Kasvatus

Lapsen kasvatus on yksi vaikeimmista asioista, joka vanhempien täytyy tehdä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja me kaikki haluamme tehdä parhaamme kasvattaaksemme lapsemme hyvin. Täällä puhumme tästä kaikesta: hoitopaikan tai päiväkodin valitsemisesta, kiukkukohtausten käsittelemisestä, parhaasta kurinpitotavasta, kodin säännöistä ja muista asioista, jotka auttavat sinua kasvattamaan lapsestasi vastuullisen aikuisen.

Hyvän isän lapsilleen jättämä perintö

Jean-Jacques Rousseau sanoi aikoinaan yhden hyvän isän vastaavaan sataa opettajaa. On totta, että harvalla henkilöllä on ihmiseen niin suuri vaikutus kuin hänen isällään. Isä jättää merkin muistoihimme, kuin sormenjäljen itsestään. Isän lapsilleen jättämä perintö on turvallisuuden tunne, lukuisat elämänopit ja…

Mitä on ulkona oppiminen ja miten se hyödyttää lapsia?

Ajat ja samalla myös opetus- ja opiskelumetodit kehittyvät ja muuttuvat. Koulunkäynti on tänä päivänä hyvin erilaista kuin 50 tai jopa 20 vuotta sitten, ja moni tämän päivän lapsista pitäisi menneiden vuosikymmenten opetustapaa pitkästyttävänä. Ulkona oppiminen tai ulko-opetus on yksi niistä…

Kuinka toimia, jos ei pidä poikansa kumppanista?

Jokainen, jolla on poika, tietää, mitä tarkoittaa toivoa hänelle koko sydämestä pelkkää hyvää. Valitettavasti vanhempien rakkaus ja suojelunhalu lastaan kohtaan näkyvät toisinaan epäluulona lapsen tekemien valintojen suhteen. Vanhemmat voivat kokea lapsen esimerkiksi ansaitsevan paremman opiskelupaikan tai sopivan paremmin yhteen toisenlaisen…

Äiti, nämä asiat haluan oppia sinulta

Äiti, haluan kiittää sinua sydämeni pohjasta kaikesta siitä, mitä olet tehnyt vuokseni. Olet huolissasi tulevaisuudestani ja siksi panostat opintoihini ja haluat minun tekevät samoin. Haluat, että saan kaikki parhaat mahdollisuudet elämässä. Mutta nyt ei ole oikea hetki murehtia työmarkkinoiden tilanteesta,…

Lasten kotityölistat ja niiden edut

Kotitöiden tekeminen on tärkeää lapsen kehityksen kannalta, ja lapsen motivoimiseksi voidaan ottaa käyttöön kotityölista. Hyvin tehdyt kotityölistat auttavat lasta seuraamaan vanhempiensa asettamia ohjeita ja aikatauluja. Aikataulu auttaa järjestämään päivän aktiviteetit loogiseen järjestykseen, ja lapsi oppii suorittamaan tiettyjä tehtäviä itsenäisesti. Onko…

Kuinka kohdella levotonta lasta?

Tämän päivän trendinä on diagnosoida jokainen lapsen vähänkin normaaliksi koetusta poikkeava luonteenpiirre ja tapa. Joidenkin mielestä lapsen hiljaisuudesta tai rauhallisuudesta tulee huolestua, koska aktiivisuus on luonnollista ja tervettä. Toiset taas näkevät levottomuuden ja rauhattomuuden välittömästi ongelmana, johon on puututtava. Tänään…

Miksi lapsi huutaa ja mitä tehdä tällaisessa tilanteessa?

Jokainen pienen lapsen vanhempi joutuu toisinaan kuuntelemaan huutamista, ja osa lapsista käy läpi vaiheen, joka tuntuu täyttyvän kovaäänisestä kiljumisesta. Lapsi huutaa tyypillisesti saadakseen huomiota syystä tai toisesta. Jos omassa perheessäsi on valloillaan vastaava tilanne, jatka lukemista. Miksi lapsi huutaa? Seuraavaksi…

Kuinka toimia, kun lapsi ei halua opiskella?

On hyvin yleistä, että lapsi ei halua opiskella, ja syyt tähän ovat moninaiset. Motivaation puute voi johtua esimerkiksi vanhempien asettamasta paineesta, kapinallisesta vaiheesta tai koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta. On vanhempien tehtävä selvittää, miksi lapsi ei halua opiskella, ja usein tämä onnistuu…

Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan

Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan ei ole harvinainen ilmiö. Välinpitämättömyys auktoriteetteja kohtaan ei rajoitu ainoastaan kouluihin, ja onkin tärkeää, että vanhemmat opettavat lapselleen muiden ihmisten kunnioittamista jo varhaisessa vaiheessa. Lapsen on tärkeä oppia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, riippumatta siitä, kuka on…

Näiden kirjojen tuella kasvatat tytöstä vahvan

Ajat muuttuvat ja samalla myös tavat kasvattaa lapsia kehittyvät. Tähän liittyvät myös tarinat, joita kerromme lapsillemme. Sukupuolirooleilla on suuri vaikutus lapsen identiteetin kehitykseen. Tänään kerromme, kuinka kasvatat tytöstä vahvan tarinoiden ja kirjojen tuella. Sukupuoliroolit ja identiteetti Vuosisatojen ajan yhteiskuntamme on…

Mitä vanhemmat voivat tehdä, jos lapset riitelevät jatkuvasti?

