Kasvatus

Lapsen kasvatus on yksi vaikeimmista asioista, joka vanhempien täytyy tehdä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja me kaikki haluamme tehdä parhaamme kasvattaaksemme lapsemme hyvin. Täällä puhumme tästä kaikesta: hoitopaikan tai päiväkodin valitsemisesta, kiukkukohtausten käsittelemisestä, parhaasta kurinpitotavasta, kodin säännöistä ja muista asioista, jotka auttavat sinua kasvattamaan lapsestasi vastuullisen aikuisen.

Musiikillisen ilmaisun tärkeys

Musiikillisen ilmaisun merkitys on sen opetuksellisessa ja kasvatuksellisessa kapasiteetissa. Musiikki on kulttuuri ja viestintäväline. Musiikin kautta kulttuuri välitetään sukupolvelta toiselle. Se koostuu kielestä, jolla ihmiset voivat ilmaista tunteitaan ja kokemuksiaan. Näin ollen musiikillinen ilmaisu edistää ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä. Se auttaa…

Sammutustekniikka lapsen negatiivisen käytöksen korjaamisessa

Jokainen lapsi ja perhe on erilainen ja ainutlaatuinen. Kullakin lapsella on oma persoonallisuutensa ja jokaisella perheellä oma dynamiikkansa. On vanhempien henkilökohtainen päätös valita juuri omalle perheelle sopivat kasvatusmetodit ja -strategiat. Tänään esittelemme yhden tällaisista metodeista. Sammutustekniikka on metodi, jossa lapsen…

Yhden lapsen perheet

Tänä päivänä perheet, joissa on vain yksi lapsi, ovat hyvin yleisiä. Syitä vain yhden lapsen hankkimiseen on monia, ja niihin voivat lukeutua niin kulttuurilliset tekijät kuin uskonnolliset vakaumuksetkin. Asiaan voivat vaikuttaa myös sellaiset tekijät kuten taloustilanne, kiintyneisyys ja käytännöllisyys. Samoin…

Tarinoiden kasvatuksellinen merkitys lapselle

Tarinoiden kasvatuksellinen merkitys on kiistaton. Ne edistävät lukemisen intoa ja kehittävät ihmistä monella tavalla, aina pienestä lapsesta aikuiseen. Lapsen ensimmäiset mielikuvitukselliset kokemukset perustuvat usein lastenkirjoihin. Kirjat tyydyttävät lapsen loputonta uteliaisuutta ja yhdistävät kuvia ja sanoja lapsen omiin tuntemuksiin. Tarinat ja…

Lapsen kiukkukohtausten valoisa puoli

Saatat ajatella, että lapsen kiukkukohtausten seurauksena ei voi olla muuta kuin kaoottinen ympäristö ja hermojen menettäminen. Usko tai älä, kiukkukohtaukset ja raivonpuuskat ovat tärkeä osa lapsen emotionaalista terveyttä ja hyvinvointia. Kiukkukohtaukset ovat osa jokaisen lapsiperheen arkea. Lapsen persoonallisuus kehittyy, ja…

Kun lapsi vaatii paljon huomiota vanhemmiltaan

On normaalia, että lapsi kaipaa vanhempiensa huomiota ja arvostusta. Ongelmaksi asia muodostuu siinä vaiheessa, kun lapsi vaatii paljon huomiota jatkuvasti. Huomionhakuisuus voi olla suloista, mutta liiallisissa määrissä se voi muodostua tavaksi hallita tilanteita, joissa lapsi tuntee olonsa epävarmaksi. Monet lapset…

Kuinka varmistaa vauvan hyvä suhde ruokaan?

Vauvan hyvä suhde ruokaan riippuu vahvasti siitä, miten itse käyttäydyt syödessäsi lapsen kanssa. On hyvin tärkeää, että olet tietoinen siitä, mitä lapsesi oppii sinulta; hän nimittäin oppii, että ruokailu on miellyttävä hetki, jos vain teet siitä sellaisen. Jos taas reagoit…

Mitä tehdä, kun lapsi ei syö?

Kun lapsi ei syö, vanhemmat luonnollisesti huolestuvat ja miettivät, tekevätkö he jotain väärin tai onko lapsi sairas. Huonosti syövä lapsi ei välttämättä saa tarvitsemiaan ravintoaineita kasvaakseen ja kehittyääkseen ja voi herkistyä erilaisille sairauksille jo lapsuudessa. Nämä taudit voivat seurata lasta…

Mitä tehdä, kun lasta kiusataan?

