Kasvatus

Lapsen kasvatus on yksi vaikeimmista asioista, joka vanhempien täytyy tehdä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja me kaikki haluamme tehdä parhaamme kasvattaaksemme lapsemme hyvin. Täällä puhumme tästä kaikesta: hoitopaikan tai päiväkodin valitsemisesta, kiukkukohtausten käsittelemisestä, parhaasta kurinpitotavasta, kodin säännöistä ja muista asioista, jotka auttavat sinua kasvattamaan lapsestasi vastuullisen aikuisen.

7 yleistä virhettä lasten kasvatuksessa

Moni vanhempi kokee ahdistusta ja epävarmuutta lasten kasvatusta koskien. Tämä johtuu siitä, että he eivät välttämättä tiedä, kuinka opastaa lasta ja pitää tälle kuria parhaalla mahdollisella tavalla. Välttämällä tekemästä tässä artikkelissa esittelemiämme seitsemää yleistä virhettä lasten kasvatuksessa, voit tulla paremmaksi…

8 sovellusta tukemaan vieraan kielen oppimista

Vieraan kielen oppimista tukemaan suunnitellut sovellukset ovat loistavia työkaluja, joiden avulla opiskelusta tehdään interaktiivisempaa. Teknologia motivoi lapsia hankkimaan uusia taitoja kokemusperäiseen keinoon pohjautuen. Parhaassa tapauksessa tällaisten sovellusten käyttäminen auttaa lasta näkemään oppimisen hauskana asiana. Tässä artikkelissa esittelemiämme vieraan kielen oppimista…

Onko opiskelun ja äitiyden yhdistäminen mahdotonta?

Moni nuorena lapsen saava unohtaa omat opiskeluhaaveensa tai päättää lykätä niitä hamaan tulevaisuuteen. Lapsen saamisen ei pitäisi kuitenkaan tarkoittaa omien haaveiden ja tavoitteiden täydellistä hautaamista. Opiskelun ja äitiyden yhdistäminen voi olla raskasta ja haastavaa, mutta se ei ole mahdotonta. Jo…

Mitä on mallioppiminen ja mitä siitä tulee tietää?

Mallioppiminen on osa Albert Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaa. Psykologi Bandura uskoi, että ihminen oppii havainnoimalla muiden ihmisten toimintaa ja sen seurauksia. Mallioppiminen on havainnoivan oppimisen muoto, ja se perustuu siihen, että jäljitellään mallina toimivan henkilön käyttäytymistä. Tämä prosessi tapahtuu päivittäin…

5 motivoivaa aktiviteettia, jotka kannustavat lasta lukemaan

Tarjoamalla aktiviteetteja, jotka kannustavat lasta lukemaan, edistät samalla lapsen älykkyyden ja kommunikointitaitojen kehittymistä. Lukeminen on loistavaa ajanvietettä, joka parantaa keskittymiskykyä, aktivoi mentaalisia prosesseja, laajentaa sanavarastoa sekä parantaa kirjallista ja suullista ilmaisua. Kaiken tämän lisäksi lukeminen tarjoaa monia muitakin hyötyjä lapsen…

Vaikuttaako sisarusten välinen syntymäjärjestys lasten persoonallisuuteen?

Saman perheen lapset omaksuvat erilaisia rooleja riippuen siitä, ovatko he sisaruksiaan vanhempia vai nuorempia. Joidenkin tutkimusten mukaan sisarusten välinen syntymäjärjestys vaikuttaa lasten persoonallisuuteen, ja juuri tästä aiheesta kerromme tänään lisää. Syntymäjärjestys voi vaikuttaa sekä perheen lasten luonteeseen että käytökseen, ja…

Kuinka vähentää sisarusten välistä kilpailua?

Jos perheessä on useampi lapsi, jossain vaiheessa tulee vastaan konfliktitilanne, jossa vanhemmat joutuvat toimimaan sovittelijan roolissa. Tällaisina hetkinä monet vanhemmat pohtivat, mikä on paras tapa vähentää sisarusten välistä kilpailua. Monilla – joskaan ei kaikilla – sisaruksilla on tapana riidellä ja…

Töihin paluu äitiysloman jälkeen

Töihin paluu äitiysloman jälkeen on monelle naiselle haastava tilanne, ja ensimmäiset päivät erossa lapsesta voivat olla vaikeita. Palatako töihin vai ei? Töihin paluu äitiysloman jälkeen tarkoittaa monelle naiselle vapauden ja itsenäisyyden palautumista, mutta osa kokee töihin palaamisen ahdistavana, stressaavana ja…

Palkintojen ja rangaistusten käyttö koulutyössä

Palkitsemisen ja rankaisemisen tehokkuus opiskeluun liittyen on aihe, josta käydään jatkuvaa keskustelua vanhempien keskuudessa. Nämä kaksi metodia motivoivat lasta eri tavoin, mikä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita kummankaan olevan tehokas tai hyvä tekniikka. Tässä artikkelissa analysoimme, onko palkintojen ja rangaistusten käyttö…

Parhaat menetelmät kielten opettamiseen

Kieli on ihmisten käyttämä järjestelmä, jossa ajatukset ilmaistaan kielellisillä merkeillä, abstraktioilla. Mitä tulee kielten opettamiseen, on tärkeää tehdä ero äidinkielen ja vieraiden kielten välillä. Uuden kielen oppiminen tarkoittaa uuden merkkijärjestelmän ja sen sääntöjen ja toimintatapojen tuntemista ja omaksumista. Tässä artikkelissa tarkastelemme…

Miksi sosialisaatio on niin tärkeää lapsuudessa?

