Kasvatus

Lapsen kasvatus on yksi vaikeimmista asioista, joka vanhempien täytyy tehdä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja me kaikki haluamme tehdä parhaamme kasvattaaksemme lapsemme hyvin. Täällä puhumme tästä kaikesta: hoitopaikan tai päiväkodin valitsemisesta, kiukkukohtausten käsittelemisestä, parhaasta kurinpitotavasta, kodin säännöistä ja muista asioista, jotka auttavat sinua kasvattamaan lapsestasi vastuullisen aikuisen.

Kuinka opettaa kantasoluista lapselle?

Tutkijat oppivat jatkuvat lisää siitä, miten kantasoluja voidaan hyödyntää sairauksien hoidossa, ja täten aihe on tänä päivänä entistä enemmän esillä. Vaikka emme vielä tiedäkään kaikkea kantasolujen kypsymisprosessista, keskustelu kantasoluista saattaa kiinnostaa myös perheen pienimpiä. Koska heillä voi olla kysymyksiä, joihin on…

Lawrence Stenhousen opintosuunnitelmamalli

Vuonna 1926 Manchesterissa syntyneen ja koko uransa opettamiselle ja opintosuunnitelman tutkimiselle omistaneen Lawrence Stenhousen opintosuunnitelmamalli korostaa opintosuunnitelman olevan koulunkäyntiä ja opetusta mullistava elementti. Tämän mallin mukaan opettajien ja professoreiden rooli on äärimmäisen tärkeä. Mitä opintosuunnitelma tarkoittaa? Ymmärtääksemme paremmin, mistä Lawrence Stenhousen…

Transitio-objektit – lelut, joita ilman lapsesi ei voi elää

Jokainen vanhempi tietää, että lapset tykästyvät ja kiintyvät usein tiettyyn pehmoleluun tai riepuun. Lapsi ottaa tämän esineen mukaansa mihin ikinä meneekin, ja vaikuttaa siltä, ettei hän voisi elää ilman sitä. Mutta mitä nämä transitio-objektit eli siirtymäkohteet todella merkitsevät psykologisella tasolla?…

6 valkoista valhetta, jotka jokainen vanhempi kertoo jossain vaiheessa

Jokainen vanhempi tunnistaa tilanteen, jossa joutuu kiertämään totuutta tai siloittelemaan asiaa hieman. Yleensä vanhemmat kertovat tällaisia harmittomia valkoisia valheita suojellakseen lastaan – mutta toisinaan ne toimivat myös tapana saada lapsi tekemään jotain haluttua. 6 valkoista valhetta, jotka jokainen vanhempi kertoo…

Kuinka opettaa lasta pesemään hampaat?

Oikeaoppinen suuhygieniasta huolehtiminen ja päivittäinen hampaiden peseminen ovat keskeisiä asioita lapsen terveyden kannalta. Vanhemmat ovat pääasiallisessa vastuussa siitä, että perheen pienimpien hampaat harjataan silloinkin, kun iltatoimet eivät kiinnosta lapsia lainkaan. Tänään annamme muutamia vinkkejä siihen, kuinka opettaa lasta pesemään hampaat…

3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla

Luovuudesta on nopeasti tulossa 2000-luvun tärkeimpiä ja arvostetuimpia kykyjä. Maailman talousfoorumin vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan luovuus tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä yksi kolmesta tärkeimmästä ominaisuudesta, joita työnantajat toivovat palkattavilta työntekijöiltä. Tämän vuoksi jaamme tänään kolme tapaa tehostaa luovuutta teknologian…

Saavatko vanhemmat seurata lapsensa käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa?

Saavatko vanhemmat seurata lapsensa käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa vastoin tämän tahtoa? Tässä artikkelissa annamme neuvoja, kuinka vanhemmat voivat kontrolloida lapsensa käyttäytymistä digitaalisessa maailmassa sopivalla tavalla. Sosiaalisesta mediasta on tullut maailmanlaajuinen sosiaalinen ilmiö – jopa siinä määrin, että se on muuttanut tapaamme…

Historian tiedenaisia

Kun mietimme historian tärkeimpiä tieteenharjoittajia, mieleemme nousevat usein sellaiset nimet kuten Albert Einstein ja Isaac Newton. Vuosikymmenten ja -satojen aikana on kuitenkin elänyt myös suuri määrä älykkäitä ja lahjakkaita tiedenaisia. Valitettavasti nämä naiset ovat usein jääneet taka-alalle puhuttaessa tieteen harjoittamisesta…

Ryhmäkoti käytöshäiriöiselle nuorelle

Tämän päivän artikkelin aiheena ovat ryhmäkodit, joista tarjoamme lisätietoa vanhemmille, jotka harkitsevat tätä vaihtoehtoa käytöshäiriöiselle nuorelle. Nuoruus voi olla hyvin konfliktiherkkää aikaa lapsen elämässä. Jotkut nuoret ovat hyvinkin kapinallisia, ja vanhempien voi olla vaikea käsitellä heitä. Käyttäytymisongelmien ilmetessä, pahinta, mitä…

Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää hellyyden ja läheisyyden saanti vauvalle oikeastaan onkaan? Asiasta on paljon tutkimustietoa, ja nykyään tiedetään, että lapsen aivojen kehitys riippuu paljon äidin, isän tai muun tärkeän hoitajan rakkaudenosoituksista. Lapsen aivojen kehitys ja rakkauden tärkeys Ensimmäiset kolme…

Lapselle on tärkeää opettaa sinnikkyyttä

Sinnikkyys tarkoittaa kykyä kohdata hankalia tilanteita ja selviytyä vastoinkäymisistä voittajana. On sanomattakin selvää, että lapsen tulee saada hoivaa ja turvaa aikuiselta, mutta hänelle on myös tärkeää opettaa sinnikkyyttä jo nuoresta iästä lähtien, sillä se auttaa edistämään hänen itsenäistymistään. Minnesotan terveysministeriön…

Mikä on dyskalkulia ja mitä ovat sen yleisimmät merkit lapsella?

Lukemisen erityisvaikeudesta eli dysleksiasta puhutaan tänä päivänä kohtalaisen paljon, mutta dyskalkulia eli matemaattinen oppimisvaikeus tai laskemiskyvyn häiriö on vähemmän tunnettu ilmiö. Dyskalkuliasta kärsivän lapsen on vaikea oppia matematiikan perusteita ja omaksua matemaattista kyvykkyyttä, ja hän tarvitseekin erityistä tukea oppimiseen. Sekä…

Lapsen on hyvä oppia myös kesällä

Lapsen on hyvä oppia myös kesällä lomaillessaan, sillä muuten on mahdollista, että hän unohtaa koulussa oppimansa asiat. Jotta näin ei tapahtuisi, on tärkeää pitää lapsen mieli aktiivisena myös loman aikana. Kesän päätyttyä lapsi on valmis uuteen lukuvuoteen koulussa. Miksi lapsen…

Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria kiusaamista vastaan

Kiusaaminen ei ole ainoastaan koulutuksellinen, vaan myös sosiaalinen ongelma. Ekologinen systeemiteoria on yhdysvaltalaisen psykologi Urie Bronfenbrennerin kehityspsykologinen teoria, jota voidaan hyödyntää myös taistelussa kiusaamista vastaan. Tällöin kaikki alueet ja ympäristöt, joissa lapsi elää ja kehittyy, olisi sisällytettävä tähän lähestymistapaan. Tämä…

Milloin vanhemmat valvovat lastaan liikaa?

Vanhemmat haluavat luonnollisesti vain parasta lapsilleen. Lapsi ei valitettavasti synny käyttöohjeen kanssa, ja jokainen vanhempi tekee väkisinkin kasvatuksessa joitain virheitä. Yksi mahdollisista virheistä on tilanne, jossa vanhemmat valvovat lastaan liikaa. Kun vanhempi pyrkii seuraamaan aivan jokaista lapsen elämän asiaa ja…

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? Mitä lapselta ei saisi koskaan puuttua? Nämä kysymykset ovat tavallisia etenkin tuoreiden vanhempien keskuudessa. Seuraavaksi listaamme kuusi asiaa, jotka ovat tärkeässä asemassa lapsen terveen kasvun takaamiseksi. Yhdysvaltalaiset lastenlääkäri T. Berry Brazelton ja professori Stanley I.…

Miksi arvojen opettaminen koulussa on tärkeää?

Arvojen opettaminen koulussa on hyvin tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvatuksen kannalta. Vanhempien lisäksi myös koulun on tärkeää opettaa lapselle arvoja. Lapsen tulee oppia hyviä arvoja ja periaatteita, jotta hänestä kasvaa kunnioittava yhteiskunnan jäsen. Arvot käsitteenä Arvot liittyvät meidän omiin kokemuksiimme. Arvot…

Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää

Lasten liikenneturvallisuus nousee esiin erityisesti joka syksy, kun pienet oppilaat aloittavat koulunkäynnin. Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on elintärkeää onnettomuuksien estämiseksi, joista monet johtuvat huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä. Lapset, jotka osaavat kulkea liikenteessä turvallisesti, säästyvät todennäköisemmin onnettomuuksilta, mutta myös kasvavat vastuullisemmiksi ja asioista…

Miten toimia, jos lapsi lyö toisia koulussa?

Tieto siitä, että lapsi lyö koulussa muita lapsia, on tavallisesti vanhemmille yllättävä ja vaikeasti hyväksyttävä. Tilanne on tietysti hankala niin lapselle itselleen kuin tämän vanhemmille ja opettajillekin, minkä lisäksi väkivaltainen käytös asettaa lapsen ikätovereiden fyysisen ja henkisen terveyden vaaraan. Mielessä on pidettävä…

Koulupukujen hyödyt ja haitat

Suomessa oppilaat pukeutuvat kouluun oman mielensä mukaan, mutta monessa muussa maassa – kuten Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa – tilanne on toinen, ja lasten odotetaan pukeutuvan koulupukuun, joka on siis kouluissa käytettävä työasu. Tässä artikkelissa kerromme, mitä ovat tärkeimmät koulupukujen hyödyt…