Lapsi tulee koulusta kotiin, ja huomaat hänen olevan poissa tolaltaan. Ensimmäinen ajatuksesi on, että lapsi on joutunut kiusatuksi, ja sydämesi särkyy nähdessäsi hänet niin surullisena. Kysyt lapselta asiasta, mutta hän vaikuttaa lannistuneelta, eikä halua puhua. Mietit vain, mitä voit tehdä,…

Tarina yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta

Englanninkielinen Four Little Corners on tarina, joka jokaisen lapsen olisi hyvä lukea tai kuulla, ja jonka sanomaa kannattaa pohtia. Tarina kertoo tasa-arvosta, yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta. Näiden arvojen opettaminen lapselle on tärkeää, sillä elämme ympäristössä, jossa kunnioituksen, solidaarisuuden, arvokkuuden, suvaitsevaisuuden ja…

Yhteistyön tärkeys koulukulttuurissa

Jotta lapsille pystytään tarjoamaan laadukasta kasvatusta, on tärkeää, että vanhemmat, koulu ja muut kasvatusalan ammattilaiset osallistuvat ja tekevät yhteistyötä keskenään. Yhteistyön tärkeys koulukulttuurissa ja kaikkien osapuolten halukkuus osallistua yhdessä työskentelyyn, on hyvin merkittävässä roolissa. Kun kasvatuksesta vastuussa olevat henkilöt ylläpitävät…

Friedrich Fröbel ja päiväkotitoiminnan historia

Nykyään päivähoidolla on kiistaton merkitys pienten lasten varhaiskasvatuksessa. Tämän artikkelin aiheena on päiväkotitoiminnan historia, ja kerromme, millainen vaikutus Friedrich Fröbelillä on siihen ollut. Pedagogi Friedrich Fröbel syntyi Saksassa huhtikuun 21. päivä vuonna 1782. Hän on päiväkoti-käsitteen luoja. Fröbel on kehittänyt…

Kuinka kontrolloida lapsen internetin käyttöä?

Tänä päivänä monet vanhemmat murehtivat lasten internetin käyttöä. Uusi teknologia ja vapaa pääsy verkkoon ovat hyvin olennaisia asioita nykypäivänä. Koska vanhemmilla ei ole omakohtaista kokemusta teknologian käytöstä lapsuudessa, eivätkä he välttämättä tiedä kaikkea tästä maailmasta, he saattavat tuntea olonsa hämmentyneiksi.…

Kuinka auttaa lasta käsittelemään koulun aiheuttamaa stressiä?

Kouluun liittyvät asiat aiheuttavat monissa kodeissa jännitteitä. Sekä lapset että vanhemmat ovat väsyneitä pitkän päivän jälkeen, ja kotitehtävien tekeminen aiheuttaa helposti riitelyä ja ärsyyntymistä kaikissa osapuolissa. Hyvän aikataulun laatiminen ja rutiineissa pitäytyminen voi tuntua vaikealta, ja opiskeleminen voi tuntua lapsesta…

Korkeampien kognitiivisten toimintojen tärkeys

Oppimisprosessissa on kyse informaation omaksumisesta ja muistamisesta. Merkittävää on myös opitun ymmärtäminen, soveltaminen ja reflektoiminen. Tässä artikkelissa perehdymme korkeampien kognitiivisten toimintojen taitoihin, joita vaaditaan koko oppimisprosessissa. Ihminen alkaa oppia heti syntymänsä jälkeen käyttämällä kieltä ja kommunikoimalla toisten ihmisten sekä ympäristönsä…

Yksinkertaisia vinkkejä lapselle vieraan kielen oppimiseen

Vaikka lapsi pystyykin oppimaan helposti useampia kieliä, vanhempina emme aina ole varmoja, kuinka auttaa lasta kielten oppimisessa. Voit kuitenkin antaa tukesi lapsen vieraan kielen oppimiseen hyvin helposti tässä artikkelissa esittelemiemme yksinkertaisten vinkkien avulla. Monilla on väärä uskomus siitä, että lapsesta…

Äidin puhe aktivoi lapsen aivot

Tiesitkö, että äidin puhe aktivoi lapsen aivot? Ne aivojen alueet, jotka ovat vastuussa emotionaalisista ja sosiaalisista rektioista ja kasvojen tunnistuksesta, aktivoituvat tällöin. Myös informaation valikoivuus aktivoituu lapsen kuullessa äitinsä puhetta. Näin tapahtuu ainoastaan vauvan tunnistaessa oman äitinsä äänen, eli siis…

Kuinka saada lapsi kiinnostumaan runoudesta?

Runoudella tiedetään olevan positiivinen vaikutus lapsen sanastoon ja kehitykseen. Vanhempana saatatkin miettiä, kuinka saada lapsi kiinnostumaan runoudesta. Mikä on paras tapa saada lapsi kiinnostumaan runoudesta? Runous on universaali kieli. Se auttaa lasta kasvamaan herkkyyteen, kasvattaa luovuutta ja auttaa ymmärtämään paremmin…

Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus

Ihannemaailmassa kaikki lapset voisivat käydä tavallisessa koulussa. Joissakin tapauksissa tarvitaan kuitenkin toisenlaista koulutusmuotoa ja erilaista tukea kuin tavallinen koulu tarjoaa. Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutuksen muoto riippuu lapsen yksilöllisistä piirteistä ja vanhempien päätöksestä. Lapsen koulutus voidaan toteuttaa vaihtelevin tavoin. ”Yhdenvertaiset mahdollisuudet on…

Opeta lapsellesi, mitä on hyvä vanhemmuus

Hyvä vanhemmuus vaatii usein sitä, että ihminen muuttaa tapansa ja asenteensa. Kuinka voit pyytää lapsiasi toimimaan oikein, jos et itse näin tee? Kuinka voit pyytää kunnioitusta, jos itse olet lasta kohtaan epäkunnioittava ja hyökkäävä? Paras tapa opettaa on esimerkin kautta. Lapsillesi…