Jos lapset riitelevät jatkuvasti, on hyvä pitää mielessä, että tämä on lasten tapa osoittaa omaa identiteettiään. Lapset myös voivat yrittää saada vanhempiensa huomion ja testata rajojaan käyttäytymällä ei-toivotusti. On tavallista, että sisarukset riitelevät keskenään, etenkin, jos he viettävät paljon aikaa…

Tunteiden hallinta teatterin avulla

Teatteriharrastuksella on monia terapeuttisia etuja. Se auttaa työstämään ja ilmaisemaan tunteita ja päästämään irti negatiivisista ajatuksista. Myöhemmin tässä artikkelissa kerromme, miten tunteiden hallinta teatterin avulla onnistuu käytännössä. Ihmiselämän synkimpien aspektien ilmaiseminen on monelle hyvin lohdullista. Näytteleminen tarjoaa monia tapoja tutkiskella…

7 yleistä virhettä lasten kasvatuksessa

Moni vanhempi kokee ahdistusta ja epävarmuutta lasten kasvatusta koskien. Tämä johtuu siitä, että he eivät välttämättä tiedä, kuinka opastaa lasta ja pitää tälle kuria parhaalla mahdollisella tavalla. Välttämällä tekemästä tässä artikkelissa esittelemiämme seitsemää yleistä virhettä lasten kasvatuksessa, voit tulla paremmaksi…

8 sovellusta tukemaan vieraan kielen oppimista

Vieraan kielen oppimista tukemaan suunnitellut sovellukset ovat loistavia työkaluja, joiden avulla opiskelusta tehdään interaktiivisempaa. Teknologia motivoi lapsia hankkimaan uusia taitoja kokemusperäiseen keinoon pohjautuen. Parhaassa tapauksessa tällaisten sovellusten käyttäminen auttaa lasta näkemään oppimisen hauskana asiana. Tässä artikkelissa esittelemiämme vieraan kielen oppimista…

Onko opiskelun ja äitiyden yhdistäminen mahdotonta?

Moni nuorena lapsen saava unohtaa omat opiskeluhaaveensa tai päättää lykätä niitä hamaan tulevaisuuteen. Lapsen saamisen ei pitäisi kuitenkaan tarkoittaa omien haaveiden ja tavoitteiden täydellistä hautaamista. Opiskelun ja äitiyden yhdistäminen voi olla raskasta ja haastavaa, mutta se ei ole mahdotonta. Jo…

Mitä on mallioppiminen ja mitä siitä tulee tietää?

Mallioppiminen on osa Albert Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaa. Psykologi Bandura uskoi, että ihminen oppii havainnoimalla muiden ihmisten toimintaa ja sen seurauksia. Mallioppiminen on havainnoivan oppimisen muoto, ja se perustuu siihen, että jäljitellään mallina toimivan henkilön käyttäytymistä. Tämä prosessi tapahtuu päivittäin…

5 motivoivaa aktiviteettia, jotka kannustavat lasta lukemaan

Tarjoamalla aktiviteetteja, jotka kannustavat lasta lukemaan, edistät samalla lapsen älykkyyden ja kommunikointitaitojen kehittymistä. Lukeminen on loistavaa ajanvietettä, joka parantaa keskittymiskykyä, aktivoi mentaalisia prosesseja, laajentaa sanavarastoa sekä parantaa kirjallista ja suullista ilmaisua. Kaiken tämän lisäksi lukeminen tarjoaa monia muitakin hyötyjä lapsen…

Vaikuttaako sisarusten välinen syntymäjärjestys lasten persoonallisuuteen?

Saman perheen lapset omaksuvat erilaisia rooleja riippuen siitä, ovatko he sisaruksiaan vanhempia vai nuorempia. Joidenkin tutkimusten mukaan sisarusten välinen syntymäjärjestys vaikuttaa lasten persoonallisuuteen, ja juuri tästä aiheesta kerromme tänään lisää. Syntymäjärjestys voi vaikuttaa sekä perheen lasten luonteeseen että käytökseen, ja…

Kuinka vähentää sisarusten välistä kilpailua?

Jos perheessä on useampi lapsi, jossain vaiheessa tulee vastaan konfliktitilanne, jossa vanhemmat joutuvat toimimaan sovittelijan roolissa. Tällaisina hetkinä monet vanhemmat pohtivat, mikä on paras tapa vähentää sisarusten välistä kilpailua. Monilla – joskaan ei kaikilla – sisaruksilla on tapana riidellä ja…