, ja tänään vastaamme kysymykseen siitä, missä iässä pojat lakkaavat kasvamasta…

Mikä on paras ikä oppimiselle?

Monet vanhemmat pohtivat, mikä on paras ikä oppimiselle, eli milloin lapsi oppii parhaiten motorisia ja kognitiivisia taitoja sekä emotionaalista ymmärrystä. Tästä artikkelista löydät kaiken tarvitsemasi tiedon aiheeseen liittyen. Kun lasta tarkkaillaan hänen päivittäisten aktiviteettiensa ja leikkiensä parissa, huomataan, kuinka nopeasti…