Ihminen on sosiaalinen olento. Vietämme koko elämämme sopeutumalla yhteiskuntaan ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sosiaaliset suhteemme suojaavat meitä omalta osaltaan stressiltä ja parantavat niin henkistä kuin fyysistäkin terveyttämme. Tänään kerromme, miksi sosialisaatio on niin tärkeää jo lapsuudessa. Länsimainen yhteiskunta…

Kannattaako lapsen palkitseminen hyvistä arvosanoista?

Monet vanhemmat turvautuvat palkitsemisjärjestelmään varmistaakseen lapsensa tekevän töitä koulumenestyksensä eteen. Lapsen palkitseminen hyvistä arvosanoista voi olla sekä hyödyllistä että haitallista. On tärkeää, että lasta kehutaan ja onnitellaan koulumenestyksestä, mutta häntä ei tulisi lahjoa palkinnoilla. Lapsen ainoa vastuu on opiskelu, ja…

Kuinka toimia, kun lapsen pelot ovat irrationaalisia?

On tavallista, että lapsen pelot ovat irrationaalisia. Vaikka tämä onkin täysin normaalia, pelot voivat olla vanhemmille turhauttavia, sillä usein tuntuu siltä, että mitkään teot tai sanat eivät auta lasta. Lapsella saattaa olla irrationaalisia pelkoja esimerkiksi hirviöistä sängyn alla, ja hän…

Lapsen terveellisten elintapojen edistäminen

Lapsi oppii parhaiten vanhempiensa esimerkistä. Näin ollen lapsen terveellisten elintapojen edistäminen on helpointa, kun myös perheen aikuiset noudattavat niitä. Terveellinen elämäntyyli tarkoittaa muutakin kuin tasapainoista ruokavaliota – se kattaa liikunnan, perheen yhdessäolon, työn ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin. Tuoreet vanhemmat haluavat olla…

Kuinka toimia, jos ei pidä tyttärensä kumppanista?

On luonnollista, että jokainen äiti ja isä haluaa taata lapsensa onnellisuuden, turvallisuuden ja menestyksen. Jokainen lapsi kuitenkin kasvaa lopulta nuoreksi ja aikuiseksi, ja tulee aika, kun hänen täytyy antaa tehdä omat päätöksensä. Yksi näistä päätöksistä on monessa tapauksessa kumppanin valinta. Lapsen…

Tavalliset virheet älykkään lapsen kasvatuksessa

On tavallista, että poikkeuksellisen älykkään lapsen vanhemmat kokevat monet tilanteet hämmentävinä. Tänään esittelemme vanhempien tekemät tavallisimmat virheet älykkään lapsen kasvatuksessa, jotka johtuvat pitkälti siitä, että vanhemmat eivät osaa reagoida oikein lapsen kykyihin ja toisaalta heikkouksiin. Lasten kasvattaminen voi olla vaikeaa,…

Miten lapsen aggressiivisuus saadaan loppumaan?

Aggressiivinen käytös ja väkivalta ovat valitettavan yleisiä ilmiöitä. Mitä tulee lapsiin ja aggressiivisuuteen, kyseessä on huolestuttava, joskaan ei uusi, ilmiö. Tänään kerromme, miten lapsen aggressiivisuus kehittyy, ja miten siihen kannattaa suhtautua, jotta lapsen käytös saadaan muuttumaan. Mitä on lapsen aggressiivisuus?…

Kuinka välttää lapsen mustasukkaisuus uuden sisaruksen syntyessä?

Vauvan syntyessä perheeseen vanhempi lapsi voi reagoida mustasukkaisuudella pelätessään menettävänsä vanhempiensa rakkauden. Lapsi voi kuitenkin oppia paljon kilpaillessaan vanhempiensa rakkaudesta. Tässä artikkelissa annamme neuvoja, joiden avulla voidaan välttää lapsen mustasukkaisuus uuden sisaruksen syntyessä. Kun perheeseen odotetaan uutta lasta Lapsen saapuminen aiheuttaa…

Kivien koristeleminen on koko perheen yhteinen harrastus

Askarteluun voidaan käyttää monenlaisia keinotekoisia ja luonnosta peräisin olevia materiaaleja. Mitä tulee askarteluun, vain mielikuvitus on rajana. Yksi hauskimmista ja monipuolisimmista kaiken ikäisille sopivista aktiviteeteista on kivien koristeleminen. Mihin koristeltuja kiviä voidaan käyttää? Koristeltuja kiviä voidaan hyödyntää monella tapaa, ja…

Vinkkejä kodin siistinä pitämiseen

Kukapa ei haluaisi oman kodin olevan puhdas ja siisti? Moni kiireistä arkea elävä saattaa kuitenkin ajatella sotkuttoman kodin olevan mahdoton unelma. Siksi tarjoammekin tänään muutamia hyödyllisiä ja yksinkertaisia vinkkejä kodin siistinä pitämiseen. Ensimmäinen ja tärkein tehtävä on muodostaa ja vakiinnuttaa…